Plan your train journey

Atyniadau

Llandrindod lakeside

Lakeside Boathouse

Gorsaf agosaf: Llandrindod

Cynnig: 30 munud ychwanegol YN RHAD AC AM DDIM pan fyddwch chi'n llogi caiac, canŵ neu badlfwrdd (SUP) am 30 munud.

Mae caiac, canŵ / padlfwrdd ar gael i'w llogi bob dydd (os yw'r tywydd yn caniatáu).

Sut i fanteisio? Ffoniwch 01597 824 604 a defnyddiwch y cod LAKETRAIN.

TfW train passing infront of a Cadw castle

Safleoedd Hanesyddol Cadw

Gorsafoedd agosaf: Conwy, CriciethHarlech

Cynnig: 2 docyn am bris 1

Gyda thocyn trên dilys, gallwch gael dau docyn mynediad am bris un pan fyddwch yn ymweld â rhai o dirnodau mwyaf adnabyddus Cymru.

Dysgwch fwy > 2 docyn am bris 1 i Dirnodau Hanesyddol Cymru.

Holyhead Maritime Museum

Amgueddfa Forwrol Caergybi

Gorsaf agosaf: Caergybi

Cynnig: 2 docyn am bris 1

Wedi'i lleoli ar draeth prydferth y Newry, mae ymweld â’r amgueddfa yn brofiad hynod ddiddorol i’r teulu cyfan. Cymerwch gam yn ôl i’r gorffennol yng ngorsaf bad achub hynaf Cymru. Dysgwch am longddrylliadau, gwaith achub arwrol a môr-ladron. Darganfyddwch sut brofiad oedd hwylio ar Fôr yr Iwerddon dros 100 mlynedd yn ôl.

holyheadmaritimemuseum.co.uk

Sut i fanteisio? Dangoswch eich tocyn trên dilys yr un diwrnod wrth gyrraedd.

 • Telerau ac amodau
   • Cynnig yn ddilys tan 31 Hydref 2024.

Penderyn Llandudno Lloyd St. Distillery

Distyllfa Penderyn Llandudno Lloyd St.

Gorsaf agosaf: Llandudno

Cynnig: 2 am 1 ar deithiau distyllfa

Cynnig: 20% oddi ar ddosbarth meistr wisgi

Cael 2 am 1 ar deithiau distyllfa neu 20% oddi ar ddosbarth wisgi yn unrhyw un o Ganolfannau Ymwelwyr Distyllfa Penderyn (Bannau Brycheiniog, Llandudno neu Abertawe).

Sut i fanteisio? Nodwch TFWR241T wrth y ddesg dalu ar gyfer teithiau distyllfa a chod TFWR20M ar gyfer y dosbarth meistr.

 
 • Telerau ac amodau
   • Rhaid i gwsmeriaid ddangos tocyn trên ‘yr un diwrnod’ dilys ar ôl cyrraedd Distyllfa Penderyn i adbrynu'r cynnig.

   • Cynnig yn ddilys tan 31 Mawrth 2025.

Talyllyn Railway

Rheilffordd Talyllyn

Gorsaf agosaf: Tywyn

Cynnig: gostyngiad o 20%

Archwiliwch hanes diddorol Rheilffordd Talyllyn, trên stem sy'n symud ers 1865 a dyma'r rheilffordd gyntaf yn y byd i gael ei 'diogelu'. Darganfyddwch y cysylltiadau a'r chwarel lechi ym Mryneglwys a phentref Abergynolwyn. Diwrnod gwych boed law neu hindda.

Sut i fanteisio? Dangoswch eich tocyn trên dilys ar ôl cyrraedd y sw.

 • Telerau ac amodau
   • Cynnig yn ddilys tan 31 Mawrth 2025.