Y ffordd hyblyg o deithio

Mae fflecsi yn ffordd wahanol o deithio ar fws ac yn wasanaeth newydd cyffrous rydyn ni’n ei gynnig mewn partneriaeth â’ch gweithredwyr bysiau lleol.

Lawrlwythwch yr ap fflecsi i archebu

Ein ap yw’r ffordd hawsaf o ddefnyddio fflecsi. Mae’r ap yn dangos i chi ble mae’ch gwasanaeth fflecsi, ble bydd yn eich casglu a phryd fydd e’n cyrraedd.

neu archebwch drwy ein ffonio ar 03002 340 300

Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 07:00 - 19:00
Dydd Sul: 10:00 - 14:00

Representative image of the fflecsi bus service

Sut mae’r fflecsi yn gweithio?

Rydych chi’n archebu eich taith ar y bws ymlaen llaw ar y ffôn neu’r ap, yn debyg i wasanaeth tacsi. Yna, byddwn yn rhoi gwybod i chi ble i ddal y bws a faint o'r gloch y bydd yn cyrraedd.

Mae’r bysys yn eich codi mewn lleoliad cyfleus mor agos â phosibl i lle ydych chi, yn hytrach nag yn y safleoedd bws arferol. Bydd yn newid llwybr unwaith y byddwch ar y bws er mwyn eich gollwng mor agos â phosib at ben eich taith. Bydd y bws yn teithio ble bynnag mae’n ddiogel ac yn ymarferol iddo fynd.
1

Lawrlwythwch ein ap neu ffoniwch ni

Agorwch eich cyfrif neu ffoniwch ni ar 03002 340 300.

2

Archebwch eich taith

Dewiswch eich pwyntiau casglu a gollwng. Byddwch yn derbyn cadarnhad a diweddariadau byw o’ch bws.

3

Teithio

Ewch i’ch man casglu mewn digon o amser a byddwch yn barod i ddechrau’ch taith.

Prisiau’r bws fflecsi

Mae’r bws fflecsi yn wasanaeth fforddiadwy, ond gall gostyngiadau amrywio yn dibynnu ar y lleoliad. Gallwch ddefnyddio FyNgherdynTeithio neu eich Cerdyn Teithio Rhatach Cymru i arbed arian wrth ddefnyddio’r bysys.

 

Ap fflecsi

Y ffordd hawsaf o ddefnyddio'r bws fflecsi ydy drwy’r ap. Mae’n dangos i chi ble mae eich bws, ble bydd yn eich codi a phryd y bydd yn cyrraedd.

 

Cysylltu â ni

Angen ffonio ynglŷn â bws fflecsi? Y rhif yw 03002 340 300.
 

 

lleoliadau fflecsi

 

Lleoliadau fflecsi

Mae fflecsi wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion lleol - edrychwch ar y lleoliadau isod i weld sut mae'n gweithio ym mhob ardal