Gwasanaethau

Penrhyn Llŷn

Llyn penisula

fflecsi Pen Llyn yn dechrau gweithredu ddydd Sadwrn 2 Mawrth.

 

Arfordir gwych a chefn gwlad sydd heb ei ddifetha - mae’n hawdd gweld pam mae Penrhyn Llŷn yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Gyda digon o draethau a phentrefi bach hyfryd i’w harchwilio, gall gwasanaeth fflecsi tymhorol Penrhyn Llŷn eich helpu i wneud y gorau o’ch amser yn y rhan brydferth hon o Gymru.

 

Pethau i’w gwneud 

 • Beth am ddarganfod hanes Penrhyn Llŷn drwy ymweld â’i amgueddfa forwrol yn Nefyn.
 • Gallwch ymweld â sawl traeth gwahanol pan fyddwch yn mynd am dro ar hyd Llwybr hardd Arfordir Cymru. 
 • Mae copa uchaf Llŷn, sef Carn Fadryn, yn cynnig golygfeydd panoramig syfrdanol ar draws y penrhyn - a oedd unwaith yn fryngaer o’r Oes Haearn. 
 • Newidiwch ar gwch i Ynys Enlli nid nepell o bwynt pellaf y Penrhyn. Mae’n cael ei adnabod fel ‘Yr Ynys ag 20,000 o Seintiau’, a dyma’r Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol gyntaf yn Ewrop. Mae’r ynys yn agored i ymwelwyr rhwng mis Mawrth a mis Hydref.

 

Cysylltiadau pellach

 • Cysylltu â Rheilffordd y Cambrian ym Mhwllheli ar gyfer teithiau i Aberystwyth ac Amwythig.
 • Llwybrau bysiau lleol tuag at Barc Cenedlaethol Eryri.

 

Map

Oriau gwasanaeth

 • Dydd Llun
  09:00 - 18:00
 • Dydd Iau
  09:00 - 18:00
 • Dydd Gwener
  09:00 - 18:00
 • Dydd Sadwrn
  09:00 - 18:00
 • Dydd Sul
  09:00 - 18:00

Archebwch i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Lawrlwythwch ein ap

Ffoniwch ni ar 03002 340 300

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 07:00 - 19:00
Dydd Sul 09:00 - 17:00

Lleoliadau fflecsi

Mae fflecsi wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion lleol - edrychwch ar y lleoliadau isod i weld sut mae'n gweithio ym mhob ardal