Gwasanaethau

Gogledd Orllewin Sir Benfro

St Davids Cathedral

Mae gwasanaeth gogledd-orllewin Sir Benfro yn eich helpu i ddod yn nes at Barc Cenedlaethol godidog Arfordir Penfro o drefi prysur Abergwaun a Hwlffordd. Mae Tyddewi, dinas leiaf y DU, hefyd yn rhan o’r parth hwn, a chyda’i chadeirlan ysblennydd, mae’n werth ymweld â’r ddinas.

 

Pethau i’w gwneud

 • Crwydrwch o amgylch ddinas leiaf y DU, Tyddewi, ac ymweld â’r eglwys gadeiriol fendigedig a Llys yr Esgob hanesyddol.
 • Treuliwch ddiwrnod ar y traeth. Mae digon o draethau hyfryd yn y rhan hon o Sir Benfro, gan gynnwys Traeth Niwgwl, Traeth Solfach a Thraeth Porth Mawr. 
 • Cerddwch ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro a mwynhau’r bywyd gwyllt a’r harddwch syfrdanol.
 • Ewch i ymweld â’r melinau gwlân hynaf sy’n dal i gael eu defnyddio yn Solva a Thregwynt.

 

Cysylltiadau teithio pellach

 

Prisiau

Dyma’r prisiau ar gyfer teithiau (dan bum milltir / dros bum milltir):

 • Tocyn unffordd i oedolyn - £2.50 / £3.50
 • Tocyn unffordd i blentyn - £1.00 / £2.00
 • Tocyn dwyffordd i oedolyn - £4.00 / £6.00
 • Tocyn dwyffordd i blentyn - £1.50 / £3.00
 • Tocyn 12 taith i oedolyn - £18 / £25.20
 • Tocyn 12 taith i blentyn - £7.20 / £14.40

Mae tocynnau wythnosol hefyd ar gael i’w prynu am y prisiau canlynol:

 • fflecsi wythnosol i Oedolyn = £25
 • fflecsi wythnosol i Blentyn = £15
 • fflecsi misol i Oedolyn = £80
 • fflecsi misol i Blentyn = £50

Mae tocynnau Rover Gorllewin Cymru ar gael am y prisiau canlynol:

 • Tocyn diwrnod i oedolyn = £8.50
 • Tocyn diwrnod i blentyn = £4.50
 • Tocyn wythnosol i oedolyn = £34
 • Tocyn wythnosol i blentyn = £16

 

Mae’r rheini sydd â cherdyn bws rhatach yn teithio am ddim gyda fflecsi.

 

Map

Oriau gwasanaeth

 • Dydd Llun
  07:30 - 18:30
 • Dydd Mawrth
  07:30 - 18:30
 • Dydd Mercher
  07:30 - 18:30
 • Dydd Iau
  07:30 - 18:30
 • Dydd Gwener
  07:30 - 18:30
 • Dydd Sadwrn
  07:30 - 18:30

Archebwch i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Lawrlwythwch ein ap

Ffoniwch ni ar 03002 340 300

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 07:00 - 19:00
Dydd Sul 09:00 - 17:00

Parth Aberdaugleddau

fflecsi service driving down a country lane

Mae’r parth hwn yn cysylltu trefi Hwlffordd ac Aberdaugleddau â phentrefi ym Mhenrhyn Dale, a’r rhai ar lannau’r Cleddau rhwng Burton a Hook. Mae digon o arfordir godidog a harddwch gwledig i’w harchwilio yn y rhan hon o Sir Benfro, ac mae’n werth mynd ar daith i weld palod gwych Ynys Skomer os ydych chi’n ymweld â’r ardal.

 

Pethau i’w gwneud

 • Daliwch y bws fflecsi i Martin’s Haven, a chroesi ar y fferi i Ynys Skomer i ymweld â’r palod.
 • Treuliwch ddiwrnod gyda’r teulu ar y traeth. Mae digon o draethau gwych i ddewis ohonynt ym Mhenrhyn Dale, gan gynnwys Traeth Marloes a Sandy Haven.
 • Manteisiwch ar y cyfle i edrych ar Gaer drawiadol Staciau’r Heligog, ychydig oddi ar arfordir Aberdaugleddau. Adeiladwyd y gaer yn ystod y 19eg ganrif i amddiffyn yr ardal rhag ymosodiadau.
 • Ewch ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro tuag at y goleudy ym Mhentir St Anne.

 

Cysylltiadau teithio pellach

 

Prisiau

Dyma’r prisiau ar gyfer teithiau (dan bum milltir / dros bum milltir): 

 • Tocyn unffordd i oedolyn - £2.50 / £3.50
 • Tocyn unffordd i blentyn - £1.00 / £2.00
 • Tocyn dwyffordd i oedolyn - £4.00 / £6.00
 • Tocyn dwyffordd i blentyn - £1.50 / £3.00
 • Tocyn 12 taith i oedolyn - £18 / £25.20
 • Tocyn 12 taith i blentyn - £7.20 / £14.40

Mae tocynnau wythnosol hefyd ar gael i’w prynu am y prisiau canlynol:

 • fflecsi wythnosol i Oedolyn = £25
 • fflecsi wythnosol i Blentyn = £15
 • fflecsi misol i Oedolyn = £80
 • fflecsi misol i Blentyn = £50

Mae tocynnau Rover Gorllewin Cymru ar gael am y prisiau canlynol:

 • Tocyn diwrnod i oedolyn = £8.50
 • Tocyn diwrnod i blentyn = £4.50
 • Tocyn wythnosol i oedolyn = £34
 • Tocyn wythnosol i blentyn = £16

 

Mae’r rheini sydd â cherdyn bws rhatach yn teithio am ddim gyda fflecsi.

 

Map

Oriau gwasanaeth

 • Dydd Llun
  07:30 - 18:30
 • Dydd Mawrth
  07:30 - 18:30
 • Dydd Mercher
  07:30 - 18:30
 • Dydd Iau
  07:30 - 18:30
 • Dydd Gwener
  07:30 - 18:30
 • Dydd Sadwrn
  07:30 - 18:30

Archebwch i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Lawrlwythwch ein ap

Ffoniwch ni ar 03002 340 300

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 07:00 - 19:00
Dydd Sul 09:00 - 17:00

De Sir Benfro

The side of a fflecsi vehicle

Mae’n rhedeg yn nhrefi glan môr adnabyddus Dinbych-y-pysgod a Saundersfoot a’r cyffiniau, yn ogystal â thref hanesyddol Penfro a Doc Penfro. Mae’r rhan hon o Sir Benfro yn hynod boblogaidd ymysg ymwelwyr - mae’n werth ymweld â harbwr a thraeth hyfryd Dinbych-y-pysgod os byddwch chi yn yr ardal. Mae cysylltiadau ardderchog hefyd â Llwybr Arfordir Sir Benfro, a dydy Ynys Bŷr ddim yn bell mewn cwch.

 

Pethau i’w gwneud

 • Treuliwch y diwrnod fel teulu yn rhai o atyniadau mwyaf poblogaidd Cymru, fel Heatherton, Parc Bywyd Gwyllt Manor a’r Parc Deinosoriad yn Ninbych-y-pysgod.
 • Ewch ar daith mewn cwch i Ynys Bŷr - mae pobl wedi bod yn byw yno ers Oes y Cerrig, ac mae wedi bod yn gartref i wahanol urddau mynachod ers yr oes Geltaidd. Erbyn hyn mae’n eiddo i fynachod yr Urdd Sistersaidd, ac mae eu mynachlog hardd yn edrych dros Faes y Pentref a bythynnod hyfryd yr ynyswyr.
 • Crwydrwch strydoedd braf Dinbych-y-pysgod, a threulio’r prynhawn yn archwilio’r harbwr a’r traeth hyfryd.
 • Mwynhewch sglodion ar lan y môr yn Saundersfoot ac ymweld ag un o’i nifer o dafarndai ardderchog.
 • Cerddwch ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro, neu ewch i weld y traethau gwych yn Lydstep, Maenorbŷr a Freshwater East.
 • Ewch i ymweld â chestyll ysblennydd Penfro, Maenorbŷr a Chaeriw

 

Cysylltiadau teithio pellach

 • Cysylltiadau trên i Abertawe o orsafoedd Doc Penfro, Penfro, Llandyfái, Maenorbŷr, Penalun, Dinbych-y-pysgod, Saundersfoot a Chilgeti.
 • Cysylltiadau yn Ninbych-y-pysgod a Chilgeti gyda bysiau i Arberth a Hwlffordd, ac ar hyd yr arfordir i Bentywyn.
 • Cysylltiadau yn Noc Penfro gyda bysiau i Aberdaugleddau a Hwlffordd.

 

Prisiau

Dyma’r prisiau ar gyfer teithiau (dan bum milltir / dros bum milltir):

 • Tocyn unffordd i oedolyn - £2.50 / £3.50
 • Tocyn unffordd i blentyn - £1.00 / £2.00
 • Tocyn dwyffordd i oedolyn - £4.00 / £6.00
 • Tocyn dwyffordd i blentyn - £1.50 / £3.00
 • Tocyn 12 taith i oedolyn - £18 / £25.20
 • Tocyn 12 taith i blentyn - £7.20 / £14.40

Mae tocynnau wythnosol hefyd ar gael i’w prynu am y prisiau canlynol:

 • fflecsi wythnosol i Oedolyn = £25
 • fflecsi wythnosol i Blentyn = £15
 • fflecsi misol i Oedolyn = £80
 • fflecsi misol i Blentyn = £50

Mae tocynnau Rover Gorllewin Cymru ar gael am y prisiau canlynol:

 • Tocyn diwrnod i oedolyn = £8.50
 • Tocyn diwrnod i blentyn = £4.50
 • Tocyn wythnosol i oedolyn = £34
 • Tocyn wythnosol i blentyn = £16

 

Mae’r rheini sydd â cherdyn bws rhatach yn teithio am ddim gyda fflecsi.

