Tocyn trên a llong ar y cyd ydi RheilHwylio

Mae’n berffaith ar gyfer crwydro Iwerddon. Gallwch deithio o unrhyw un o orsafoedd trên Trafnidiaeth Cymru i Gaergybi a dal llong Irish Ferries neu Stenaline o’r fan honno.

Gallwch chi gadw lle ar y trên a’r fferi o’ch dewis wrth brynu eich tocynnau.

  • Mae gwybodaeth lawn am gyfyngiadau teithio i Iwerddon ar gael yma.
  • Mae gwybodaeth am deithio i mewn ac allan o Gymru ar gael yma.
Nid cyfrifoldeb ein staff yw sicrhau bod gan gwsmeriaid ddogfennau teithio Covid-19 penodol.

 

Sut i Archebu

 

Rhagor o Wybodaeth: