Submitted by content-admin on Thu, 05/08/2021 - 17:15

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Na
Parcio
Ie
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Na
Wifi
Na
Peiriant tocynnau
Na
Mynediad di-gam
Ie
Siopau
Na

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.

Gwybodaeth awtomatig gan www.nationalrail.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Ystafell Aros
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Assisted Travel
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Ar Reilffordd Arfordir Gogledd Cymru, mae gorsaf Conwy yn gwasanaethu tref farchnad Conwy. Wedi’i hamgylchynu gan waliau urddasol, mae’r dref yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid, gyda nifer fawr o ymwelwyr yn cyrraedd yr orsaf hyfryd.

Agorwyd yr orsaf yn 1848 a chaeodd eto yn 1966 am dros 20 mlynedd. Pan ail-agorodd, newidiwyd sillafiad Seisnig enw’r orsaf - Conway, i Conwy er mwyn adlewyrchu pwysigrwydd y Gymraeg.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Conwy i ganol tref Conwy?

  • Mae’n cymryd tua phum munud i gerdded o’r orsaf i ganol tref Conwy, gan fynd drwy’r Stryd Fawr a Stryd Porth Isaf.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Conwy?

  • Mae lle i 25 o geir sydd wedi parcio yng ngorsaf Conwy.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Conwy?

  • Nid oes cyfleusterau storio beic yng ngorsaf Conwy.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Conwy?

  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf ac mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Conwy?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti