Cardiff Castle

Mae Caerdydd yn ddinas gosmopolitaidd gyda siopau gwych, erwau o barcdir a bae trawiadol.

Daliwch y trên i Gaerdydd, prifddinas fywiog Cymru. Mwynhewch olygfeydd hyfryd o'ch sedd wrth i chi deithio trwy gefn gwlad odidog. Yng Nghaerdydd, gallwch ddarganfod cestyll hynafol, diwylliant bywiog a chanol dinas brysur. Gadewch i'r trên fynd â chi ar daith gofiadwy i archwilio popeth sydd gan brifddinas Cymru i'w gynnig.

Arbedwch hyd at hanner y pris* ar deithiau trên i Gaerdydd gyda thocynnau Advance.

 

Trenau i Gaerdydd

Mae gan brifddinas Cymru gysylltiad da ar draws Cymru a'i gororau fel hwb teithio prysur a byrlymus y genedl. Mae tair gorsaf reilffordd yn y ddinas, Bae Caerdydd, Canol Caerdydd a Heol y Frenhines, gyda digon o lwybrau i mewn ac allan o'r brifddinas.

Dyma ein llwybrau poblogaidd o Loegr i Gaerdydd:

 

 

Dyma ragor o lwybrau i Gaerdydd o gyrchfannau ledled Cymru:

 

 

 

Pam ymweld â Chaerdydd?

Caerdydd yw prifddinas fywiog Cymru. Mae gan Gaerdydd hanes cyfoethog a diwylliant cosmopolitan modern, bwytai prysur a chaffis anarferol, parciau tawel a chanol dinas brysur - popeth yn yr un lle.

O archwilio cestyll hynafol ac ymdoddi mewn profiadau diwylliannol deinamig i fwynhau anturiaethau sy'n addas i deuluoedd a darganfod gemau am ddim o amgylch y ddinas, mae gan Gaerdydd rywbeth at ddant pawb.

Cynlluniwch eich ymweliad â Chaerdydd ac archwiliwch bopeth sydd gan y gyrchfan gyfareddol hon i'w gynnig. Edrychwch ar ein canllaw o bethau i'w gwneud yng Nghaerdydd, gan gynnwys gweithgareddau sy'n addas i deuluoedd ac atyniadau am ddim i gael profiad bythgofiadwy.

 

Tocynnau trên i Gaerdydd

Os ydych am ymweld â Chaerdydd, y lle gorau i brynu tocynnau yw ar ein gwefan neu ein ap. Gallwch ddefnyddio gostyngiadau cerdyn rheilffordd ac arbed hyd at hanner y pris pan fyddwch yn prynu tocynnau Advance. Cyn teithio, ewch i'n gwiriwr capasiti defnyddiol i weld pa mor brysur y rhagwelir y bydd eich trên.

 

  • *Telerau ac amodau
    • Y ganran gyfartalog a arbedwyd gan gwsmeriaid rhwng 01/01/2022 a 31/12/2022 wrth brynu tocynnau Advance TrC heb ddisgownt o’i gymharu â thocyn sengl rhataf TrC am bris unrhyw bryd ar gyfer yr un siwrnai, sydd ar gael ar y diwrnod teithio, oedd 51%. Mae prisiau tocynnau Advance yn amodol ar argaeledd. Mae amodau teithio National Rail yn berthnasol.