Gwasanaethau

Rhuthun

Ruthin town centre

Mae’r parth fflecsi hwn yn cynnwys tref farchnad brydferth Rhuthun, yng nghesail Dyffryn Clwyd, sy’n gwasanaethu’r rhan fwyaf o ardaloedd trefol a phreswyl y dref. Mae nifer o bentrefi a phentrefannau eraill yn yr ardal yn cael eu gwasanaethu gan gynnwys Bontuchel, Clawddnewydd, Clocaenog, Cyffylliog, Derwen, Graigfechan, Llanelidan, Pentrecelyn a Rhydymeudwy.

 

Pethau i’w gwneud

 • Archwiliwch ddyfnderoedd gorffennol tywyll Rhuthun a mynd ar daith o amgylch Carchar Rhuthun. Dyma’r unig garchar pwrpasol o fath Pentonville sy’n agored i’r cyhoedd - manteisiwch ar y cyfle i archwilio pob twll a chornel a dysgu am fywyd yn y system carchardai Fictoraidd.
 • Ymwelwch â Thŷ Nantclwyd y Dre o’r 15fed ganrif gyda’i ardd furiog sy’n dyddio o’r Oesoedd Canol.
 • Crwydrwch o amgylch Sgwâr Sant Pedr a mwynhau'r holl bensaernïaeth wych, y siopau unigryw a’r mannau ardderchog i fwyta yn Rhuthun.

 

Cysylltiadau pellach 

 • Cysylltu â gwasanaeth T8 TrawsCymru, sy’n rhedeg rhwng Caer a Chorwen.
 • Llwybrau bysiau lleol, gan gynnwys yr X51 ar gyfer cysylltiadau i Ddinbych a Wrecsam.

 

Prisiau

Dyma’r prisiau ar gyfer teithio yng nghanol tref Rhuthun:

 • Tocyn unffordd drwy’r dydd i oedolion - £1.10
 • Tocyn unffordd i blentyn - £0.55
 • Ci - £0.50

Dyma’r prisiau ar gyfer teithio yng nghanol tref Rhuthun a’r cyffiniau:

 • Tocyn unffordd drwy’r dydd i oedolion - £1.65
 • Tocyn unffordd i blentyn - £1.10
 • Ci - £0.50

 

Mae tocynnau 1bws hefyd yn ddilys ar y gwasanaeth hwn a gellir eu prynu am £6.50.

Mae’r rheini sydd â cherdyn bws rhatach yn teithio am ddim gyda fflecsi.

 

Map

Oriau gwasanaeth

 • Dydd Llun
  09:30 - 14:30
 • Dydd Mawrth
  09:30 - 14:30
 • Dydd Mercher
  09:30 - 14:30
 • Dydd Iau
  09:30 - 14:30
 • Dydd Gwener
  09:30 - 14:30

Archebwch i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Lawrlwythwch ein ap

Ffoniwch ni ar 03002 340 300

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 07:00 - 19:00
Dydd Sul 09:00 - 17:00

Lleoliadau fflecsi

Mae fflecsi wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion lleol - edrychwch ar y lleoliadau isod i weld sut mae'n gweithio ym mhob ardal