Gwasanaethau

Treffynnon

Holywell

Mae hwn yn rhedeg yn nhref farchnad hanesyddol Treffynnon a'r cyffiniau, ac yn y pentrefi cyfagos. Enw’r dref yn llythrennol yw tref ffynnon, a chaiff ei henw o Ffynnon Wenfrewi, sef adeilad rhestredig Gradd 1 yr honnir iddo fod y safle pererindod hynaf ym Mhrydain Fawr. Mae’n lleoliad cerdded poblogaidd, ac mae Taith Pererin Gogledd Cymru yn dechrau yn Abaty Dinas Basing, ger y dref.

 

Pethau i’w gwneud

 • Ymwelwch â Ffynnon Wenfrewi - yn ôl y sôn, dyma’r safle pererindod hynaf ym Mhrydain Fawr. Dywedir bod y dŵr yn gwella ac yn gwneud gwyrthiau.
 • Ymwelwch ag adfeilion hanesyddol Abaty Dinas Basing, a sefydlwyd yn y 12fed ganrif.
 • Sylwch ar y golygfeydd gwych wrth i chi ddilyn ôl troed y pererinion ar hyd Taith Pererin Gogledd Cymru.

 

Cysylltiadau pellach

 • Cysylltu â gwasanaethau bysiau lleol tuag at Gaer.

 

Prisiau

 • Tocyn unffordd drwy’r dydd i oedolion - £2.50

 

Mae tocynnau 1bws hefyd yn ddilys ar y gwasanaeth hwn a gellir eu prynu am £6.50.

Mae’r rheini sydd â cherdyn bws rhatach yn teithio am ddim gyda fflecsi.

 

Map

Oriau gwasanaeth

 • Dydd Llun
  09:15 - 15:15
  16:15 - 18:00
 • Dydd Mawrth
  09:15 - 15:15
  16:15 - 18:00
 • Dydd Mercher
  09:15 - 15:15
  16:15 - 18:00
 • Dydd Iau
  09:15 - 15:15
  16:15 - 18:00
 • Dydd Gwener
  09:15 - 15:15
  16:15 - 18:00
 • Dydd Sadwrn
  09:15 - 15:15
  16:15 - 18:00

Archebwch i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Lawrlwythwch ein ap

Ffoniwch ni ar 03002 340 300

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 07:00 - 19:00
Dydd Sul 09:00 - 17:00

Lleoliadau fflecsi

Mae fflecsi wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion lleol - edrychwch ar y lleoliadau isod i weld sut mae'n gweithio ym mhob ardal