Beth yw Cwcis?

Ffeil ddata fach o lythrennau a rhifau yw cwci, sy’n cael ei chadw ar eich porwr neu ar yriant caled eich cyfrifiadur, gyda’ch caniatâd.
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn rhoi profiad defnyddiwr gwell i chi pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan. Mae’n bosib y bydd y cwcis a ddefnyddiwn yn storio ac yn rheoli eich dewisiadau, yn  galluogi cynnwys a chasglu data dadansoddol. Maent hefyd yn ein galluogi i wella swyddogaethau’r wefan. Gallwch reoli cwcis a thechnolegau tebyg a ddefnyddir ar y wefan hon. 

Am ragor o wybodaeth ar sut i reoli eich dewisiadau ewch i “A allai optio allan o cwcis? yn yr adran isod.


Sut ydyn ni yn defnddio Cwcis?

Mae sawl math o gwcis a phob un yn perfformio gwahanol swyddogaethau. Mae’r cwcis yr ydym yn eu defnyddio ar y wefan hon yn tueddu i berthyn i un o’r categorïau canlynol.

Cwcis cwbl angenrheidiol – Mae'r rhain yn hanfodol fel y gallwch lywio o gwmpas y wefan a defnyddio’r nodweddion. Heb y cwcis hyn, ni fydd modd cwblhau rhai ceisiadau trwy’r wefan, megis ychwanegu tocynnau i’ch basged siopa. Mae’r cwcis yma hefyd yn cael eu defnyddio i’n helpu i amddiffyn y wefan, a chi, rhag ymosodiadau ar-lein.

Cwcis Perfformiad - Mae'r rhain yn casglu gwybodaeth amdanoch chi ac eraill sy’n defnyddio ein gwefan. Maen nhw’n caniatáu inni adnabod a chyfri nifer yr ymwelwyr a gweld sut mae defnyddwyr yn symud o gwmpas ein gwefan. Gall gwybodaeth a gasglwyd gynnwys, enw parth, porwyr rhyngrwyd a systemau gweithredu, sawl gwaith yr ymwelwyd â thudalen, pa dudalennau yr ymwelwyd â nhw, y cyfartaledd amser ar y tudalennau etc.

Cwcis swyddogaethol - Mae’r rhain yn eich galluogi i ddewis a ganiateir i ni storio eich dewisiadau, ar eich porwr, sy’n golygu nad oes angen i chi ail-fewnbynnu eich gwybodaeth bob tro. Byddwn ond yn defnyddio'r cwcis hyn pan fyddwch wedi cadarnhau yr hoffech i ni ddal yr wybodaeth i chi. Efallai y bydd angen y cwcis hyn ar gyfer rhoi sylwadau ar flog neu i wylio fideo.


Alla I option allan o Cwcis?

Ar gyfer cwcis Google Analytics, gallwch rwystro Google rhag casglu eich gwybodaeth drwy lawrlwytho a gosod Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
Os ydych chi am ddileu unrhyw gwcis sydd ar eich cyfrifiadur yn barod, bydd angen dod o hyd i’r ffeil neu’r cyfeiriadur y mae’ch cyfrifiadur yn eu storio nhw. Dylai’r canllawiau how to delete cookies information fod o gymorth.

 

Pa cwcis A Defnyddir Ar Y Wefan Hon?

Nid oes unrhyw gwcis diofyn yn casglu gwybodaeth a allai eich adnabod yn ôl eich enw, ac eithrio pan fyddwch chi’n dewis y swyddogaeth ar gyfer ‘Cofiwch Fy Manylion’. Mae’r tabl isod yn nodi’r cwcis penodol a ddefnyddir ar y wefan hon a sut maent yn cael eu defnyddio.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn galluogi cwcis yn awtomatig fel rhagosodiad. I atal cwcis rhag cael eu storio ar eich cyfrifiadur yn y dyfodol, byddwch angen newid gosodiadau eich porwr y we.

Mae cyfarwyddiadau ar sut i wneud hyn ar gael ar AboutCookies.org.

