Prynwch docynnau trên o Ferthyr Tudful i orsaf Caerdydd Canolog gyda ni heddiw. Prynwch ar ein gwefan neu ap i ddod o hyd i’n tocynnau rhataf heb ffioedd archebu.

 

Faint o amser mae’r trên o Ferthyr Tudful i Gaerdydd yn ei gymryd?

Mae’n cymryd tuag awr. Mae’n hawdd gwneud y daith hon gyda threnau uniongyrchol yn rhedeg yn aml drwy gydol y dydd, gan ddechrau tua 06.00 ac yn rhedeg tan 22.30. Mae ein Tocynnau Unrhyw Bryd hyblyg am bris gostyngol ar gael, felly gallwch chi gyrraedd wedi ymlacio ac yn barod i grwydro.

Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Pam teithio o Ferthyr Tudful i Gaerdydd ar y trên?

Mae gan Ganol Dinas Caerdydd ddigon i'w gynnig i bobl ar deithiau dydd, sy’n golygu ei bod yn ddelfrydol ar gyfer teithio o Ferthyr Tudful Bae Caerdydd, gyda dewis eang o fwydydd rhyngwladol a bwytai bwyta gwych, yw'r ffordd orau hefyd o anelu am Ynys Echni - mae'r ynys ogoneddus hon oddi ar yr arfordir, ac yn safle hyfryd i ymweld ag ef. Mae Morglawdd Bae Caerdydd wrth geg Afon Hafren yn lle y mae'n rhaid ymweld ag ef i gael ymdeimlad o ymlacio.

Beth bynnag fo'ch rheswm dros ymweld â Chaerdydd ar y trên o Ferthyr Tudful, ein nod bob amser yw cynnig y pris rhataf posib i chi. Beth am lwytho ein ap i lawr i wneud bywyd hyd yn oed yn haws, a chofiwch gadw golwg am ein gostyngiadau grŵp os ydych chi’n cynllunio diwrnod allan gyda ffrindiau?

 

Trenau o Ferthyr Tudful

Merthyr Tudful i’r Bari

Merthyr Tudful i’r Fenni

Merthyr Tudful i Henffordd

 

Trenau i orsaf Caerdydd Canolog

Abertawe i orsaf Caerdydd Canolog

Casnewydd i orsaf Caerdydd Canolog

Castell-nedd i orsaf Caerdydd Canolog