Accessibility icons
 • Current Eich manylion
 • Eich taith
 • Eich cymorth

Eich manylion

Ydych chi wedi trefnu Teithio â Chymorth gyda ni o'r blaen?
Cyfarchiad
 • Mr
 • Mrs
 • Mis
 • Ms
 • Dr
Hoff fodd o gysylltu
Nifer y cwsmeriaid mewn plaid sydd angen cymorth
Nifer y cwsmeriaid mewn plaid sydd angen cymorth
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • neu fwy
Côd post

 

Rydym yn gweithio’n galed i wella ein rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, gan gynnwys trenau mwy hygyrch. Darllenwch ragor am ein nodweddion hygyrchedd yma.