Cardiff Castle

Mae prifddinas Cymru yn ddinas gosmopolitan sydd â siopau gwych, erwau o barcdiroedd a glannau syfrdanol.

Arbedwch hyd at hanner pris* ar deithiau trên i Gaerdydd gyda thocynnau Advance.

Drwy deithio i Orsaf Caerdydd Canolog ar y trên byddwch yn cyrraedd canol y ddinas o ddifrif. Dyma'r lle perffaith i fynd ymlaen i siopau Caerdydd, mwynhau bwydydd bendigedig, golygfeydd hanesyddol, digwyddiadau chwaraeon a sîn gerddorol fywiog. A’r peth gorau oll yw y gallwch chi archwilio’r cyfan ar droed drwy gerdded am ychydig o'r orsaf.

 

Crwydro dim clicio

Gadewch i ni ddychwelyd at sgwrsion yn lle sgrolio a mwynhau crwydro dim clicio. Mae ein trenau yn gallu mynd â chi i rai o gyrchfannau siopa gorau’r DU, felly gallwch chi fwynhau ychydig o therapi siopa heb drafferthion technegol.

Dim ond pum munud o waith cerdded sydd yna o orsaf Caerdydd Canolog i Ganolfan Dewi Sant, sy’n gartref i ffefrynnau’r stryd fawr, yn ogystal â siopau annibynnol. Un o’r uchafbwyntiau siopa yng Nghaerdydd yw’r arcedau Fictoraidd ac Edwardaidd a’r farchnad dan do ffyniannus, sy’n llawn siopau bwtîc a chaffis annibynnol, ac mae’n werth ymweld â nhw fel perlau pensaernïol.

 

Pethau y mae'n rhaid eu gweld

  • Castell Caerdydd a’i diroedd yng nghanol y ddinas. Ffantasi gothig o'r 19eg ganrif gyda sylfeini'n dyddio'n ôl i 50 O.C.
  • Stadiwm Principality, lle gallwch wylio digwyddiadau chwaraeon a cherddoriaeth o'r radd flaenaf, neu ddilyn olion traed pêl-droedwyr a chwaraewyr rygbi ar daith o'r ystafell wisgo i’r maes
  • Canolfan Mileniwm Cymru, cartref cenedlaethol i'r celfyddydau perfformio - yn cyflwyno sioeau cerdd y West End, opera, bale, syrcas a dawns gyfoes, ynghyd â rhaglen enfawr o berfformiadau am ddim
  • Taith Taf, 2,000 erw o barcdir sy'n rhoi cyfle i chi archwilio hen lwybrau rheilffyrdd, llwybrau tynnu a thramffyrdd ar droed neu ar feic o Fae Caerdydd i Fannau Brycheiniog

 

Penwythnos yng Nghaerdydd

Pa un ai a ydych chi eisiau siopa neu ymgolli mewn diwylliant, neu'n cynllunio diwrnod llawn antur i'r teulu, mae gan Gaerdydd rywbeth ar gyfer pob cyllideb.

Siopa am frandiau dylunwyr ac yn siopau enwog y stryd fawr yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant, a darganfod rhywbeth arbennig yn un o chwe arcêd siopa Fictoraidd Caerdydd. Chwiliwch am ddillad vintage, gemwaith, hen bethau, siopau coffi ac un o nodweddion enwocaf Caerdydd, siop recordiau Spillers, sef y siop recordiau hynaf yn y byd.

Antur yn yr awyr agored i'r plant. Llywiwch drwy ddŵr byrlymog mewn canŵ, corff-fyrddiwch ar donnau dan do, neu rhowch gynnig ar badl-fyrddio ar Gwrs Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd - mae gweithgareddau ar gyfer pawb o 6 oed i fyny. Yn ôl ar dir sych, dilynwch lwybr cylchol 10k Morglawdd Bae Caerdydd i dref glan môr Penarth. Neu ewch ar daith allan o'r ddinas - mae Bannau Brycheiniog a thraethau hyfryd Penrhyn Gŵyr ar garreg eich drws.

Blas ar hanes Cymru yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan. Ac ewch i weld Stori Caerdydd i weld datblygiad y ddinas drwy lygaid ei phobl. Treuliwch ddiwrnod yn crwydro drwy'r casgliadau celf a hanes natur yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - mae mynediad yn rhad ac am ddim. Neu darganfyddwch y Gymru gyfoes yn y Senedd, prif adeilad cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol.

Blas ar Gymru o ddifrif yn sîn bwyd a diod Caerdydd. Dechreuwch yn y canol ym Marchnad Caerdydd, gyda chynnyrch lleol traddodiadol dan do gwydr Fictoraidd ysblennydd. Cymerwch olwg ar farchnadoedd ffermwyr a gwyliau bwyd ar y stryd. Yna gwyliwch y byd a’r betws ym mariau a bwytai glan y dŵr yng Nghei’r Fôr-forwyn.

 

Teithiwch i brifddinas Cymru ym moethusrwydd y Dosbarth Cyntaf 

Beth am deithio i brifddinas Cymru mewn steil? Mae tri o’n trenau Gwasanaeth Premier o Gaergybi yn cyrraedd Caerdydd Canolog bob dydd.

Mae tocynnau Dosbarth Cyntaf ar gael rhwng Caerdydd a rhai lleoliadau. Cliciwch yma i weld a yw’r rhain ar gael ar gyfer eich taith. 

Beth am ddifetha eich hun ar eich taith i Gaerdydd? Mae ein gwasanaeth bwyd Dosbarth Cyntaf yn cynnwys prydau clasurol sy’n cael eu gweini gan ein staff cyfeillgar a chroesawgar. 

Gallwch brynu tocyn Dosbarth Cyntaf ar yr ap a’n gwefan, o swyddfa docynnau eich gorsaf neu o beiriannau tocynnau.

 

  • *Telerau ac Amodau
    • Y ganran gyfartalog a arbedwyd gan gwsmeriaid rhwng 01/01/2022 a 31/12/2022 wrth brynu tocynnau Advance TrC heb ddisgownt o’i gymharu â thocyn sengl rhataf TrC am bris unrhyw bryd ar gyfer yr un siwrnai, sydd ar gael ar y diwrnod teithio, oedd 51%. Mae prisiau tocynnau Advance yn amodol ar argaeledd. Mae amodau teithio National Rail yn berthnasol