Peidiwch â gadael i’n Glowing star cynigion diweddaraf adael hebddoch chi. Waving hand

Tanysgrifi wch i dderbyn ein Backhand index pointing right cylchlythyr i gael ein holl Explosion gynigion, Rolled up newspaper newyddion,
diweddariadau a Sparkles mwy yn syth i’ch Inbox mewnflwch.

Peidiwch â gadael i’n Glowing star cynigion
diweddaraf adael hebddoch chi. Waving hand

Tanysgrifi wch i dderbyn ein Backhand index pointing right cylchlythyr i gael
ein holl Explosion gynigion, Rolled up newspaper newyddion, diweddariadau
Sparkles mwy yn syth i’ch Inbox mewnflwch.

Tanysgrifi wch nawr

Mae cylchlythyr Trafnidiaeth Cymru’n eich hysbysu am bob dim sydd angen ichi ei wybod am ein gwasanaethau. Cewch yr wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau trên a dulliau eraill o deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus ar hyd a lled Cymru, i ostyngiadau a chynigion. Cofrestrwch heddiw a byddwch y cyntaf i gael gwybod am ein gwasanaethau, newyddion pwysig ac unrhyw gynigion sydd ar gael.

Gallwch hefyd lawrlwytho’n ap i dracio amseroedd trenau byw | amseroedd gadael byw yn ogystal â defnyddio ein Gwiriwr Capasiti i wirio pa mor brysur yw ein gwasanaethau.