Enw Cwci Parth/Darparwr Dod i ben Math Pwrpas Manylion
__cfduid .cloudflare.com 1 Blwyddyn Angenrheidiol Dadansoddol Mae mwy o fanylion i’w gweld ar https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfduid-cookie-do
CFGLOBALS .delayrepaycompensation.com Yn Parhau Angenrheidiol Sesiwn safle hanfodol Wedi'i ddefnyddio i gynnal sesiwn weithgar. Os yw hyn yn anabl, bydd y sesiwn yn dod i ben ac ni ellir cadw hawliadau. Bydd Cyfrif Ad-dalu Oedi yn gofyn i'r defnyddiwr mewngofnodi i mewn pa waeth, pryd defnyddiwyd y gwasanaeth hwnnw diwethaf.
CFID .delayrepaycompensation.com Yn Parhau Angenrheidiol Sesiwn safle hanfodol Wedi'i ddefnyddio i gynnal sesiwn weithgar. Os yw hyn yn anabl, bydd y sesiwn yn dod i ben ac ni ellir cadw hawliadau. Bydd Cyfrif Ad-dalu Oedi yn gofyn i'r defnyddiwr mewngofnodi i mewn pa waeth, pryd defnyddiwyd y gwasanaeth hwnnw diwethaf.
CFTOKEN .delayrepaycompensation.com Yn Parhau Angenrheidiol Sesiwn safle hanfodol Wedi'i ddefnyddio i gynnal sesiwn weithgar. Os yw hyn yn anabl, bydd y sesiwn yn dod i ben ac ni ellir cadw hawliadau. Bydd Cyfrif Ad-dalu Oedi yn gofyn i'r defnyddiwr mewngofnodi i mewn pa waeth, pryd defnyddiwyd y gwasanaeth hwnnw diwethaf.
CFID TfWRail.delayrepaycompensation.com 10 Diwrnod Angenrheidiol Sesiwn safle hanfodol Wedi'i ddefnyddio i gynnal sesiwn weithgar. Os yw hyn yn anabl, bydd y sesiwn yn dod i ben ac ni ellir cadw hawliadau. Bydd Cyfrif Ad-dalu Oedi yn gofyn i'r defnyddiwr mewngofnodi i mewn pa waeth, pryd defnyddiwyd y gwasanaeth hwnnw diwethaf.
CFTOKEN TfWRail.delayrepaycompensation.com 10 Diwrnod Angenrheidiol Sesiwn safle hanfodol Wedi'i ddefnyddio i gynnal sesiwn weithgar. Os yw hyn yn anabl, bydd y sesiwn yn dod i ben ac ni ellir cadw hawliadau. Bydd Cyfrif Ad-dalu Oedi yn gofyn i'r defnyddiwr mewngofnodi i mewn pa waeth, pryd defnyddiwyd y gwasanaeth hwnnw diwethaf.
SSO-COOKIE TfWRail.delayrepaycompensation.com 1 Awr Angenrheidiol Sesiwn safle hanfodol Cyfrif Iawndal Wedi'i ddefnyddio i gynnal sesiwn weithgar. Os yw hyn yn anabl, bydd y sesiwn yn dod i ben ac ni ellir cadw hawliadau. Bydd Cyfrif Ad-dalu Oedi yn gofyn i'r defnyddiwr mewngofnodi i mewn pa waeth, pryd defnyddiwyd y gwasanaeth hwnnw diwethaf.
cookieconsent_dismissed TfWRail.delayrepaycompensation.com 1 Diwrnod Angenrheidiol Sesiwn safle hanfodol Wedi'i ddefnyddio i gofio eich cytundeb i'r polisi cwci hwn.
TXTACCNUMBER TfWRail.delayrepaycompensation.com Yn Parhau Swyddogaethol Manylion Cwsmer (Cofiwch fy Manylion) Wedi'i ddefnyddio i arbed eich manylion yn y porwr, ar eich dyfais, fel na fydd yn ofynnol i chi roi eich holl wybodaeth bob tro. Rhaid dewis y blwch 'Cofiwch Fy Manylion' o fewn y porth Ad-dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn
TXTADDRESS1 TfWRail.delayrepaycompensation.com Yn Parhau Swyddogaethol Manylion Cwsmer (Cofiwch fy Manylion) Wedi'i ddefnyddio i arbed eich manylion yn y porwr, ar eich dyfais, fel na fydd yn ofynnol i chi roi eich holl wybodaeth bob tro. Rhaid dewis y blwch 'Cofiwch Fy Manylion' o fewn y porth Ad-dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn
