Submitted by Content Publisher on

Beth sy'n digwydd yn eich ardal chi?

Yn ôl y gyfraith, rhaid i awdurdodau lleol annog cerdded, olwynio a beicio. Maen nhw’n gwneud hyn drwy gynlluniau fel gwella llwybrau cerdded a beicio lleol. Cewch wybod beth sy’n digwydd yn eich ardal chi yma.