Pob gorsaf ar ein rhwydwaith

Gorsafoedd trenau eraill yn eich ardal chi

Ewch i'n tudalen gorsafoedd eraill i gael manylion am orsafoedd trên poblogaidd eraill yn y DU nad ydynt yn eiddo i Trafnidiaeth Cymru nac yn cael eu gweithredu ganddo.

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti