Mae tocynnau Unrhyw Bryd yn wych am hyblygrwydd oherwydd mae modd eu defnyddio unrhyw bryd yn ystod y dydd, ar unrhyw ddiwrnod o'r wythnos.

Mae modd prynu cyn y diwrnod neu'n syth cyn cychwyn ar eich taith, felly nid oes angen i chi archebu ymlaen llaw. Mae sut mae'r rhain yn gweithio'n dibynnu ar ba mor bell rydych chi'n teithio ac a ydych chi'n dymuno cael tocyn unffordd neu ddwyffordd.

Mae modd i chi eu defnyddio ar gyfer cychwyn eich taith unrhyw bryd ar y dyddiad sydd wedi'i argraffu ar eith tocyn - ac os oes gennych docyn dwyffordd - unrhyw bryd cyn pen 1 mis calendr ar gyfer eich taith yn ôl.

 

Ble mae prynu tocyn Unrhyw Bryd

Mae modd i chi brynu ar-lein, drwy'r ap, ein gwefan, ac o beiriant tocynnau neu mewn swyddfa docynnau.

Rydym yn cynnig yr opsiwn i chi ledaenu taliadau dros 3 rhandaliad gyda Paypal Pay in 3 os ydych chi'n gwario dros £30. Mae rhagor o wybodaeth am yr opsiwn hwn ar gael ar y sgrin talu.

 

Alla i uwchraddio o docyn Safonol i docyn Dosbarth Cyntaf?

Gallwch uwchraddio o docyn Dosbarth Safonol i Ddosbarth Cyntaf ar ein gwasanaethau, lle mae’n bosib gwneud hynny.  Mae hyn yn berthnasol i'n holl docynnau Safonol gan gynnwys Tocyn Sengl Unrhyw Amser ac Ymlaen Llaw, Tocyn Dychwelyd, Tocynnau Tymor a thocynnau Rover a Ranger.  Rhowch wybod i'r tocynnwr os hoffech uwchraddio gan y bydd angen iddynt gadarnhau bod lle yn y cerbyd(au) Dosbarth Cyntaf.  Cofiwch y bydd cost ychwanegol hefyd am unrhyw brydau a archebwch ar y trên os ydych yn uwchraddio i docyn Dosbarth Cyntaf.

 

Sut mae newid tocyn Unrhyw Bryd

Ni fydd angen i chi newid eich tocyn os ydych chi'n dymuno teithio ar amser gwahanol.  Cofiwch y gallwch deithio'n ôl cyn pen un mis claendr i'r dyddiad sydd ar eich tocyn.

Ond, os bydd angen newid tocyn arnoch chi, dyma sut mae gwneud hynny:

  • Os ydych chi wedi prynu eich tocyn ar-lein gennym ni, gallwch ei newid drwy fynd i Fy Nghyfrif >> Archebion >> Newid Taith.
  • Os ydych chi wedi prynu eich tocyn drwy beiriant tocynnau yn yr orsaf neu mewn swyddfa docynnau, ewch yn ôl i'r orsaf dan sylw a byddwn yn filch o'ch helpu.
  • Os ydych chi wedi prynu eich tocyn gan adwerthwr arall, cysylltwch â'r cwmni'n uniongyrchol.

Rydyn ni'n codi tâl o £10 y tocyn i wneud newidiadau.

 

Mathau o Docynnau

Tocyn Unffordd Unrhyw Bryd a Thocyn Diwrnod Unffordd Unrhyw Bryd

Mae'n ddilys am daith unffordd rhwng dwy orsaf unrhyw bryd ar y dyddiad sydd ar eich tocyn.

 

Tocyn Diwrnod Dwyffordd Unrhyw Bryd

Mae'n ddilys am un daith ddwyffordd rhwng dwy orsaf unrhyw bryd a y dyddiad sydd ar eich tocyn.

 

Tocyn Dwyffordd

Mae'n ddilys am un daith ddwyffordd rhwng dwy orsaf.  Mae'r tocyn ar gyfer cychwyn y daith yn ddilys am bum diwrnod o'r dyddiad cychwyn ar y tocyn.  Mae'r tocyn ar gyfer y daith yn ôl yn ddilys am un mis calendr o'r dyddiad cychwyn sydd ar y tocyn.

Mae rhagor o wybodaeth am docynnau Unrhyw Bryd ar gael gan National Rail.