Travel to Chester by Train

Ychydig dros y ffin i Gymru, mae Caer yn ddinas gyfoes sydd â threftadaeth gyfoethog.

Mae’r ddinas yn gyfle i ymgolli mewn 2,000 o flynyddoedd o hanes, i grwydro’r siopau, y caffis a’r bwytai, i ymlacio ar yr afon neu i dreulio’r diwrnod yn y rasys. Mae Caer yn cynnig rhywbeth i’r teulu cyfan. Drwy deithio i Gaer ar y trên, bydd hi ond yn cymryd deng munud i gerdded o'r orsaf i waliau'r ddinas.

 

Pethau mae'n rhaid eu gweld:

  • Cathedral at Height, dewch ar y daith hon i gael cip y tu ôl i’r llen yng Nghadeirlan gothig Caer a gweld golygfeydd gorau’r ddinas o ben y tŵr.
  • The Rows, cewch brofiad siopa gwerth chweil wrth grwydro’r orielau canoloesol yma sy'n 700 oed - dyma ddwy haen o siopau, sy'n amrywio o enwau cyfarwydd i siopau bach annibynnol.
  • Mordeithiau ar yr afon, cewch olwg gwbl wahanol ar y golygfeydd ar fordaith ddinesig neu fordaith te prynhawn ar hyd Afon Dyfrdwy gyda ChesterBoat.
  • Rasys Caer, dewch i gael blas ar wefr y rasys, neu wylio gêm bolo ar gae rasio hynaf Prydain - 25 munud o waith cerdded o'r orsaf.
  • Sw Caer, dewch i grwydro 125 acer o gynefinoedd a thros 21,000 o anifeiliaid ecsotig sydd mewn perygl, ychydig filltiroedd i’r gogledd o’r ddinas.

 

Penwythnos yng Nghaer

Mae Caer wedi cael ei dewis fel un o ddinasoedd harddaf Ewrop, ac mae’n hawdd iawn gweld pam. Boed hi’n law neu’n haul, mae digon o bethau i’w gwneud.

Dysgwch am hanes Rhufeinig Caer ar daith gerdded o amgylch waliau’r ddinas, sef y waliau dinas hynaf, yr hiraf a’r rhai mwyaf cyflawn ym Mhrydain. Llwythwch yr ap Chester Walls Quest i lawr i gael heriau, ffeithiau diddorol a straeon ar hyd y daith, neu ewch ar daith dywys Rufeinig gyda’ch Canwriad eich hun. Ewch i ymweld ag Amffitheatr Rufeinig fwyaf Lloegr, sy’n rhad ac am ddim. Yna, cewch ymgolli mewn creiriau archaeolegol yn Amgueddfa Grosvenor.

Sw Caer - gallwch fynd i weld yr adar ysglyfaethus anhygoel ar dir y gadeirlan gyda phrofiad hebogyddiaeth i’r teulu cyfan. Mae yno arddangosfeydd hedfan dyddiol, ymlusgiaid, gerddi ysblennydd a llwybrau natur i blant.

Siopa am drysorau a bargeinion - mae Caer yn fwrlwm o siopau boutique, siopau annibynnol a siopau'r stryd fawr. O lwybrau pren gorchuddiedig The Rows i farchnad Siopau Dylunwyr Cheshire Oaks i’r gogledd o’r ddinas, rydych chi’n siŵr o ddod o hyd i rywbeth arbennig, faint bynnag rydych chi am ei wario. Neu ewch i Farchnad Dan Do Caer i gael unrhyw beth o gynnyrch lleol ffres, llyfrau a cherddoriaeth i wisgoedd ffansi, nwyddau i’r cartref a nwyddau i’r ardd.

Gwyliau a sioeau - mae rhaglen flwyddyn gyfan o ddigwyddiadau ar gyfer y teulu i gyd. Mae theatr awyr agored wrth yr afon yn yr haf, amrywiaeth o wyliau bwyd, cerddoriaeth, ffilmiau a llenyddiaeth, yn ogystal â theatr, llyfrgell, bwyty a sinema Storyhouse.

Trefnwch eich taith - gwybodaeth am yr hyn sydd ymlaen yng Nghaer