Defnyddiwch ein hadnodd cynllunio teithiau i weld amseroedd trenau, prisiau a phrynu eich tocynnau  

Dydyn ni ddim yn codi ffioedd archebu ac rydym bob amser yn ceisio dod o hyd i’r pris rhataf sydd ar gael i chi. 

 

Cynllunio eich taith  

Cyn i chi deithio, defnyddiwch ein Gwiriwr Capasiti i weld pa drenau sydd â lle fel arfer.  

Os oes modd, cofiwch gadw lle cyn eich taith, pan fyddwch chi'n prynu eich tocyn.