Mae tocynnau Unrhyw Bryd yn wych am hyblygrwydd oherwydd mae modd eu defnyddio unrhyw bryd yn ystod y dydd, ar unrhyw ddiwrnod o'r wythnos.

Mae modd prynu cyn y diwrnod neu'n syth cyn cychwyn ar eich taith, felly nid oes angen i chi archebu ymlaen llaw. Mae sut mae'r rhain yn gweithio'n dibynnu ar ba mor bell rydych chi'n teithio ac a ydych chi'n dymuno cael tocyn unffordd neu ddwyffordd.

Mae modd i chi eu defnyddio ar gyfer cychwyn eich taith unrhyw bryd ar y dyddiad sydd wedi'i argraffu ar eith tocyn - ac os oes gennych docyn dwyffordd - unrhyw bryd cyn pen 1 mis calendr ar gyfer eich taith yn ôl.

 

Ble mae prynu tocyn Unrhyw Bryd

Mae modd i chi brynu ar-lein, drwy'r ap, ein gwefan, ac o beiriant tocynnau neu mewn swyddfa docynnau.

 

Sut mae newid tocyn Unrhyw Bryd

Ni fydd angen i chi newid eich tocyn os ydych chi'n dymuno teithio ar amser gwahanol.  Cofiwch y gallwch deithio'n ôl cyn pen un mis claendr i'r dyddiad sydd ar eich tocyn.

Ond, os bydd angen newid tocyn arnoch chi, dyma sut mae gwneud hynny:

  • Os ydych chi wedi prynu eich tocyn ar-lein gennym ni, gallwch ei newid drwy fynd i Fy Nghyfrif >> Archebion >> Newid Taith.
  • Os ydych chi wedi prynu eich tocyn drwy beiriant tocynnau yn yr orsaf neu mewn swyddfa docynnau, ewch yn ôl i'r orsaf dan sylw a byddwn yn filch o'ch helpu.
  • Os ydych chi wedi prynu eich tocyn gan adwerthwr arall, cysylltwch â'r cwmni'n uniongyrchol.

Rydyn ni'n codi tâl o £10 y tocyn i wneud newidiadau.

 

Mathau o Docynnau

Tocyn Unffordd Unrhyw Bryd a Thocyn Diwrnod Unffordd Unrhyw Bryd

Mae'n ddilys am daith unffordd rhwng dwy orsaf unrhyw bryd ar y dyddiad sydd ar eich tocyn.

 

Tocyn Diwrnod Dwyffordd Unrhyw Bryd

Mae'n ddilys am un daith ddwyffordd rhwng dwy orsaf unrhyw bryd a y dyddiad sydd ar eich tocyn.

 

Tocyn Dwyffordd

Mae'n ddilys am un daith ddwyffordd rhwng dwy orsaf.  Mae'r tocyn ar gyfer cychwyn y daith yn ddilys am bum diwrnod o'r dyddiad cychwyn ar y tocyn.  Mae'r tocyn ar gyfer y daith yn ôl yn ddilys am un mis calendr o'r dyddiad cychwyn sydd ar y tocyn.

Mae rhagor o wybodaeth am docynnau Unrhyw Bryd ar gael gan National Rail.