TXTADDRESS2 TfWRail.delayrepaycompensation.com Yn Parhau Swyddogaethol Manylion Cwsmer (Cofiwch fy Manylion) Wedi'i ddefnyddio i arbed eich manylion yn y porwr, ar eich dyfais, fel na fydd yn ofynnol i chi roi eich holl wybodaeth bob tro. Rhaid dewis y blwch 'Cofiwch Fy Manylion' o fewn y porth Ad-dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn
TXTCITYTOWN TfWRail.delayrepaycompensation.com Yn Parhau Swyddogaethol Manylion Cwsmer (Cofiwch fy Manylion) )Wedi'i ddefnyddio i arbed eich manylion yn y porwr, ar eich dyfais, fel na fydd yn ofynnol i chi roi eich holl wybodaeth bob tro. Rhaid dewis y blwch 'Cofiwch Fy Manylion' o fewn y porth Ad-dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn
TXTCONFIRMEMAIL TfWRail.delayrepaycompensation.com Yn Parhau Swyddogaethol Manylion Cwsmer (Cofiwch fy Manylion) Wedi'i ddefnyddio i arbed eich manylion yn y porwr, ar eich dyfais, fel na fydd yn ofynnol i chi roi eich holl wybodaeth bob tro. Rhaid dewis y blwch 'Cofiwch Fy Manylion' o fewn y porth Ad-dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn
TXTCONTACTNUMBER TfWRail.delayrepaycompensation.com Yn Parhau Swyddogaethol Manylion Cwsmer (Cofiwch fy Manylion) Wedi'i ddefnyddio i arbed eich manylion yn y porwr, ar eich dyfais, fel na fydd yn ofynnol i chi roi eich holl wybodaeth bob tro. Rhaid dewis y blwch 'Cofiwch Fy Manylion' o fewn y porth Ad-dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn
TXTCOUNTRYNAME TfWRail.delayrepaycompensation.com Yn Parhau Swyddogaethol Manylion Cwsmer (Cofiwch fy Manylion) Wedi'i ddefnyddio i arbed eich manylion yn y porwr, ar eich dyfais, fel na fydd yn ofynnol i chi roi eich holl wybodaeth bob tro. Rhaid dewis y blwch 'Cofiwch Fy Manylion' o fewn y porth Ad-dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn
TXTDIRECTSEASON TfWRail.delayrepaycompensation.com Yn Parhau Swyddogaethol Manylion Cwsmer (Cofiwch fy Manylion) Wedi'i ddefnyddio i arbed eich manylion yn y porwr, ar eich dyfais, fel na fydd yn ofynnol i chi roi eich holl wybodaeth bob tro. Rhaid dewis y blwch 'Cofiwch Fy Manylion' o fewn y porth Ad-dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn
TXTDISTRICT TfWRail.delayrepaycompensation.com Yn Parhau Swyddogaethol Manylion Cwsmer (Cofiwch fy Manylion) Wedi'i ddefnyddio i arbed eich manylion yn y porwr, ar eich dyfais, fel na fydd yn ofynnol i chi roi eich holl wybodaeth bob tro. Rhaid dewis y blwch 'Cofiwch Fy Manylion' o fewn y porth Ad-dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn
TXTEMAIL TfWRail.delayrepaycompensation.com Yn Parhau Swyddogaethol Manylion Cwsmer (Cofiwch fy Manylion) Wedi'i ddefnyddio i arbed eich manylion yn y porwr, ar eich dyfais, fel na fydd yn ofynnol i chi roi eich holl wybodaeth bob tro. Rhaid dewis y blwch 'Cofiwch Fy Manylion' o fewn y porth Ad-dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn
TXTFIRSTNAME TfWRail.delayrepaycompensation.com Yn Parhau Swyddogaethol Manylion Cwsmer (Cofiwch fy Manylion) Wedi'i ddefnyddio i arbed eich manylion yn y porwr, ar eich dyfais, fel na fydd yn ofynnol i chi roi eich holl wybodaeth bob tro. Rhaid dewis y blwch 'Cofiwch Fy Manylion' o fewn y porth Ad-dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn
TXTOTHERTITLE TfWRail.delayrepaycompensation.com Yn Parhau Swyddogaethol Manylion Cwsmer (Cofiwch fy Manylion) Wedi'i ddefnyddio i arbed eich manylion yn y porwr, ar eich dyfais, fel na fydd yn ofynnol i chi roi eich holl wybodaeth bob tro. Rhaid dewis y blwch 'Cofiwch Fy Manylion' o fewn y porth Ad-dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn
