Mwynhewch fwy o amser gyda'r teulu, llai o amser y tu ôl i'r olwyn.

Mae plant dan 16 oed yn teithio am ddim ar ein trenau, pan yng nghwmni oedolyn sy'n talu am docyn.
Gall plant dan 11 oed deithio am ddim unrhyw bryd, dim ond yn ystod oriau brig y gall plant dan 16 oed deithio am ddim.

 

Ble allwch chi fynd

*Mae gwaharddiadau daearyddol yn berthnasol, gweler telerau ac amodau am ragor o wybodaeth.

 

Mae cymaint i'w ddarganfod ar ein rhwydwaith, rydym wedi dewis ychydig o bethau i gadw'r plant yn ddiddan ar y trên a phan fyddant yn crwydro'r rhwydwaith;

Pethau pwysig i'w nodi cyn i chi deithio;

 • Dim ond yn y dosbarth Safonol y mae teithio am ddim ar gael i blant
 • Gall hyd at ddau o blant deithio am ddim, fesul oedolyn sy'n talu. Rhaid i oedolion gael tocyn ar gyfer pob plentyn sy'n teithio. Mae tocynnau teithio am ddim i blant ond ar gael o swyddfa docynnau neu ar fwrdd y llong gan arweinydd
 • Mae plant dan 5 yn teithio am ddim ar holl wasanaethau National Rail
 • Mae plant 5-16 oed yn teithio am ddim ar drenau Trafnidiaeth Cymru yn unig
 
 • Gweler y telerau ac amodau llawn am ragor o wybodaeth
  • Teithio am ddim i rai dan 11 oed

   Gall hyd at 2 o blant 5 i 10 oed deithio am ddim ar wasanaethau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru (mewn cerbyd dosbarth safonol yn unig) os yn teithio gydag oedolyn sy’n talu am docyn llawn neu ddosbarth safonol am bris gostyngol (16+ oed).

   Plant dan 5 i deithio am ddim ar holl wasanaethau National Rail, bydd Amodau Teithio National Rail yn berthnasol.

   Dim ond mewn dosbarth safonol y mae teithio am ddim i blant yn ddilys. Nid yw teithio dosbarth cyntaf yn wedi’i gynnwys yn y cynnig (ac eithrio plant dan 5 oed).

   Rhaid i oedolion gael tocyn am ddim ar gyfer pob plentyn sy'n teithio am ddim.

    

   Teithio am ddim ar adegau tawel i rai dan 16 oed

   Gall hyd at 2 o blant 11 i 15 oed deithio am ddim ar wasanaethau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru (mewn cerbyd dosbarth safonol yn unig) os yn teithio gydag oedolyn sy’n talu am docyn llawn neu ddosbarth safonol am bris gostyngol (16+ oed).

   Ein horiau allfrig yw 09.30am tan 3.59pm ac ar ôl 6.30pm ddydd Llun i ddydd Gwener. Gallwch deithio am ddim trwy'r dydd ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a gwyliau banc.

   Dim ond mewn dosbarth safonol y mae teithio am ddim i blant yn ddilys. Nid yw teithio dosbarth cyntaf yn wedi’i gynnwys yn y cynnig (ac eithrio plant dan 5 oed).

   Rhaid i oedolion gael tocyn am ddim ar gyfer pob plentyn sy'n teithio am ddim.

    

   Oedolion sy'n talu am docyn

   Os ydych yn teithio gyda'ch plentyn, bydd angen i chi brynu'ch tocyn o'ch swyddfa docynnau agosaf neu gan y tocynnwr ar y trên.  Nid yw'r cynnig am ddim i'n plant yn ddilys ar ein ap neu beiriannau gwerthu tocynnau.  I gael teithio am ddim, mae’n rhaid i'ch gorsafoedd gwreiddiol a chyrchfan fod yr un peth â'r plentyn sy'n teithio gyda chi.

    

   Tystiolaeth o oedran

   Mae’n bosibl y byddwn yn gofyn i chi am dystiolaeth o oedran y plentyn. Cadwch ef wrth law rhag ofn y bydd ei angen.

    

   I gael rhagor o wybodaeth

   Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, ewch i un o'n swyddfeydd tocynnau neu siaradwch â'r tocynnwr ar eich trên.  Byddwn yn hapus i helpu. Gellir darllen y telerau ac amodau llawn yma: Telerau ac Amodau Teithio Am Ddim i Blant

    

   Gwybodaeth yn gywir adeg ei chyhoeddi. Yn amodol ar newid heb rybudd ymlaen llaw.  Gwiriwch gyda staff manwerthu TrC am y telerau ac amodau diweddaraf cyn prynu tocyn.
   Mae pob pris a chynnyrch yn amodol ar Amodau Teithio National Rail a thelerau ac amodau penodol eraill. Gwiriwch yr holl Delerau ac Amodau cyn prynu'ch tocyn a theithio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn prynu'r tocyn cywir ar gyfer eich taith cyn i chi fynd ar y trên, ym mhob gorsaf lle mae swyddfeydd tocynnau ar waith neu ar y trên gan ddargludydd lle nad oes swyddfa docynnau ar gael.