Amseroedd fferi rhwng Cymru ac Iwerddon

Y ffordd hawsaf a chyflymaf o ddod o hyd i amserlenni trenau a fferïau yw defnyddio ein gwasanaeth cynllunydd teithiau.

 

Gwaith Peirianyddol

I weld ydi eich siwrnai chi’n cael ei heffeithio gan waith peirianyddol, gallwch edrych ar ein cynlluniwr siwrneiau ar-lein neu’r ap cyn archebu.

 

Amseroedd Cysylltu

Rhaid i chi adael bwlch o 30 munud o leiaf rhwng amser cyrraedd eich trên ac amser gadael eich llong.

 

Gwirio Cyn Teithio

Mae’r tywydd yn gallu effeithio’n fawr ar siwrneiau’r llongau felly rydyn ni’n argymell eich bod yn cael golwg ar eich siwrnai cyn cychwyn allan. Ewch i’n tudalen Diweddariadau Teithio i edrych ar eich siwrnai gyda Trafnidiaeth Cymru.

I gael gwybod a yw’r llong yn croesi, cysylltwch â’r cwmni llongau yn uniongyrchol.

 

Os ydych chi’n croesi gyda Stena Line ar y llwybrau canlynol:

 • Abergwaun i Rosslare
 • Caergybi i Borthladd Llongau Dulyn
 • Lerpwl i Belfast

Manylion cysylltu:

 

Os ydych chi’n croesi gydag Irish Ferries ar y llwybrau canlynol:

 • Caergybi i Borthladd Llongau Dulyn

Manylion cysylltu:

 • Ewch I www.irishferries.com/uk-en/sailing-updates/dublin-holyhead/

  Amseroedd y Llongau

  Gall y rhain newid ar fyr rybudd felly cofiwch holi eich gweithredwr cyn teithio.

  Coridor Canolog (Caergybi / Dulyn)

  Caergybi Porthladd Llongau Dulyn
  0240 0555
  0830 1145
  1410 1725
  2015 2330
   
  Porthladd Llongau Dulyn Caergybi
  0200 0515
  0805 1130
  1430 1745
  2055 0020
   
  Caergybi Porthladd Dulyn Stena
  0230 0545*
  0855 1210
  1400 1715
  2030 2345
   
  Porthladd Dulyn Stena Caergybi
  0215 0545
  0810 1150
  1450 1820
  2040 0001
   

  *Nid oes trenau ar gael ar gyfer y llong sy’n cyrraedd Porthladd Dulyn am 05.45. Bydd rhaid i chi drefnu eich cludiant eich hun i Ddulyn o’r Llong yma.

  Coridor y De (Abergwaun / Rosslare)

  Harbwr Abergwaun Harbwr Rosslare
  1310 1625
  2345 0400
   
  Harbwr Rosslare Harbwr Abergwaun
  0800 1625
  1810 2125

                  

  Liverpool Belfast
  1030 1830
  2230 0630

   

  Belfast Liverpool
  1030 1830
  2230 0630

   

  Edrychwch ar yr wybodaeth ar wefan Irish Rail am drenau’n cysylltu yn Rosslare.