Rydyn ni’n gweithio’n galed i’ch helpu i deithio’n fwy diogel.

Mae’r Gwiriwr Capasiti hwn yn helpu ein teithwyr i weld pa drenau sy’n aml yn llawn a pha rai sydd â digon o seddi ar gael*, er mwyn iddyn nhw allu penderfynu ar yr amser gorau ar gyfer eu taith.

Mae hyn yn dangos sut mae ein gwasanaethau’n cael eu defnyddio fel rheol drwy gydol ffenestr o 30 munud o’r amser gadael rydych chi’n ei ddewis isod.

 

Newid i ddata’r Gwiriwr Capasiti o 15 Mai 2022

Mae’n fwy na thebyg na fydd data ar gael ar gyfer rhai gwasanaethau am 7 niwrnod yn dilyn cyhoeddi’r amserlen newydd ar 15 Mai.  Os nad yw’r trên rydych chi’n bwriadu teithio arno wedi’i restru, defnyddiwch yr wybodaeth ar gyfer yr amser sydd agosaf ato. 

 

Cofiwch

 • Nid oes rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar ein gwasanaethau ond rydyn ni’n dal i argymell eich bod yn gwneud hynny ar ein trenau ac adeiladau ein gorsafoedd.
  Mae canllawiau gwisgo gorchudd wyneb ar gael yma.
 • Gallai canllawiau’r Llywodraeth ar ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus newid. Cofiwch wirio cyn teithio.
 • Gweler wefan JourneyCheck ar gyfer gwybodaeth fyw. Mae Gwiriwr Capasiti ar gyfer weld pa drenau sy’n brusur.

 

 • *Pa mor gywir yw ein gwiriwr capasiti?

  • Rydym wedi cyfrifo ein gwybodaeth am gapasiti ar sail cyfrif cwsmeriaid dyddiol ein goruchwylwyr o’r diwrnod gwaith blaenorol. Rydym hefyd wedi edrych ar y data hanesyddol o wythnosau blaenorol i’n helpu i lunio barn am gapasiti ein gwasanaeth o wythnos i wythnos.
  • Mae hyn yn dangos faint o deithwyr sy’n teithio ar bob un o’n gwasanaethau. Dim ond arweiniad yw’r data hwn ac ni ddylid ei ystyried yn adlewyrchiad amser real o gapasiti ein gwasanaethau. Efallai na fydd rhai gwasanaethau trên yn cael eu cynnwys wrth gasglu’r wybodaeth hon.
  • Er mwyn gwella gwasanaethau i gwsmeriaid, caiff amseroedd ein trenau eu hadolygu’n gyson. Mae hyn yn golygu bod rhai o amseroedd y trenau sy’n cael eu dangos yn y gwiriwr capasiti hwn (gan ddefnyddio gwybodaeth hanesyddol) yn gallu bod yn wahanol o bryd i’w gilydd i’r rheini sy’n cael eu dangos mewn systemau cynllunio teithiau a phrynu tocynnau mwy diweddar.