Gallwch gael disgownt ar bris atyniadau gyda thocyn trên TrC.

Mae ein rhwydwaith ar stepen drws amrywiaeth o lefydd i'w harchwilio a gweithgareddau i roi cynnig arnynt. Rydyn ni wedi rhoi rhestr at ei gilydd o rai uchafbwyntiau i'ch helpu i wneud y gorau o'ch amser yng Nghymru a'r gororau. Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi fwynhau gostyngiadau ar bris mynediad i sawl atyniad ger ein gorsafoedd? Yr oll sydd angen ei wneud yw dangos eich tocyn trên wrth i chi gyrraedd.

Yn ogystal â hynny, mae ein gorsafoedd yn aml yn gweithredu fel man cychwyn perffaith i fynd i grwydro ar hyd llwybrau cerdded poblogaidd fel Llwybr Arfordir Cymru, Clawdd Offa a Llwybr Glyndŵr.

 

Diwrnodau allan fesul ardal

 

O’r cledrau i’r llwybrau

Rydym wedi creu rhestr o deithiau cerdded er mwyn i chi allu archwilio llwybrau enwog sy'n hawdd eu cyrraedd o’n gorsafoedd. Cynlluniwch eich antur nesaf, cliciwch yma i weld y teithiau gwahanol.