Travel to Chester by Train

Ychydig dros y ffin i Gymru, mae Caer yn ddinas gyfoes sydd â threftadaeth gyfoethog.

Mae’r ddinas yn gyfle i ymgolli mewn 2,000 o flynyddoedd o hanes, i grwydro’r siopau, y caffis a’r bwytai, i ymlacio ar yr afon neu i dreulio’r diwrnod yn y rasys. Mae Caer yn cynnig rhywbeth i’r teulu cyfan. Drwy deithio i Gaer ar y trên, bydd hi ond yn cymryd deng munud i gerdded o'r orsaf i waliau'r ddinas.

 

Nadolig yng Nghaer

Marchnad Nadolig Caer

Yn dathlu ei 10fed pen-blwydd, mae Marchnad Nadolig Caer yn dychwelyd o 18 Tachwedd i 21 Rhagfyr. Gyda 70 o gytiau’n llawn o fasnachwyr lleol, annibynnol a chrefftus i gyd wedi’u gosod o amgylch coeden Nadolig godidog Caer, mae’r marchnadoedd yn ffefryn cenedlaethol. Eleni gall ymwelwyr ddisgwyl cynnyrch unigryw, wedi'i wneud yn lleol, crefftau wedi'u gwneud â llaw, gemwaith, ategolion a llenwyr stocio ynghyd â bwyd a diod blasus.

Siopa Nadolig yng Nghaer

Yn ogystal â’r holl fasnachwyr lleol ac annibynnol yn y farchnad Nadolig, mae strydoedd coblog Caer a rhesi canoloesol dirgel yn gartref i bob math o annibynwyr i ddod o hyd i anrheg unigryw i’r rhywun arbennig hwnnw. Mae'r ddinas yn gartref i ffasiwn bwtîc, nwyddau cartref, crefftau, anrhegion, teganau ecogyfeillgar, hen bethau, gemwaith, cynnyrch lleol, a mwy; ac mae archwilio strydoedd hanesyddol Caer adeg y Nadolig yn brofiad arbennig o Nadoligaidd.

Y Llusernau yn Sw Caer

Yn ffefryn mawr dros y Nadolig yng Nghaer i’r hen a’r ifanc fel ei gilydd, mae The Lanterns yn ôl ar gyfer 2022 yn Sw Caer. Mae The Lanterns yn mynd â gwesteion i bob cornel o’r byd gydag arddangosfeydd goleuedig fel gwlad y stori dylwyth teg Norwyaidd, gardd wedi’i hysbrydoli gan Japan (yn llawn gyda blodau lotws enfawr a gweision y neidr), a jyngl Bornean UV gyda phypedau orangwtan maint llawn. Bydd Marchnad Nadolig y Sŵ hefyd yn dychwelyd, gyda danteithion Nadoligaidd ar gael gan gynnwys wrap pwdin Swydd Efrog, byrgyrs Nadoligaidd, pizza ffres a bratwurst.

Brenhines yr Eira yn Storyhouse

Nid oes llawer o ffyrdd gwell o fynd i ysbryd yr ŵyl na gyda sioe Nadolig. Mae cynyrchiadau Nadoligaidd Storyhouse yn rhan annatod o’r tymor ac ar ôl llwyddiannau blaenorol gydag Oliver Twist! ac A Christmas Carol yn cyflwyno The Snow Queen ar gyfer Nadolig 2022. Mae’r sioe, sy’n rhedeg o 10 Rhagfyr tan 15 Ionawr, yn adrodd hanes Gerda ar ei thaith epig drwy’r tymhorau i achub ei ffrind gorau Cei rhag y Frenhines Eira.

