Gwaith trwsio rheilffyrdd

Oes gennych chi daith ar y gweill yn ystod y dyddiau neu wythnosau nesaf?

Gallwch ddefnyddio’r adnodd hwn i weld a oes unrhyw waith perianyddol wedi’i gynllunio

I gael gwybodaeth yn fyw ar y diwrnod ewch i’n hadnodd Gwirio Taith

Chwilio am fanylion byw am drenau sy’n cyrraedd ac yn gadael?

Dyma wybodaeth awtomataidd gan www.NationalRail.co.uk sydd ond ar gael yn Saesneg ar hyn o bryd. Mae cyfieithiad Cymraeg ar gael ar gais.

Newidiadau i Amserau Trên

Mae trosolwg mis Ebrill wrthi’n cael ei ddiweddaru oherwydd gwaith peirianyddol munud olaf.