Submitted by content-admin on

Station facilities

 • Parcio

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Ar Reilffordd Arfordir Gogledd Cymru, mae gorsaf Conwy yn gwasanaethu tref farchnad Conwy. Wedi’i hamgylchynu gan waliau urddasol, mae’r dref yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid, gyda nifer fawr o ymwelwyr yn cyrraedd yr orsaf hyfryd.

Agorwyd yr orsaf yn 1848 a chaeodd eto yn 1966 am dros 20 mlynedd. Pan ail-agorodd, newidiwyd sillafiad Seisnig enw’r orsaf - Conway, i Conwy er mwyn adlewyrchu pwysigrwydd y Gymraeg.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Conwy i ganol tref Conwy?

  • Mae’n cymryd tua phum munud i gerdded o’r orsaf i ganol tref Conwy, gan fynd drwy’r Stryd Fawr a Stryd Porth Isaf.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Conwy?

  • Mae lle i 25 o geir sydd wedi parcio yng ngorsaf Conwy.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Conwy?

  • Nid oes cyfleusterau storio beic yng ngorsaf Conwy.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Conwy?

  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf ac mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Conwy?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti