Mae Trafnidiaeth Cymru Cyf (Trafnidiaeth Cymru) yn eiddo i Weinidogion Cymru yn llwyr.

Mae gan Trafnidiaeth Cymru dri is-gwmni: Transport for Wales Rail Ltd, Gwasanaethau Arloesi Trafnidiaeth Cymru a Pullman Rail Ltd.

Trafnidiaeth Cymru Cyf - Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan rif 09476013 yn Llys Cadwyn, Pontypridd, CF37 4TH.