Sbardunwch ddatblygiad eich busnes mewn 3 mis

Dyluniwch, datblygwch a chynigiwch eich MVP (Cynnyrch Sylfaenol Hyfyw) i ennill contract gwaith gyda Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru... mewn 3 mis. Ymunwch â’n rhaglen sbarduno arloesi rheilffyrdd ac uwchraddiwch eich busnes.

 

2023 datganiadau her a chyfle

Collaboration icon Trophy icon Start-ups icons

Profiad cwsmeriaid

Newid moddol

Dyfodol trafnidiaeth

 

 

Sut gallwn ni helpu eich busnes newydd

Rydyn ni’n sbarduno busnesau cychwynnol gyda’n rhaglen sbarduno 12 wythnos, mewn partneriaeth â Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, drwy gynnal gweithdai arloesi, mentora a hyfforddiant, sy’n rhoi sylw i'r canlynol:
Market Research icon Customer Insights icon Value Proposition Design icon Prototyping icon

Ymchwil marchnata

Gwybodaeth gan
gwsmeriaid

Dylunio cynigion gwerth

Datblygu prototeipiau

Validation icon MVP icon Demo Day icon

Dilysu

Datblygu cynnyrch
sylfaenol hyfyw

Diwrnod arddangos

 

Mwy o
wybodaeth

 

 

 

 

 

Ein carfanau blaenorol

Dysgu mwy am ein alumni a'i llwyddiannau.

Shapes logo

Route Konnect logo Doopoll logo Windowseater logo

 

 

300+ 40+ 19 13

Busnesau newydd a ymgeisiodd ar gyfer ein carfanau

Busnesau newydd ar y rhestr fer

Busnesau newydd rydym wedi gweithio gyda nhw

Busnesau newydd a gafodd adolygiad o’u hachos busnes

 

 

Eisiau dilyn yn ôl eu traed?

Ymgeisiwch
nawr

 

 

Ein diwrnod arddangos diweddaraf

Gwyliwch y fideo o’n diwrnod arddangos diweddaraf

 

 

Pam cymryd rhan?

Os oes gennych gynnyrch neu wasanaeth a allai fod o fudd i brosesau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, neu a allai wella profiad y teithwyr, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

Bydd y cyfranogwyr yn cydweithio gyda mentoriaid ymhob rhan o’r sector arloesi a Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Bydd yr arbenigedd yn helpu eich busnes cychwynnol i fireinio ac i ddatblygu cynnyrch sy’n addas ar gyfer y diwydiant rheilffyrdd, ac yna i gyflwyno syniad i’r swyddogion gwneud penderfyniadau yn Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.

Bydd contract gwaith yn cael ei roi i syniadau llwyddiannus, i ariannu gweddill y prosiect ac i greu cynnyrch neu wasanaeth sy’n cael effaith wirioneddol ar Reilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.

 

 

 

 

Manteision ein rhaglen

Mentoring icon Collaboration icon

Mentora gan arbenigwyr o'r diwydiant

Cydweithio â TrC a phartneriaid

Arweiniad, mentora a hyfforddiant gan arbenigwyr cyflawni arloesedd a’r rheini sy’n gwneud penderfyniadau yn y diwydiant rheilffyrdd. Cael gafael ar ddata byw, adborth a phrofion cwsmeriaid, rhanddeiliaid Rheilffyrdd TrC a phartneriaid cyllido.
Business Growth icon Remote Collab icon

Twf busnes

Cydweithio

Cyfle i ennill contract gwaith a chael cyllid i lansio eich cynnyrch ar draws Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Gweithiwch gyda ni o’ch cartref, gyda’n gweithdai wythnosol o bell, gan eich hyfforddi chi o’r syniad i'r cynnig.

 

 

Ein partneriaid

Partners

Gweld
partneriaid

 

 

Pam gweithio gyda TrC?

Byddwch yn rhan o ddiwydiant sy’n tyfu ac sy’n werth biliynau o bunnoedd, gyda chyfoeth o gyfleoedd buddsoddi ar gyfer prosiectau arloesol. Datblygwch dechnoleg ac atebion arloesol a fydd yn gwella profiad y teithwyr i filiynau o bobl ac yn sicrhau gwelliant go iawn a pharhaol ledled Cymru.

Arddangos eich cynnyrch a’ch busnes i rwydwaith ehangach o bartneriaid a rhanddeiliaid sy'n gysylltiedig â Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Bod yn rhan o ddiwydiant a fydd yn rhoi cyfleoedd i’ch busnes newydd fod yn arloesol, i dyfu ac i fod yn llwyddiannus.

Ymgeisiwch
nawr

 

 

 

TfW Lab GIF

 

 

Peidiwch â methu dim

Dewch i gael y newyddion diweddaraf am ein carfan nesaf a chyngor ar sut i lwyddo ar ein rhaglen.