Tocyn trên a llong ar y cyd ydi RheilHwylio – mae’n berffaith ar gyfer crwydro Iwerddon.

Gallwch deithio o unrhyw un o orsafoedd trên Trafnidiaeth Cymru i Gaergybi a dal llong Irish Ferries neu Stenaline o’r fan honno.

Gallwch chi gadw lle ar y trên a’r fferi o’ch dewis wrth brynu eich tocynnau.

  • Mae gwybodaeth lawn am gyfyngiadau teithio i Iwerddon ar gael yma.
  • Mae gwybodaeth am deithio i mewn ac allan o Gymru ar gael yma.
Nid cyfrifoldeb ein staff yw sicrhau bod gan gwsmeriaid ddogfennau teithio Covid-19 penodol (ee prawf o brawf Covid-19 negatif).

 

Sut i Archebu

  • Ar ein gwefan gyda Journey Planner.  Cofiwch ddewis eich cyrchfan porthladd cywir. 
  • dros y ffôn ar 0333 321 1202 (8am tan 8pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn neu 9am tan 5pm ar ddyddiau Sul); neu
  • yn un o’n swyddfeydd tocynnau

 

Rhagor o Wybodaeth: