*Arbediad yn seiliedig ar ganran gyfartalog a arbedwyd gan gwsmeriaid rhwng 01/01/2019 a 31/12/2019 yn prynu tocynnau Ymlaen Llaw TrC cyn y diwrnod teithio, o’i gymharu â thocyn sengl rhataf Trafnidiaeth Cymru Unrhyw Amser ar gyfer yr un siwrnai, sydd ar gael ar gyfer diwrnod y daith. Prisiau ymlaen llaw yn cael eu gwerthu yn amodol ar argaeledd cyn y diwrnod teithio. Am lwybrau perthnasol gweler trc.cymru/Advance. Mae amodau teithio National Rail yn berthnasol. Mae hawliadau arbedion tocynnau teithio 2019 yn gywir ar 28/03/2022. Gall arbedion prisiau cyfartalog presennol fod yn gyfartal neu’n well na ffigurau 2019.