Am fwy o ysbrydoliaeth ar gyfer eich taith Nadolig i Gaer ewch i visitchester.com/christmas

 

Pethau mae'n rhaid eu gweld:

  • Cathedral at Height, dewch ar y daith hon i gael cip y tu ôl i’r llen yng Nghadeirlan gothig Caer a gweld golygfeydd gorau’r ddinas o ben y tŵr.
  • The Rows, cewch brofiad siopa gwerth chweil wrth grwydro’r orielau canoloesol yma sy'n 700 oed - dyma ddwy haen o siopau, sy'n amrywio o enwau cyfarwydd i siopau bach annibynnol.
  • Mordeithiau ar yr afon, cewch olwg gwbl wahanol ar y golygfeydd ar fordaith ddinesig neu fordaith te prynhawn ar hyd Afon Dyfrdwy gyda ChesterBoat.
  • Rasys Caer, dewch i gael blas ar wefr y rasys, neu wylio gêm bolo ar gae rasio hynaf Prydain - 25 munud o waith cerdded o'r orsaf.
  • Sw Caer, dewch i grwydro 125 acer o gynefinoedd a thros 21,000 o anifeiliaid ecsotig sydd mewn perygl, ychydig filltiroedd i’r gogledd o’r ddinas.

 

Penwythnos yng Nghaer

Mae Caer wedi cael ei dewis fel un o ddinasoedd harddaf Ewrop, ac mae’n hawdd iawn gweld pam. Boed hi’n law neu’n haul, mae digon o bethau i’w gwneud.

Dysgwch am hanes Rhufeinig Caer ar daith gerdded o amgylch waliau’r ddinas, sef y waliau dinas hynaf, yr hiraf a’r rhai mwyaf cyflawn ym Mhrydain. Llwythwch yr ap Chester Walls Quest i lawr i gael heriau, ffeithiau diddorol a straeon ar hyd y daith, neu ewch ar daith dywys Rufeinig gyda’ch Canwriad eich hun. Ewch i ymweld ag Amffitheatr Rufeinig fwyaf Lloegr, sy’n rhad ac am ddim. Yna, cewch ymgolli mewn creiriau archaeolegol yn Amgueddfa Grosvenor.

Sw Caer - gallwch fynd i weld yr adar ysglyfaethus anhygoel ar dir y gadeirlan gyda phrofiad hebogyddiaeth i’r teulu cyfan. Mae yno arddangosfeydd hedfan dyddiol, ymlusgiaid, gerddi ysblennydd a llwybrau natur i blant.

Siopa am drysorau a bargeinion - mae Caer yn fwrlwm o siopau boutique, siopau annibynnol a siopau'r stryd fawr. O lwybrau pren gorchuddiedig The Rows i farchnad Siopau Dylunwyr Cheshire Oaks i’r gogledd o’r ddinas, rydych chi’n siŵr o ddod o hyd i rywbeth arbennig, faint bynnag rydych chi am ei wario. Neu ewch i Farchnad Dan Do Caer i gael unrhyw beth o gynnyrch lleol ffres, llyfrau a cherddoriaeth i wisgoedd ffansi, nwyddau i’r cartref a nwyddau i’r ardd.

Gwyliau a sioeau - mae rhaglen flwyddyn gyfan o ddigwyddiadau ar gyfer y teulu i gyd. Mae theatr awyr agored wrth yr afon yn yr haf, amrywiaeth o wyliau bwyd, cerddoriaeth, ffilmiau a llenyddiaeth, yn ogystal â theatr, llyfrgell, bwyty a sinema Storyhouse.

Trefnwch eich taith - gwybodaeth am yr hyn sydd ymlaen yng Nghaer

 

Teithiwch i Gaer ym moethusrwydd y dosbarth cyntaf ar ein Gwasanaeth Premier

Mae ein Gwasanaeth Premier rhwng Caerdydd a Chaergybi yn galw yng Nghaer. Beth am ddifetha eich hun ar eich taith? Mae ein gwasanaeth bwyd dosbarth cyntaf yn cynnwys prydau clasurol sy’n cael eu gweini gan ein staff cyfeillgar a chroesawgar. 

Mae tocynnau Dosbarth Cyntaf ar gael rhwng Caer a rhai lleoliadau. Cliciwch yma i weld a yw’r rhain ar gael ar gyfer eich taith. 

Gallwch brynu tocyn Dosbarth Cyntaf ar yr ap a’n gwefan, o swyddfa docynnau eich gorsaf neu o beiriannau tocynnau.