TXTPOSTCODE TfWRail.delayrepaycompensation.com Yn Parhau Swyddogaethol Manylion Cwsmer (Cofiwch fy Manylion) Wedi'i ddefnyddio i arbed eich manylion yn y porwr, ar eich dyfais, fel na fydd yn ofynnol i chi roi eich holl wybodaeth bob tro. Rhaid dewis y blwch 'Cofiwch Fy Manylion' o fewn y porth Ad-dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn
TXTREMEMBER TfWRail.delayrepaycompensation.com Yn Parhau Swyddogaethol Manylion Cwsmer (Cofiwch fy Manylion) Wedi'i ddefnyddio i arbed eich manylion yn y porwr, ar eich dyfais, fel na fydd yn ofynnol i chi roi eich holl wybodaeth bob tro. Rhaid dewis y blwch 'Cofiwch Fy Manylion' o fewn y porth Ad-dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn
TXTSURNAME TfWRail.delayrepaycompensation.com Yn Parhau Swyddogaethol Manylion Cwsmer (Cofiwch fy Manylion) Wedi'i ddefnyddio i arbed eich manylion yn y porwr, ar eich dyfais, fel na fydd yn ofynnol i chi roi eich holl wybodaeth bob tro. Rhaid dewis y blwch 'Cofiwch Fy Manylion' o fewn y porth Ad-dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn
TXTTITLE TfWRail.delayrepaycompensation.com Yn Parhau Swyddogaethol Manylion Cwsmer (Cofiwch fy Manylion) Wedi'i ddefnyddio i arbed eich manylion yn y porwr, ar eich dyfais, fel na fydd yn ofynnol i chi roi eich holl wybodaeth bob tro. Rhaid dewis y blwch 'Cofiwch Fy Manylion' o fewn y porth Ad-dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn
STATIONTO TfWRail.delayrepaycompensation.com Yn Parhau Swyddogaethol Manylion Tocyn (Cofiwch fy Manylion) Wedi'i ddefnyddio i arbed eich manylion yn y porwr, ar eich dyfais, fel na fydd yn ofynnol i chi roi eich holl wybodaeth bob tro. Rhaid dewis y blwch 'Cofiwch Fy Manylion' o fewn y porth Ad-dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn
STATIONFROM TfWRail.delayrepaycompensation.com Yn Parhau Swyddogaethol Manylion Tocyn (Cofiwch fy Manylion Wedi'i ddefnyddio i arbed eich manylion yn y porwr , ar eich dyfais , fel na fydd yn ofynnol i chi roi eich holl wybodaeth bob tro . Rhaid dewis y blwch 'Cofiwch Fy Manylion ' o fewn y porth Ad- dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn
TCSUSER TfWRail.delayrepaycompensation.com 1 Awr Swyddogaethol Manylion Tocyn (Cofiwch fy Manylion Wedi'i ddefnyddio i arbed gwybodaeth am docynnau tymor am y tro nesaf (unrhyw docyn 7 diwrnod neu fwy), gan osgoi'r angen i nodi'r wybodaeth honno eto. Rhaid dewis blwch 'Cofiwch Fy Nhocyn' o fewn y porth Ad-dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn.
TICKEREFTID TfWRail.delayrepaycompensation.com Yn Parhau Swyddogaethol Manylion Tocyn (Cofiwch fy Manylion Wedi'i ddefnyddio i arbed gwybodaeth am docynnau tymor am y tro nesaf ( unrhyw docyn 7 diwrnod neu fwy ), gan osgoi'r angen i nodi'r wybodaeth honno eto . Rhaid dewis blwch 'Cofiwch Fy Nhocyn' o fewn y porth Ad- dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn .
TICKETID TfWRail.delayrepaycompensation.com Yn Parhau Swyddogaethol Manylion Tocyn (Cofiwch fy Manylion Wedi'i ddefnyddio i arbed gwybodaeth am docynnau tymor am y tro nesaf ( unrhyw docyn 7 diwrnod neu fwy ), gan osgoi'r angen i nodi'r wybodaeth honno eto . Rhaid dewis blwch 'Cofiwch Fy Nhocyn' o fewn y porth Ad- dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn .
