Mayfield Depot

Manceinion yw un o'r lleoedd mwyaf cyffrous i ymweld ag ef yn y Deyrnas Unedig. Yn llawn cymeriad ac yn llawn profiadau bythgofiadwy, mae rhywbeth i bawb ei fwynhau, p'un a ydych chi'n chwilio am brofiadau diwylliannol, chwaraeon, bywyd nos, anturiaethau sy'n addas i deuluoedd neu hwyl a sbri.

Yn ogystal, mae’n hawdd iawn cyrraedd yno ar y trên. Gallwch arbed hyd at hanner pris* ar docynnau i Fanceinion gyda thocynnau Advance

Teimlwch wefr y ddinas fywiog hon, y sin gerddoriaeth enwog, timau pêl-droed eiconig, hanes chwyldroadol a chymdogaethau sy'n creu chwiw ragorol. Archwiliwch y bariau, bwytai, siopau, theatrau ac amgueddfeydd unigryw ac annibynnol sydd gan Fanceinion i'w cynnig. Dathlwch gyda'ch gilydd gyda digwyddiadau rhagorol sy'n digwydd trwy gydol y flwyddyn- cyfle i greu atgofion gwerthfawr.

Darganfod mwy a dechrau cynllunio eich taith.

 

Trenau i Fanceinion

Mae gan Fanceinion rhai o'r cysylltiedig gorau yn y Deyrnas Unedig. Mae ein trenau yn rhedeg yno o Gaerdydd, Caer a mwy. Dewch o hyd i rai o'n llwybrau mwyaf poblogaidd i Fanceinion isod:

 
 

 

Tocynnau trên i Fanceinion

Mae'n hawdd cyrraedd Manceinion ar y trên. Gallwch hyd yn oed arbed hyd at hanner y pris* ar deithiau trên i Fanceinion gyda'n Tocynnau Advance. Mae gennym hefyd ystod o ostyngiadau ar gael pan fyddwch yn prynu eich tocyn trên gyda cherdyn rheilffordd dilys. Prynwch eich tocynnau trên ar ein gwefan neu ap heddiw heb unrhyw ffioedd archebu.

 

Pam ymweld â Manceinion?

Mae Manceinion yn gartref i rai o'r siopa gorau, felly beth am bori heb borwr a mwynhau rhywfaint o therapi siopa heb unrhyw amhariadau technegol.

Dim ond taith gerdded fer o Fanceinion Piccadilly neu Manchester Oxford Road yw Manchester Arndale, canolfan siopa dan do sy'n cynnwys amrywiaeth enfawr o siopau cyffrous - rhai o siopau stryd fawr fwyaf adnabyddus. Chwilio am rywbeth ychydig yn fwy deniadol? Taith gerdded fer o Fanceinion Piccadilly a byddwch yn cyrraedd The Royal Exchange Manchester; casgliad eclectig o siopau sy'n gwerthu brandiau moethus, brandiau sy'n adnabyddus ar y stryd fawr a siopau bwtîc annibynnol rhagorol.

 

Pethau y mae'n rhaid eu gweld

  • LEGOLAND® Discovery Centre - rhyddhewch eich creadigrwydd gyda deg parth adeiladu a chwarae, tair reid a sinema 4D. Rhaid i bob oedolyn fod yng nghwmni plentyn dan 18 oed.
  • Amgueddfa a stadiwm Old Trafford - archwilio ystafell wisgo Manchester United, cerdded drwy'r twnnel chwaraewyr i'r cae a chymryd sedd y rheolwr ar ffin y cae.
  • Taith o Stadiwm Dinas Manceinion - dilynwch yn ôl troed eich hoff chwaraewyr gyda'r daith ddiddorol hon y tu ôl i'r llenni o amgylch Stadiwm Etihad.
  • Amgueddfa Gwyddoniaeth a Diwydiant - dyma gyfle i gael eich ysbrydoli gan syniadau sydd wedi newid y byd - yr hen a'r newydd - ar safle terfynfa reilffordd ryng-ddinas gyntaf y byd.
  • Corn Exchange - mwynhewch fwydydd o bob cwr o'r byd mewn adeilad ysblennydd o'r cyfnod Edwardaidd sydd newydd ei adnewyddu - y bariau a'r bwytai hyn yw uchafbwyntiau gastro y ddinas.

