Cardiff Castle

Mae prifddinas Cymru yn ddinas gosmopolitan sydd â siopau gwych, erwau o barcdiroedd a glannau syfrdanol.

Drwy deithio i Orsaf Caerdydd Canolog ar y trên byddwch yn cyrraedd canol y ddinas o ddifrif. Dyma'r lle perffaith i fynd ymlaen i siopau Caerdydd, mwynhau bwydydd bendigedig, golygfeydd hanesyddol, digwyddiadau chwaraeon a sîn gerddorol fywiog. A’r peth gorau oll yw y gallwch chi archwilio’r cyfan ar droed drwy gerdded am ychydig o'r orsaf.

 

Pethau y mae'n rhaid eu gweld:

  • Castell Caerdydd a’i diroedd yng nghanol y ddinas. Ffantasi gothig o'r 19eg ganrif gyda sylfeini'n dyddio'n ôl i 50 O.C.
  • Stadiwm Principality, lle gallwch wylio digwyddiadau chwaraeon a cherddoriaeth o'r radd flaenaf, neu ddilyn olion traed pêl-droedwyr a chwaraewyr rygbi ar daith o'r ystafell wisgo i’r maes
  • Canolfan Mileniwm Cymru, cartref cenedlaethol i'r celfyddydau perfformio - yn cyflwyno sioeau cerdd y West End, opera, bale, syrcas a dawns gyfoes, ynghyd â rhaglen enfawr o berfformiadau am ddim
  • Taith Taf, 2,000 erw o barcdir sy'n rhoi cyfle i chi archwilio hen lwybrau rheilffyrdd, llwybrau tynnu a thramffyrdd ar droed neu ar feic o Fae Caerdydd i Fannau Brycheiniog

 

Penwythnos yng Nghaerdydd

Pa un ai a ydych chi eisiau siopa neu ymgolli mewn diwylliant, neu'n cynllunio diwrnod llawn antur i'r teulu, mae gan Gaerdydd rywbeth ar gyfer pob cyllideb.

Siopa am frandiau dylunwyr ac yn siopau enwog y stryd fawr yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant, a darganfod rhywbeth arbennig yn un o chwe arcêd siopa Fictoraidd Caerdydd. Chwiliwch am ddillad vintage, gemwaith, hen bethau, siopau coffi ac un o nodweddion enwocaf Caerdydd, siop recordiau Spillers, sef y siop recordiau hynaf yn y byd.

Antur yn yr awyr agored i'r plant. Llywiwch drwy ddŵr byrlymog mewn canŵ, corff-fyrddiwch ar donnau dan do, neu rhowch gynnig ar badl-fyrddio ar Gwrs Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd - mae gweithgareddau ar gyfer pawb o 6 oed i fyny. Yn ôl ar dir sych, dilynwch lwybr cylchol 10k Morglawdd Bae Caerdydd i dref glan môr Penarth. Neu ewch ar daith allan o'r ddinas - mae Bannau Brycheiniog a thraethau hyfryd Penrhyn Gŵyr ar garreg eich drws.

Blas ar hanes Cymru yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan. Ac ewch i weld Stori Caerdydd i weld datblygiad y ddinas drwy lygaid ei phobl. Treuliwch ddiwrnod yn crwydro drwy'r casgliadau celf a hanes natur yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - mae mynediad yn rhad ac am ddim. Neu darganfyddwch y Gymru gyfoes yn y Senedd, prif adeilad cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol.

Blas ar Gymru o ddifrif yn sîn bwyd a diod Caerdydd. Dechreuwch yn y canol ym Marchnad Caerdydd, gyda chynnyrch lleol traddodiadol dan do gwydr Fictoraidd ysblennydd. Cymerwch olwg ar farchnadoedd ffermwyr a gwyliau bwyd ar y stryd. Yna gwyliwch y byd a’r betws ym mariau a bwytai glan y dŵr yng Nghei’r Fôr-forwyn.

Y ffordd hawsaf o deithio o amgylch y ddinas

Ydych chi eisiau crwydro’r ddinas ar ddwy olwyn? Defnyddiwch nextbike i ddod o hyd i feiciau i'w llogi yn eich ardal chi. Cliciwch eicon ar y map isod i ddod o hyd i’r beic agosaf sydd ar gael.