DATEFROM TfWRail.delayrepaycompensation.com Yn Parhau Swyddogaethol Manylion Tocyn (Cofiwch fy Manylion Wedi'i ddefnyddio i arbed gwybodaeth am docynnau tymor am y tro nesaf ( unrhyw docyn 7 diwrnod neu fwy ), gan osgoi'r angen i nodi'r wybodaeth honno eto . Rhaid dewis blwch 'Cofiwch Fy Nhocyn' o fewn y porth Ad- dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn .
DATETO TfWRail.delayrepaycompensation.com Yn Parhau Swyddogaethol Manylion Tocyn (Cofiwch fy Manylion Wedi'i ddefnyddio i arbed gwybodaeth am docynnau tymor am y tro nesaf ( unrhyw docyn 7 diwrnod neu fwy ), gan osgoi'r angen i nodi'r wybodaeth honno eto . Rhaid dewis blwch 'Cofiwch Fy Nhocyn' o fewn y porth Ad- dalu Oedi ar gyfer cymhwyso'r cwcis hyn .
_biz_flagsA .cloudflare.com 2 Flynedd Swyddogaethol Diogelwch Cloudflare Wedi'i ddefnyddio i gofio gosodiadau defnyddwyr, gofynion dilysu ac ar gyfer dadansoddiadau cyffredinol.
_biz_nA .cloudflare.com 2 Flynedd Swyddogaethol Diogelwch Cloudflare Wedi'i ddefnyddio i gofio gosodiadau defnyddwyr , gofynion dilysu ac ar gyfer dadansoddiadau cyffredinol .
_biz_pendingA .cloudflare.com 2 Flynedd Swyddogaethol Diogelwch Cloudflare Wedi'i ddefnyddio i gofio gosodiadau defnyddwyr , gofynion dilysu ac ar gyfer dadansoddiadau cyffredinol .
_biz_uid .cloudflare.com 2 Flynedd Swyddogaethol Diogelwch Cloudflare Wedi'i ddefnyddio i gofio gosodiadau defnyddwyr , gofynion dilysu ac ar gyfer dadansoddiadau cyffredinol .
_hp2_id.3538148622 .cloudflare.com 2 Flynedd Swyddogaethol Diogelwch Cloudflare Wedi'i ddefnyddio i gofio gosodiadau defnyddwyr , gofynion dilysu ac ar gyfer dadansoddiadau cyffredinol .
SSESS(XXX) .tfwrail.wales Sesiwn Swyddogaethol Gweithredia d Gwefan Defnyddiwyd cwcis technegol yn unig i alluogi gweithrediad y wefan
cuvid .tfwrail.wales Sesiwn Swyddogaethol Gweithredia d Gwefan Defnyddiwyd cwcis technegol yn unig i alluogi gweithrediad y wefan
disruptions_hideden .tfwrail.wales Sesiwn Swyddogaethol Gweithredia d Gwefan Defnyddiwyd cwcis technegol yn unig i alluogi gweithrediad y wefan
policy .tfwrail.wales Sesiwn Swyddogaethol Gweithredia d Gwefan Defnyddiwyd cwcis technegol yn unig i alluogi gweithrediad y wefan
s_bn_nr .tfwrail.wales 2 Flynedd Dewisiadau Dewisiadau Marchnata Wedi'i ddefnyddio i gofio dewisiadau marchnata defnyddwyr fel na fyddant yn mynd i'r afael yn amhriodol nac yn erbyn eu dymuniadau am wasanaethau newydd, cynigion arbennig ac ati.
s_cc .tfwrail.wales Yn Parhau Dewisiadau Dewisiadau Marchnata Wedi'i ddefnyddio i gofio dewisiadau marchnata defnyddwyr fel na fyddant yn mynd i'r afael yn amhriodol nac yn erbyn eu dymuniadau am wasanaethau newydd , cynigion arbennig ac ati .
s_cmgvo .tfwrail.wales Yn Parhau Dewisiadau Dewisiadau Marchnata Wedi'i ddefnyddio i gofio dewisiadau marchnata defnyddwyr fel na fyddant yn mynd i'r afael yn amhriodol nac yn erbyn eu dymuniadau am wasanaethau newydd , cynigion arbennig ac ati .
s_cmpid .tfwrail.wales Yn Parhau Dewisiadau Dewisiadau Marchnata Wedi'i ddefnyddio i gofio dewisiadau marchnata defnyddwyr fel na fyddant yn mynd i'r afael yn amhriodol nac yn erbyn eu dymuniadau am wasanaethau newydd , cynigion arbennig ac ati .
