Ewch ar y trên a’r fferi i Iwerddon gyda’n tocyn cyfun Rheilhwylio.

Mae Rheilhwylio yn docyn cyfun trên a fferi o unrhyw le ym Mhrydain i unrhyw le yng Ngogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon. Teithiwch ar y trên i Gaergybi neu Abergwaun, yna dal fferi Irish Ferries neu Stena Line i Iwerddon.

Mae’n bosibl cadw lle ar drên a fferi o’ch dewis wrth brynu eich tocynnau, sy’n rhoi tawelwch meddwl i chi ar gyfer eich taith gyfan.

 

Archebwch eich lle ar fferi nawr drwy brynu tocyn Rheilhwylio:

  • Prynwch eich tocyn ar ein gwefan gan ddefnyddio’r Cynllunydd Teithiau. Gwnewch yn siŵr mai'r porthladd cywir sydd wedi'i nodi fel cyrchfan. 
  • Prynwch eich tocyn dros y ffôn ar 03333 211 202 (8:00 i 20:00 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn neu rhwng 9:00 a 17:00 ar ddydd Sul).
  • Fel arall, gallwch brynu tocyn mewn unrhyw un o’n swyddfeydd tocynnau yn ein gorsafoedd.

 

Fyddech chi’n hoffi cael rhagor o wybodaeth Rheilhwylio?