Dod o hyd i orsaf reilffordd yn agos atoch chi a darganfod popeth sydd angen i chi ei wybod am daith ddi-dor.

Mae ein holl orsafoedd trên wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor uchod.  Dim ond clicio unwaith sy'n rhaid i drefnu eich taith nesaf.

Pob gorsaf ar ein rhwydwaith

Gorsafoedd rheilffordd eraill yn agos atoch chi

Ewch i'n tudalen gorsafoedd eraill i gael manylion gorsafoedd eraill yn y DU nad ydynt yn eiddo i Trafnidiaeth Cymru nac yn cael eu gweithredu gan TrC.

 

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti