Rydyn ni’n gweithio’n galed i’ch helpu i deithio’n fwy diogel.

Mae’r Gwiriwr Capasiti hwn yn helpu ein teithwyr i weld pa drenau sy’n aml yn llawn a pha rai sydd â digon o seddi ar gael*, er mwyn iddyn nhw allu penderfynu ar yr amser gorau ar gyfer eu taith.

Mae hyn yn dangos sut mae ein gwasanaethau’n cael eu defnyddio fel rheol drwy gydol ffenestr o 30 munud o’r amser gadael rydych chi’n ei ddewis isod.

 

Cofiwch

  • Mae Gwiriwr Capasiti ar gyfer weld pa drenau sy’n brusur.
  • Gweler wefan JourneyCheck ar gyfer gwybodaeth fyw.
  • Gweithredu Diwydiannol ar 21, 23 a 25 Mehefin 2022 - Defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith https://trc.cymru/cynllunio-taith i wirio'ch taith os ydych yn bwriadu teithio rhwng 20 a 26 Mehefin 2022.

 

  • *Pa mor gywir yw ein gwiriwr capasiti?

    • Rydym wedi cyfrifo ein gwybodaeth am gapasiti ar sail cyfrif cwsmeriaid dyddiol ein goruchwylwyr o’r diwrnod gwaith blaenorol. Rydym hefyd wedi edrych ar y data hanesyddol o wythnosau blaenorol i’n helpu i lunio barn am gapasiti ein gwasanaeth o wythnos i wythnos.
    • Mae hyn yn dangos faint o deithwyr sy’n teithio ar bob un o’n gwasanaethau. Dim ond arweiniad yw’r data hwn ac ni ddylid ei ystyried yn adlewyrchiad amser real o gapasiti ein gwasanaethau. Efallai na fydd rhai gwasanaethau trên yn cael eu cynnwys wrth gasglu’r wybodaeth hon.
    • Er mwyn gwella gwasanaethau i gwsmeriaid, caiff amseroedd ein trenau eu hadolygu’n gyson. Mae hyn yn golygu bod rhai o amseroedd y trenau sy’n cael eu dangos yn y gwiriwr capasiti hwn (gan ddefnyddio gwybodaeth hanesyddol) yn gallu bod yn wahanol o bryd i’w gilydd i’r rheini sy’n cael eu dangos mewn systemau cynllunio teithiau a phrynu tocynnau mwy diweddar.