 

Map

Oriau gwasanaeth

 • Dydd Llun
  07:30 - 18:30
 • Dydd Mawrth
  07:30 - 18:30
 • Dydd Mercher
  07:30 - 18:30
 • Dydd Iau
  07:30 - 18:30
 • Dydd Gwener
  07:30 - 18:30
 • Dydd Sadwrn
  07:30 - 18:30

Archebwch i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Lawrlwythwch ein ap

Ffoniwch ni ar 03002 340 300

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 07:00 - 19:00
Dydd Sul 09:00 - 17:00

Parth Poppit

fflecsi Pembrokeshire vehicle

Mae’r gwasanaeth bws ‘405 Roced Poppit’, sy’n gweithredu ar hyd yr arfordir rhwng Abergwaun ac Aberteifi, bellach yn cael ei redeg fel gwasanaeth fflecsi. Mae’r gwasanaeth yn gwasanaethu’r ardal rhwng Abergwaun ac Aberteifi, yn ogystal â’r ardal i’r de - cyn belled â Chrymych. Mae’r gwasanaeth hefyd yn darparu teithiau i Ganolfan Iechyd Integredig Aberteifi.

 

Pethau i’w gwneud

 

Cysylltiadau teithio pellach

 

Map

Oriau gwasanaeth

 • Dydd Llun
  07:30 - 18:30
 • Dydd Mawrth
  07:30 - 18:30
 • Dydd Mercher
  07:30 - 18:30
 • Dydd Iau
  07:30 - 18:30
 • Dydd Gwener
  07:30 - 18:30
 • Dydd Sadwrn
  07:30 - 18:30

Archebwch i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Lawrlwythwch ein ap

Ffoniwch ni ar 03002 340 300

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 07:00 - 19:00
Dydd Sul 09:00 - 17:00

Canol Sir Benfro

The side of a fflecsi vehicle

Mae’r parth hwn yn cynnwys canol Sir Benfro rhwng Treletert, Crymych, Clunderwen a Chas-wis. Gallwch hefyd deithio yn ôl ac ymlaen i Abergwaun a Hwlffordd o’r parth hwn.

 

Pethau i’w gwneud

 • Ewch i ymweld â’r parc 60 erw yn Maenordy Scolton, sy’n cynnwys coetir, gerddi muriog ac ardaloedd chwarae i blant, gan fynd ar daith yn ôl mewn amser drwy ymweld â’r maenordy o oes Fictoria.
 • Ewch ar antur i Fryniau’r Preseli, sef tarddle cerrig gleision Côr y Cewri, drwy ddilyn y llwybrau cerdded o Rhos-y-bwlch neu Mynachlog-ddu.

 

Cysylltiadau teithio pellach

 

Prisiau

Dyma’r prisiau ar gyfer teithiau (dan bum milltir / dros bum milltir):

 • Tocyn unffordd i oedolyn - £2.50 / £3.50
 • Tocyn unffordd i blentyn - £1.00 / £2.00
 • Tocyn dwyffordd i oedolyn - £4.00 / £6.00
 • Tocyn dwyffordd i blentyn - £1.50 / £3.00
 • Tocyn 12 taith i oedolyn - £18 / £25.20
 • Tocyn 12 taith i blentyn - £7.20 / £14.40

Mae tocynnau wythnosol hefyd ar gael i’w prynu am y prisiau canlynol:

 • fflecsi wythnosol i Oedolyn = £25
 • fflecsi wythnosol i Blentyn = £15
 • fflecsi misol i Oedolyn = £80
 • fflecsi misol i Blentyn = £50

Mae tocynnau Rover Gorllewin Cymru ar gael am y prisiau canlynol:

 • Tocyn diwrnod i oedolyn = £8.50
 • Tocyn diwrnod i blentyn = £4.50
 • Tocyn wythnosol i oedolyn = £34
 • Tocyn wythnosol i blentyn = £16

 

Mae’r rheini sydd â cherdyn bws rhatach yn teithio am ddim gyda fflecsi.

 

Map

Oriau gwasanaeth

 • Dydd Llun
  07:30 - 18:30
 • Dydd Mawrth
  07:30 - 18:30
 • Dydd Mercher
  07:30 - 18:30
 • Dydd Iau
  07:30 - 18:30
 • Dydd Gwener
  07:30 - 18:30
 • Dydd Sadwrn
  07:30 - 18:30

Archebwch i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Lawrlwythwch ein ap

Ffoniwch ni ar 03002 340 300

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 07:00 - 19:00
Dydd Sul 09:00 - 17:00

Lleoliadau fflecsi

Mae fflecsi wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion lleol - edrychwch ar y lleoliadau isod i weld sut mae'n gweithio ym mhob ardal