Ar gael ar gyfnodau tawelach yn ystod y dydd, mae tocynnau cyfnodau tawelach yn cynnig gwerth am arian a hyblygrwydd gwych.

Gallwch eu prynu ymlaen llaw neu ychydig cyn eich taith. Neu'n well byth, gallwch eu defnyddio unrhyw bryd ar benwythnosau a gwyliau banc.

Ac os ydych chi'n chwilio am hyd yn oed mwy o werth am arian, mae gennym ni docynnau cyfnodau tawelach lefel uwch, sydd ychydig yn llai hyblyg ond yn cynnig mwy o arbedion.

Mae defnyddio eich tocynnau cyfnodau tawelach a chyfnodau tawelach lefel uwch yn dibynnu ar eich taith a'ch diwrnod teithio. Mae modd cael rhagor o wybodaeth a dewisiadau tocynnau drwy ddefnyddio ein teclyn archebu ar-lein neu’r app.

 

Tocyn unffordd cyfnodau tawelach a thocyn unffordd undydd cyfnodau tawelach

Mae’n ddilys ar gyfer taith unffordd rhwng dwy orsaf ar y dyddiad sydd ar y tocyn.

 

Tocyn dwyffordd undydd ar gyfnodau tawelach

Mae’n ddilys ar gyfer taith ddwyffordd rhwng dwy orsaf ar y dyddiad sydd ar y tocyn.

 

Tocyn dwyffordd ar gyfnodau tawelach

Mae’n ddilys ar gyfer taith ddwyffordd rhwng dwy orsaf. Y rhan gyntaf yn ddilys ar gyfer teithio ar y dyddiad a ddangosir ar docyn. Mae’r rhan o’r tocyn ar gyfer y daith yn ôl yn ddilys am un mis calendr o’r dyddiad cychwyn sydd ar y tocyn.

 

Ble mae modd prynu tocyn cyfnodau tawelach

Mae modd i chi eu prynu ar-lein, drwy’r ap ac o beiriant tocynnau neu mewn swyddfa docynnau.

 

Sut mae newid tocyn cyfnodau tawelach

Mae'n bosibl na fydd angen i chi newid eich tocyn os ydych chi’n dymuno teithio ar amser gwahanol. Cofiwch y gallwch deithio’n ôl unrhyw dro o fewn mis calendr i’r dyddiad sydd ar y tocyn.

Os bydd angen newid rhywbeth, dyma sut mae gwneud hynny:

  • Os ydych chi wedi prynu eich tocyn ar-lein gennym ni, gallwch ei newid drwy fynd i Fy Nghyfrif >> Archebion >> Newid Taith.
  • Os ydych chi wedi prynu eich tocyn drwy beiriant tocynnau mewn gorsaf neu mewn swyddfa docynnau, ewch yn ôl i’r orsaf dan sylw a byddwn yn falch o’ch helpu.
  • Os ydych chi wedi prynu eich tocyn gan adwerthwr arall, fel Trainline.com er enghraifft, cysylltwch â’r cwmni’n uniongyrchol.