Mae tocyn dosbarth cyntaf yn rhoi’r profiad gorau i deithwyr o ran gwasanaeth i gwsmeriaid a bod yn gyfforddus.

Boed chi'n teithio ar gyfer busnes neu bleser, mae tocynnau dosbarth cyntaf yn cynnig y profiad teithio gorau. Seddi mwy a diodydd ysgafn a bisgedi am ddim ar lwybrau penodol.

 

Pa docynnau trên dosbarth cyntaf sydd ar gael?

Rydyn ni’n cynnig tocynnau hyblyg Unrhyw Bryd dosbarth cyntaf a thocynnau unffordd a dwyffordd Cyfnodau Tawel er mwyn i chi allu teithio pryd bynnag sydd orau i chi. Mae’r rhain yn berffaith os yw eich cynlluniau’n debygol o newid, yn ogystal â thocynnau dosbarth cyntaf Advance rhatach, ond dim ond niferoedd cyfyngedig o'r rhain sydd ar gael.

Rydym hefyd yn cynnig uwchraddio i ddosbarth cyntaf, yn syml iawn, gall teithwyr brynu uwchraddiad gan y Dargludydd ar y llong. Mae seddi dosbarth cyntaf yn gyfyngedig ac yn cael eu cynnig ar sail y cyntaf i'r felin.

 

Sut mae prynu tocyn dosbarth cyntaf?

Gallwch chi brynu tocyn Unffordd neu Ddwyffordd dosbarth cyntaf fel y byddech chi'n prynu tocyn Safonol: sef ar ein ap, ar ein gwefan, neu yn y swyddfeydd tocynnau neu'r peiriannau prynu tocynnau yn ein gorsafoedd.

Cofiwch eich bod yn gallu prynu tocynnau ar gyfer pob gwasanaeth trên ar draws y Deyrnas Unedig gennym ni. Felly os byddwch chi'n mynd o Gaerdydd i Gaergybi, neu o Newcastle i Paddington, gallwch chi brynu eich tocynnau dosbarth cyntaf gennym ni a manteisio ar beidio â gorfod talu ffioedd archebu.

 

Alla i uwchraddio o docyn Safonol i docyn Dosbarth Cyntaf?

Gallwch uwchraddio o docyn Dosbarth Safonol i Ddosbarth Cyntaf ar ein gwasanaethau, lle mae’n bosib gwneud hynny.  Mae hyn yn berthnasol i'n holl docynnau Safonol gan gynnwys Tocyn Sengl Unrhyw Amser ac Ymlaen Llaw, Tocyn Dychwelyd, Tocynnau Tymor a thocynnau Rover a Ranger.  Rhowch wybod i'r tocynnwr os hoffech uwchraddio gan y bydd angen iddynt gadarnhau bod lle yn y cerbyd(au) Dosbarth Cyntaf.  Cofiwch y bydd cost ychwanegol hefyd am unrhyw brydau a archebwch ar y trên os ydych yn uwchraddio i docyn Dosbarth Cyntaf.

 

Gwasanaeth Bwyd Dosbarth Cyntaf

Mae ein cogyddion talentog wedi creu bwydlenni newydd gyda chynhwysion blasus a thymhorol gan gyflenwyr o Gymru. Beth am gael blas ar y bwydlenni hyn wrth deithio drwy gefn gwlad Cymru a’r Gororau. Rydyn ni’n gobeithio y byddwch chi’n mwynhau’r amrywiaeth rydyn ni’n ei gynnig.

Gweld bwydlenni ein gwasanaethau dosbarth cyntaf

 

Hygyrchedd

Mae gennym le i ddwy gadair olwyn ar y trên a toiledau hygyrch hefyd.  Mae’r drysau ar y trenau hyn yn cael eu gweithredu gan drydan.

Gall ein tîm Cymorth Teithio roi rhagor o gyngor a chefnogaeth i chi i drefnu eich taith.

 • Gweld manylion hygyrchedd y trên
  • Cynllun y cerbyd

   Diagram of the carriage layout of a Mark 4

   Hygyrchedd

   Access ramp icon Ramp mynediad Oes 
   Assistance button icon Botwm cymorth Oes 
   Priority seating icon Seddi â blaenoriaeth Oes
   Wheelchair users spcae icon Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Universal toilet icon Toiled hygyrch 1
   Lled y drws (mm) 800
    

   Llwybrau

   • Caerdydd - Caergybi

   • Cynlluniau ar gyfer rhedeg Abertawe - Manceinion Piccadilly yn y dyfodol (o fis Rhagfyr 2022)

   Dyma’r llwybrau mwyaf cyffredin, ond gallen nhw newid.

   Route map of where the Mark 4 trains run on Transport for Wales

   Beth sydd y tu mewn

   Lle newid babanod Oes
   Lle i feiciau 4
   Capacity icon
   Capasiti 222
   Arlwyo - wrth y sedd (gwasanaethau dethol yn unig) Oes
   Socedi gwefru
   3-phin yn unig
   Oes 
   Annerch y Cyhoedd Oes
   Restaurant car icon
   Cerbyd bwyty Oes
   Seddi | dosbarth safonol 182
   Seddi | dosbarth cyntaf 40
   Seddi - blaenoriaeth Oes
   Toiled hygyrch 1
   Toiled – ddim yn addas i gadeiriau olwyn 3
   Sgriniau Gwybodaeth Weledol Oes
   Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn 2
   Wi-Fi Oes