Gwasanaethau

Bwcle

fflecsi service driving down a road

Mae’r gwasanaeth fflecsi hwn yn rhedeg yn nhref hanesyddol Bwcle yn Sir y Fflint, ac mae’n cysylltu â Brychdyn gerllaw a’i ganolfan siopa adnabyddus, sy’n golygu ei fod yn opsiwn teithio delfrydol ar gyfer diwrnod o therapi siopa neu dreulio amser gyda’r teulu. Mae’r gwasanaeth hefyd yn cysylltu’r pentrefi ar hyd yr A550 i’r de o Fwcle cyn belled â Chefn-y-bedd. Mae’r gwasanaeth hefyd yn cysylltu â sawl gorsaf ar hyd llinell Wrecsam-Bidston - gan fynd â chi’n syth i ddinas fwyaf newydd Cymru.

 

Pethau i’w gwneud

 • Treuliwch ddiwrnod gyda’r teulu yng Nghanolfan Siopa Brychdyn - mae digon o siopau a bwytai ardderchog, yn ogystal â sinema.
 • Crwydrwch o amgylch tref hanesyddol Bwcle a gwrando am acen unigryw’r ardal a ddatblygodd yn ystod anterth y cyfnod cloddio.
 • Cysylltwch â llinell Wrecsam-Bidston a threulio diwrnod yn crwydro dinas fwyaf newydd Cymru a’r Cae Ras byd-enwog.
 • Ymwelwch â Parc y Gorffennol, ger Yr Hôb, lle gwych yn yr awyr agored sy’n berffaith ar gyfer cerdded, sydd hefyd yn dathlu hanes cyfoethog y rhan hon o Ogledd Cymru.

 

Cyfleusterau lleol yn y parth hwn

 • Llyfrgell Bwcle
 • Llyfrgell Brychdyn
 • Canolfan Feddygol Bwcle
 • Practis Meddygol Clwyd House
 • Canolfan Hamdden Bwcle
 • Practis Meddygol Marches

 

Cysylltiadau teithio pellach

 

Prisiau

 • Tocyn unffordd drwy’r dydd i oedolion - £2.50

 

Mae tocynnau 1bws hefyd yn ddilys ar y gwasanaeth hwn a gellir eu prynu am £6.50.

Mae’r rheini sydd â cherdyn bws rhatach yn teithio am ddim gyda fflecsi.

 

Map

Oriau gwasanaeth

 • Dydd Llun
  09:15 - 18:30
 • Dydd Mawrth
  09:15 - 18:30
 • Dydd Mercher
  09:15 - 18:30
 • Dydd Iau
  09:15 - 18:30
 • Dydd Gwener
  09:15 - 18:30
 • Dydd Sadwrn
  07:45 - 18:30

Archebwch i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Lawrlwythwch ein ap

Ffoniwch ni ar 03002 340 300

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 07:00 - 19:00
Dydd Sul 09:00 - 17:00

Lleoliadau fflecsi

Mae fflecsi wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion lleol - edrychwch ar y lleoliadau isod i weld sut mae'n gweithio ym mhob ardal