Cysylltwch â'n timau cymorth bws

Beth allwch chi ei wneud ar-lein

Mae llawer y gallwch ei wneud ar-lein. Mae fel arfer yn gyflymach ac yn arbed galwad ffôn i chi.

Cysylltwch â Traveline

Mynnwch help i gynllunio'ch teithiau a chael atebion i'ch cwestiynau am drafnidiaeth gyhoeddus.

Rhadffôn

08004 640 000

7am - 8pm bob dydd trwy gydol y flwyddyn.

Mae gwasanaeth cyfyngedig ar Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

E-bost

feedbacktraveline@tfw.wales

Ein nod yw dod yn ôl atoch o fewn pum diwrnod gwaith.

Cysylltwch â fflecsi

Mynnwch help i gynllunio'ch teithiau fflecsi a chael ateb i'ch ymholiadau.

Llinell archebu

03002 340 300

Dydd Llun i ddydd Sadwrn: 07:00 - 19:00
Dydd Sul: 10:00 - 14:00

 

E-bost

helo@fflecsi.wales

Ein nod yw dod yn ôl atoch o fewn pum diwrnod gwaith.

Cysylltwch â TrawsCymru

Mynnwch help i gynllunio eich teithiau TrawsCymru a chael ateb i’ch ymholiadau.

Ffôn

03002 002 233

7am - 8pm bob dydd trwy gydol y flwyddyn.

Mae gwasanaeth cyfyngedig ar Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

E-bost

trawscymrufeedback@tfw.wales

Byddwn yn anelu at ddod yn ôl atoch o fewn tri diwrnod gwaith.

Post

TrawsCymru 
Contact Centre Cymru
PO Box 52
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL49 0AU

Cysylltwch â ni ffurflen

Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl - ein nod yw ymateb o fewn 10 diwrnod gwaith, ond ar adegau prysur iawn gall gymryd hyd at 20 diwrnod gwaith.

Beth yw eich rheswm dros gysylltu
 • Gwneud cais am ad-daliad tocyn neu newid fy nhocyn
 • Teithio gyda chymorth llyfr
 • Ymholwch/Archebwch deithio corfforaethol
 • Holwch am safle masnachol
 • Dysgwch am orsafoedd neu drenau
 • Cael help gyda chynllunio taith neu amserlenni
 • Gwneud cwyn
 • Rhoi gwybod am drosedd
 • Rhoi gwybod am nam ar tren neu orsaf drenau
 • Ofyn am wybodaeth amdanaf fy hun
 • Ofyn am wybodaeth amdan TrC
 • Awgrymu gwaith gwella Metro
 • Arall

Newidiadau ac ad-daliadau tocynnau

Os ydych am newid eich tocyn neu gael ad-daliad, ewch i'n tudalen ad-daliadau.

Newidiadau ac ad-daliadau tocynnau

Archebu Cymorth i Deithwyr

I archebu Cymorth i Deithwyr bydd angen i ni gasglu ychydig o fanylion amdanoch chi a'ch taith.

Archebu Cymorth i Deithwyr

Ymholwch/Archebwch deithio corfforaethol

I gael gwybod am deithio corfforaethol, cofrestrwch eich diddordeb, neu i gleientiaid presennol archebu teithiau corfforaethol gweler yr adran teithio corfforaethol.

Teithiau corfforaethol

Holwch am safle masnachol

Mae gennych chi'r dewis o hysbysebu ym mhob rhan o'n gorsafoedd a threnau gydag opsiynau cost sy'n addas i bob cyllideb.

Os ydych am ffilmio yn un o'n gorsafoedd bydd angen i chi gysylltu yn gyntaf.

Opsiynau masnachol

 

Dysgwch am orsafoedd neu drenau

Ydych chi wedi ceisio ar ein tudalennau gorsaf ac ar fwrdd?

Mae yna lawer o Gwestiynau Cyffredin yno a allai fod o gymorth.

 

Methu dod o hyd i'r ateb? Gallwch gysylltu â ni ar:

Gallwch weld ein horiau agor uchod.

Cael help gyda chynllunio taith neu amserlenni

Y ffordd orau o gael ateb cyflym i gwestiynau cynllunio taith yw cysylltu â ni ar:

Gallwch weld ein horiau agor uchod.

Gwneud cwyn

Os ydych yn dymuno cyflwyno cwyn defnyddiwch ein ffurflen gwyno.

Ffurflen gwyno

Rhoi gwybod am drosedd

Os gwelwch rywbeth sydd ddim yn edrych yn iawn, siaradwch ag aelod o staff neu tecstiwch Heddlu Trafnidiaeth Prydain 61016 neu ffoniwch: 03333 211 202.

Dylech bob amser ddeialu 999 pan fydd angen ymateb brys arnoch.

Cais diogelu data

I ofyn am wybodaeth amdanoch chi'ch hun, ewch i'n tudalen cais diogelu data.

Cais diogelu data

Cais Rhyddid Gwybodaeth

I wneud cais am wybodaeth amdan TrC, ewch i’n tudalen ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth.

Cais Rhyddid Gwybodaeth

Awgrymu gwaith gwella Metro

Os oes bygythiad i ddiogelwch ar hyn o bryd fel:

 • Pobl, anifeiliaid neu wrthrychau ar y cledrau neu wrth eu hymyl
 • Difrod neu nam wrth groesfan reilffordd
 • Cerbyd wedi taro pont
 • Ffens wedi torri neu borth agored sy’n rhoi mynediad at y cledrau

Ffoniwch ni ar unwaith ar 03457 114 141.

Eich manylion

Sut hoffech chi gael ymateb i’r adborth hwn?
Eich enw
Cyfeiriad

 

Information message

Rydym yn defnyddio'r prawf hwn i helpu i atal sbam rhag cael ei gyflwyno i'n gwefan
 
Mae’r cwestiwn hwn er mwyn profi a ydych chi’n ymwelydd dynol ac i osgoi sbam.