 

Sut i dreulio penwythnos ym Manceinion

Gyda llawer i'w weld a'i wneud mewn ardal gymharol fach, mae Manceinion yn berffaith ar gyfer penwythnos i ffwrdd neu wyliau i'r teulu. Dewiswch ran o'r ddinas i'w harchwilio.

Mae canol y ddinas yn llawn o orielau, amgueddfeydd a lleoliadau cerddoriaeth, heb sôn am siopau, tafarndai a bwytai gwych. Gall y rheini ohonoch sy'n caru siopau am ddillad dylunwyr deithio i King's Street ac Exchange Square. I'r rheini ohonoch sy'n mwynhau diwylliant, mae gan Oriel Gelf Manceinion gasgliad gwych o gelf gain, celf addurniadol a gwisgoedd. Ewch â'r plant i Amgueddfa Manceinion - mae'n rhad ac am ddim ac mae ganddo dros bedair miliwn o wrthrychau sy'n rhychwantu sgerbydau dinosoriaid ac arteffactau Hynafol yr Aifft i dechnoleg a'r amgylchedd. Neu ewch i'r Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol lle gallwch weld dros 140,000 o eitemau sy'n gysylltiedig â phêl-droed, parth darganfod plant ac efelychwyr profi sgiliau.

Mae gan y Northern Quarter drysorfa o siopau hen ac annibynnol, celf stryd fywiog, bariau a bwytai ffasiynol, a lleoliadau cerddoriaeth fywiog. Mae gan Afflecks Palace byd-enwog bedwar llawr o ddylunwyr a masnachwyr annibynnol. Mae Canolfan Grefft a Dylunio Manceinion yn gartref i stiwdios artistiaid sy'n gwerthu dyluniadau lleol, gemwaith, bagiau ac ategolion gorau mewn marchnad pysgod a dofednod Fictoraidd ar ei newydd wedd. Am noson allan fywiog, mae'r ardal yn llawn o leoliadau sy'n chwarae cerddoriaeth fyw gan fandiau lleol a rhyngwladol.

Gallwch gyrraedd Salford Quays, cartref y BBC yn y gogledd, ar daith dram fer o ganol y ddinas. Manteisiwch ar fargen yn y Lowry Outlet gyda hyd at 70% oddi ar ddillad gan ddylunydd enwog y stryd fawr. Yna ymlacio yn un o'r bariau a bwytai niferus ar lan yr afon. Archwiliwch Amgueddfa Ryfel Imperialaidd eiconig y Gogledd a gallwch ddysgu am y rhyfel; dyma'r adeilad cyntaf yn y DU a ddyluniwyd gan y pensaer Daniel Libeskind sy'n enwog ledled y byd. Yn union ar draws yr afon, gall cefnogwyr drama Coronation Street gerdded y strydoedd coblog ar daith o amgylch y lleoliad ffilmio gwreiddiol. Gorffennwch eich diwrnod yn The Lowry a mwynhewch theatr, opera, sioe gerdd, dawns, cerddoriaeth, comedi neu gelf weledol yn y ganolfan gelfyddydau o safon fyd-eang hon ar lan y dŵr.

Chwilio am fwy o ysbrydoliaeth? Edrychwch ar y rhestr hon, yn llawn awgrymiadau a syniadau ar gyfer pethau i'w gwneud: 72 awr ym Manceinion.

 

  • *Telerau ac Amodau
    • Y ganran gyfartalog a arbedwyd gan gwsmeriaid rhwng 01/01/2022 a 31/12/2022 wrth brynu tocynnau Advance TrC heb ddisgownt o’i gymharu â thocyn sengl rhataf TrC am bris unrhyw bryd ar gyfer yr un siwrnai, sydd ar gael ar y diwrnod teithio, oedd 51%. Mae prisiau tocynnau Advance yn amodol ar argaeledd. Mae amodau teithio National Rail yn berthnasol