Image of Manchester skyline at sunset

Dyma drydedd ddinas fwyaf poblogaidd y DU ymysg twristiaid ac mae hi’n adnabyddus ym mhedwar ban byd am ei chlybiau pêl-droed a’i sîn gerddorol a chelfyddydol. Mae'r ddinas hefyd yn adnabyddus fel man geni’r chwyldro diwydiannol.  

Mae Manceinion yn ddinas fywiog ac atyniadol sydd mewn ardal wledig hyfryd. Mae’r Pennies i’r gogledd ac i’r dwyrain o’r ddinas a Pharc Cenedlaethol y Peak District i’r de-ddwyrain ohoni. Mae’n hawdd cyrraedd Manceinion a theithio o amgylch y ddinas ar y trên.

Mae’r ddinas yn cyfuno’r hen a’r newydd - o'r melinau sydd wedi'u haddasu yn Ancoats a Castlefield i bensaernïaeth fodern Salford Quays. Dewch i ddathlu hanes diwydiannol y ddinas a’i golwg amlddiwylliannol a bywiog.

 

Pethau y mae'n rhaid eu gweld:

  • Taith y BBC yn MediaCityUK, dyma gyfle i fynd y tu ôl i’r llen ar rai o’ch hoff sioeau teledu a radio a rhoi cynnig ar greu eich bwletin tywydd a newyddion eich hun.
  • Canolfan Ddarganfod LEGOLAND®, dyma gyfle i chi fod yn greadigol gyda deg parth adeiladu a chwarae, tair reid a sinema 4D. Rhaid i bob oedolyn fod yng nghwmni plentyn dan 18 oed.
  • Stadiwm ac amgueddfa Old Trafford, dyma gyfle i grwydro ystafelloedd newid Manceinion Unedig, cerdded drwy dwnnel y chwaraewyr i’r cae ac eistedd yn sedd y rheolwr yn y lloches.
  • Taith o amgylch Stadiwm Manchester City, cerddwch yn ôl traed eich hoff chwaraewyr gyda’r daith ddifyr hon y tu ôl i’r llen o amgylch Stadiwm Etihad.
  • Amgueddfa Gwyddoniaeth a Diwydiant, ewch i gael eich ysbrydoli gan syniadau sydd wedi newid y byd - yn y gorffennol a heddiw - ar safle terminws rheilffyrdd rhyng-ddinesig cyntaf y byd.
  • Corn Exchange, mwynhewch flasau o bob cwr o’r byd yn yr adeilad Edwardaidd ysblennydd hwn ar ei newydd wedd - mae'r bariau a’r bwytai hyn yn rhai o uchafbwyntiau gastronomegol y ddinas.

 

Penwythnos ym Manceinion

Gyda llwyth o bethau i’w gweld mewn ardal gymharol fach, mae Manceinion yn berffaith ar gyfer gwyliau byr mewn dinas neu ar gyfer gwyliau i’r teulu. Dewiswch ran o’r ddinas ac ewch i grwydro.

Canol y Ddinas - mae'n llawn orielau, amgueddfeydd a lleoliadau cerddoriaeth, heb sôn am y siopau, y tafarndai a’r bwytai bendigedig. Mae gwledd o siopau dillad dylunwyr ar King's Street ac Exchange Square. I’r rheini sy'n gwirioni ar ddiwylliant, mae gan Oriel Gelf Manceinion gasgliad anhygoel o gelfyddyd gain, celfyddyd addurniadol a gwisgoedd. Ewch â’r plant i Amgueddfa Manceinion - mae'n rhad ac am ddim ac mae ganddi dros bedair miliwn o wrthrychau sy'n cwmpasu sgerbydau dinosoriaid ac arteffactau Eifftaidd Hynafol i dechnoleg a’r amgylchedd. Neu, ewch i’r Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol i weld dros 140,000 o eitemau sy'n ymwneud â phêl-droed yn ogystal â pharth darganfod i blant ac efelychwyr profi sgiliau.

Y Northern Quarter - mae yma gyfoeth o siopau annibynnol a rhai vintage, celfyddyd stryd fywiog, bariau a bwytai trendi a lleoliadau cerddoriaeth poblogaidd. Mae Afflecks Palace yn farchnad fyd-enwog sydd â phedwar llawr o fasnachwyr a dylunwyr annibynnol. Mae Canolfan Crefft a Dylunio Manceinion yn gartref i stiwdios artistiaid sy'n gwerthu’r bagiau, y gemwaith, y dyluniadau a’r ategolion lleol gorau. Mae hyn yn digwydd mewn hen farchnad pysgod ac ieir Fictoraidd sydd wedi cael ei hadnewyddu. Mae’r ardal yn berffaith ar gyfer noson allan fywiog ac mae llond gwlad o leoliadau cerddoriaeth fyw yn arddangos bandiau lleol a rhyngwladol.

Salford Quays- dyma gartref gogleddol y BBC ac nid yw’n bell o gwbl o ganol y ddinas ar y tram. Manteisiwch ar fargeinion yn siopau Lowry Outlet, gyda hyd at 70% oddi ar ddillad dylunwyr ac ar ddillad siopau'r stryd fawr. Yna, ymlaciwch yn un o'r bariau neu’r bwytai niferus wrth yr afon. Ewch i grwydro Amgueddfa Rhyfel yr Ymerodraeth (IWM North) i ddysgu straeon gafaelgar a chythryblus am y rhyfel; dyma'r adeilad cyntaf yn y DU i gael ei ddylunio gan y pensaer rhyngwladol, Daniel Libeskind. Yr ochr arall i’r afon, gall y rheini sy'n hoff o wylio Coronation Street gerdded y cerrig crynion ar daith o amgylch y lleoliad ffilmio gwreiddiol. Cewch orffen eich diwrnod yn The Lowry yn mwynhau perfformiad theatr, opera, sioe gerdd, dawns, cerddoriaeth, comedi neu gelfyddyd weledol yn y ganolfan gelfyddydau anhygoel hon ar lan y dŵr.

Mwy o amser? Mae gan Visit Manchester restr o 101 o bethau i’w gwneud ym Manceinion Fwyaf