s_eVar61 .tfwrail.wales Yn Parhau Dewisiadau Dewisiadau Marchnata Wedi'i ddefnyddio i gofio dewisiadau marchnata defnyddwyr fel na fyddant yn mynd i'r afael yn amhriodol nac yn erbyn eu dymuniadau am wasanaethau newydd , cynigion arbennig ac ati .
s_fid .tfwrail.wales Yn Parhau Dewisiadau Dewisiadau Marchnata Wedi'i ddefnyddio i gofio dewisiadau marchnata defnyddwyr fel na fyddant yn mynd i'r afael yn amhriodol nac yn erbyn eu dymuniadau am wasanaethau newydd , cynigion arbennig ac ati .
s_loggedin .tfwrail.wales 5 Years Dewisiadau Dewisiadau Marchnata Wedi'i ddefnyddio i gofio dewisiadau marchnata defnyddwyr fel na fyddant yn mynd i'r afael yn amhriodol nac yn erbyn eu dymuniadau am wasanaethau newydd , cynigion arbennig ac ati .
s_nr .tfwrail.wales Yn Parhau Perfformiad Dewisiadau Marchnata Wedi'i ddefnyddio i gofio dewisiadau marchnata defnyddwyr fel na fyddant yn mynd i'r afael yn amhriodol nac yn erbyn eu dymuniadau am wasanaethau newydd , cynigion arbennig ac ati .
s_sq .tfwrail.wales 2 Flynedd Dewisiadau Dewisiadau Marchnata Wedi'i ddefnyddio i gofio dewisiadau marchnata defnyddwyr fel na fyddant yn mynd i'r afael yn amhriodol nac yn erbyn eu dymuniadau am wasanaethau newydd , cynigion arbennig ac ati .
1P_JAR .gstatic.com 1 Mis Perfformiad Dadansoddol Wedi'i ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Defnyddiwn y wybodaeth hon i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwci yn casglu gwybodaeth anhysbys, megis nifer yr ymwelwyr i'r we, o ba wefan presennol mae’r ymwelwyr wedi dod a pha dudalennau yr ymwelwyd â nhw.
_ga .cloudflare.com 2 Flynedd Statistical Dadansoddol Wedi'i ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Defnyddiwn y wybodaeth hon i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwci yn casglu gwybodaeth anhysbys, megis nifer yr ymwelwyr i'r we, o ba wefan presennol mae’r ymwelwyr wedi dod a pha dudalennau yr ymwelwyd â nhw.
_gid .cloudflare.com 1 Diwrnod Perfformiad Dadansoddol Wedi'i ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Defnyddiwn y wybodaeth hon i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwci yn casglu gwybodaeth anhysbys, megis nifer yr ymwelwyr i'r we, o ba wefan presennol mae’r ymwelwyr wedi dod a pha dudalennau yr ymwelwyd â nhw.
_ga .delayrepaycompensation.com 3 Mlynedd​​​​​ Perfformiad Dadansoddol Wedi'i ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Defnyddiwn y wybodaeth hon i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwci yn casglu gwybodaeth anhysbys, megis nifer yr ymwelwyr i'r we, o ba wefan presennol mae’r ymwelwyr wedi dod a pha dudalennau yr ymwelwyd â nhw.
_gat .delayrepaycompensation.com 1 Diwrnod Perfformiad Dadansoddol Wedi'i ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Defnyddiwn y wybodaeth hon i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwci yn casglu gwybodaeth anhysbys, megis nifer yr ymwelwyr i'r we, o ba wefan presennol mae’r ymwelwyr wedi dod a pha dudalennau yr ymwelwyd â nhw.
