Mae taith Dosbarth Cyntaf yn gyfle i chi deithio’n gyfforddus ac yn fodd i chi gael hoe ac ymlacio.

P’un a ydych chi’n teithio ar gyfer busnes, ac angen defnyddio eich amser yn gynhyrchiol, neu ar gyfer pleser, ac eisiau treulio eich amser yn darllen, gwrando ar gerddoriaeth a gwylio’r byd a’r betws. Mae tocynnau Dosbarth Cyntaf yn ddewis perffaith.

Seddi mwy a diodydd ysgafn am ddim ar lwybrau dethol.

 

Beth yw tocynnau trên Dosbarth Cyntaf?

Gallwch brynu tocynnau Dosbarth Cyntaf neu gallwch uwchraddio eich tocynnau arferol. Maen nhw’n aml yn ddrytach na mathau eraill o docynnau trên sydd ar gael yn y DU a gellir eu defnyddio ar ystod eang o wasanaethau ledled y DU.

  • Mae tocynnau Unrhyw Bryd Flexible First yn eich galluogi i deithio ar adeg sy’n addas i chi - sy’n berffaith os yw eich cynlluniau’n debygol o newid.
  • Gallwch brynu tocynnau Advance Unffordd (Dosbarth Cyntaf) 12 wythnos ymlaen llaw hyd at 15 munud cyn i chi deithio (ar yr amod bod tocynnau ar gael). Maen nhw’n aml yn rhatach o gymharu â’u pris ar y diwrnod teithio.


Sut ydw i’n gallu cael tocyn dosbarth cyntaf?

Os oes gan eich taith ddewisol wasanaeth dosbarth cyntaf, cynigir tocynnau dosbarth cyntaf i chi pan fyddwch chi’n prynu ar-lein, mewn swyddfeydd tocynnau â staff neu wrth beiriannau gwerthu tocynnau.

Cofiwch, gallwch brynu tocynnau ar gyfer holl wasanaethau trên y DU drwyddom ni, felly p’un a ydych chi’n mynd o Gaerdydd i Fanceinion neu o Newcastle i Paddington, gallwch brynu eich tocynnau dosbarth cyntaf drwyddom ni o hyd, heb orfod talu ffioedd archebu.
 

Hygyrchedd

Er bod modd cadw lle ar y trenau sy’n cael eu tynnu gan locomotifau rhwng Caergybi, Manceinion a Chaerdydd (yn y ddau gyfeiriad), dylech fod yn ymwybodol o’r canlynol:

  • Mae toiledau sy’n addas i gadeiriau olwyn ar y gwasanaethau hyn.

  • Mae drysau’r trenau hyn wedi’u pweru

  • Does dim llawer o le i gadeiriau olwyn ar y gwasanaeth

Mae gwasanaethau trên eraill yn rhedeg ar y llwybrau hyn, sydd â thoiledau hygyrch a drysau pweredig. Gall ein tîm Cymorth wrth Deithio roi rhagor o gyngor a chymorth i chi i gynllunio eich taith. Gellir cysylltu â'r tîm ar 033 300 50 501 (Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn: 8yb i 8yh, Dydd Sul: 11yb i 8yh - ar gau ar Ddydd Nadolig)

Fel rhan o’n hymrwymiad i hygyrchedd, caiff y trenau hyn eu hailwampio erbyn diwedd y flwyddyn eleni a byddant yn bodloni’r holl ofynion hygyrchedd cyfreithiol.

Caergybi i Gaerdydd Canolog (Gogledd i Dde Cymru)  

Gorsaf  Amser Gadael (Dydd Llun i ddydd Gwener yn unig)
Caergybi 0534
Bangor 0601
Cyffordd Llandudno 0619
Caer 0715
Wrecsam Cyffredinol 0732
Amwythig  0810
Henffordd 0856
Casnewydd 0940
Caerdydd Canolog 0958

 

Caerdydd Canolog i Gaergybi (De i Ogledd Cymru)

Gorsaf Amser Gadael (Dydd Llun i ddydd Gwener yn unig)
Caerdydd Canolog 1716
Casnewydd 1731
Cwmbrân 1742
Pont-y-pŵl & New Inn 1749
Y Fenni 1800
Henffordd 1825
Amwythig 1909
Wrecsam Cyffredinol 1943
Caer 2006
Fflint 2018
Y Rhyl 2035
Bae Colwyn 2047
Cyffordd Llandudno 2054
Bangor 2111
Caergybi 2145