Y ffordd hawsaf o gyrraedd yn ffres ac yn hamddenol yw mynd ar y trên os oes angen i chi deithio o Henffordd i Fanceinion.

P’un ai ar gyfer busnes neu bleser rydych chi’n teithio, byddwn ni’n mynd â chi yno’n gyfforddus. Mae ein gwasanaethau’n rhedeg drwy’r dydd rhwng 5.45 a thua 22.00, a gyda’n tocynnau Advance a’n opsiynau Unrhyw Bryd hyblyg i wneud bywyd yn hawdd, y trên yw’r ffordd orau o deithio. Os ydych chi’n mynd â’ch teulu i weld y golygfeydd, mae’r daith ddwy awr yn rhoi amser i’r plant setlo i chwarae ar eu ffonau neu eu tabledi. Gydag apiau gwych y gellir eu llwytho i lawr, llawer ohonyn nhw am ddim, gallan nhw ddysgu a chael hwyl ar y ffordd.

Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Faint o amser mae’r trên o Henffordd i Fanceinion yn ei gymryd?

Gallwch chi fynd o Henffordd i Fanceinion Piccadilly ar y trên mewn dim ond dwy awr – sy’n golygu fod hon yn daith diwrnod berffaith i bawb.

 

Pam teithio i Fanceinion o Henffordd?

Mae cymaint yn digwydd ym Manceinion fel ei bod yn gallu bod yn anodd gwybod ble i ddechrau. Mae nifer o atyniadau, gyda diwylliant cyfoethog a lliwgar, sy’n golygu bod rhywbeth i bawb ei fwynhau.

Mae Castlefield, gyda’i Gaer Rufeinig drawiadol, yn lle da i ddechrau. Mae ei chamlesi trawiadol yn dyddio’n ôl i orffennol diwydiannol Manceinion, ac mae bariau, bwytai a siopau bwtîc annibynnol gwych ar hyd y strydoedd.  Mae Manceinion yn lle gwych i grwydro a mwynhau’r awyrgylch hamddenol, neu i eistedd a mwynhau’r golygfeydd, ac mae’n haeddiannol falch o’r rhan hon o’r ddinas.

Ewch draw i un o’r orielau niferus, gan gynnwys Oriel Gelf Manceinion. Gyda’i rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd, yn ogystal â gweithdai a dosbarthiadau, mae hon yn atyniad y mae’n rhaid ei gweld. I gael profiad cwbl ymdrwythol, dylai’r Amgueddfa Wyddoniaeth a Diwydiant fod nesaf ar eich rhestr. I gael mwy o hwyl i’r teulu, bydd Play Factore a Chanolfan Ddarganfod Legoland yn cadw’r plant bach yn brysur.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ymweld ag Acwariwm Blue Planet, lle gallwch chi wylio casgliad mwyaf Ewrop o siarcod, a chael y cyfle i nofio gyda nhw. Gydag arddangosiadau’r deifwyr, a chyfle i fwydo pelicanod a morgathod, mae cyffro ymarferol i bawb. Ar yr un pryd, bydd y rheini sy’n hoffi cyffro wrth eu bodd â’r llethr sgïo a her gyffrous y Crystal Maze Experience.

Fyddai Manceinion ddim yn Fanceinion heb bêl-droed, ac i orffen eich diwrnod, beth am daith o amgylch stadiwm byd enw Old Trafford neu’r Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol?

Mae mynd ar y trên o Henffordd i Fanceinion yn gadael i chi fwynhau eich diwrnod heb unrhyw straen na thrafferth.

Llwythwch ein ap hawdd ei ddefnyddio i lawr i brynu tocynnau a manteisiwch ar ein bargeinion ar eich ffôn.