_gid .delayrepaycompensation.com 1 Diwrnod Perfformiad Dadansoddol Wedi'i ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Defnyddiwn y wybodaeth hon i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwci yn casglu gwybodaeth anhysbys, megis nifer yr ymwelwyr i'r we, o ba wefan presennol mae’r ymwelwyr wedi dod a pha dudalennau yr ymwelwyd â nhw.
HSID .google.com 2 Flynedd Perfformiad Dadansoddol Wedi'i ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Defnyddiwn y wybodaeth hon i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwci yn casglu gwybodaeth anhysbys, megis nifer yr ymwelwyr i'r we, o ba wefan presennol mae’r ymwelwyr wedi dod a pha dudalennau yr ymwelwyd â nhw.
SIDCC .google.com 1 Mis Perfformiad Dadansoddol Wedi'i ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Defnyddiwn y wybodaeth hon i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwci yn casglu gwybodaeth anhysbys, megis nifer yr ymwelwyr i'r we, o ba wefan presennol mae’r ymwelwyr wedi dod a pha dudalennau yr ymwelwyd â nhw.
SID .google.com 2 Flynedd Perfformiad Dadansoddol Wedi'i ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Defnyddiwn y wybodaeth hon i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwci yn casglu gwybodaeth anhysbys, megis nifer yr ymwelwyr i'r we, o ba wefan presennol mae’r ymwelwyr wedi dod a pha dudalennau yr ymwelwyd â nhw.
APISID .google.com 2 Flynedd Perfformiad Dadansoddol Wedi'i ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Defnyddiwn y wybodaeth hon i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwci yn casglu gwybodaeth anhysbys, megis nifer yr ymwelwyr i'r we, o ba wefan presennol mae’r ymwelwyr wedi dod a pha dudalennau yr ymwelwyd â nhw.
SSID .google.com 2 Flynedd Perfformiad Dadansoddol Wedi'i ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Defnyddiwn y wybodaeth hon i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwci yn casglu gwybodaeth anhysbys, megis nifer yr ymwelwyr i'r we, o ba wefan presennol mae’r ymwelwyr wedi dod a pha dudalennau yr ymwelwyd â nhw.
SAPISID .google.com 2 Flynedd Perfformiad Dadansoddol Wedi'i ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Defnyddiwn y wybodaeth hon i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwci yn casglu gwybodaeth anhysbys, megis nifer yr ymwelwyr i'r we, o ba wefan presennol mae’r ymwelwyr wedi dod a pha dudalennau yr ymwelwyd â nhw.
NID .google.com 1 Blwyddyn Perfformiad Dadansoddol Wedi'i ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Defnyddiwn y wybodaeth hon i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwci yn casglu gwybodaeth anhysbys, megis nifer yr ymwelwyr i'r we, o ba wefan presennol mae’r ymwelwyr wedi dod a pha dudalennau yr ymwelwyd â nhw.
1P_JAR .google.com 1 Mis Perfformiad Dadansoddol Wedi'i ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Defnyddiwn y wybodaeth hon i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwci yn casglu gwybodaeth anhysbys, megis nifer yr ymwelwyr i'r we, o ba wefan presennol mae’r ymwelwyr wedi dod a pha dudalennau yr ymwelwyd â nhw.
1P_JAR .google.com 1 Mis Perfformiad Dadansoddol Wedi'i ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Defnyddiwn y wybodaeth hon i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwci yn casglu gwybodaeth anhysbys, megis nifer yr ymwelwyr i'r we, o ba wefan presennol mae’r ymwelwyr wedi dod a pha dudalennau yr ymwelwyd â nhw.