Hygyrchedd Gorsafoedd

Rydyn ni’n buddsoddi mewn rhaglen fawr o waith i wella hygyrchedd yn ein gorsafoedd.

Map Hygyrchedd

Mae ein map hygyrchedd yn amlinellu pa rai o’n gorsafoedd sydd â mynediad heb risiau.

Stations Made Easy

Mae Stations Made Easy gan y National Rail yn cynnwys cynlluniau llawr, lluniau a gwybodaeth am hygyrchedd ein gorsafoedd. Gallwch weld a oes toiledau mynediad hwylus ar gael, a oes staff wrth law i helpu a’r amseroedd agor.

Chwiliwch am eich gorsaf ar wefan y National Rail

Gwybodaeth am Hygyrchedd Gorsafoedd

Mae ein canllaw Making Rail Accessible: Helping Older and Disabled Passengers yn rhestru’n gorsafoedd i gyd ac yn egluro pa gyfleusterau sydd ar gael, yn cynnwys yr oriau staffio, toiledau a sgriniau gwybodaeth.

 

 

Changing Places

Ni all 1/4 miliwn o bobl anabl ddefnyddio toiledau hygyrch safonol. Mae gan doiledau Changing Places fwy o le a'r offer iawn, gan gynnwys mainc newid a theclyn codi.

Changing Places