Mae gan Trafnidiaeth Cymru'r pleser o wasanaethu nifer o leoliadau arbennig ar draws Cymru a’r Gororau, gyda’n rhwydwaith yn cysylltu prydferthwch cefn gwlad ac ysblennydd ein traethau gyda phrif ddinasoedd Caerdydd, Abertawe, Birmingham a Manceinion.

Ac i ni, pobl y trefi, y dinasoedd a'r cymunedau sydd yn cyfri fwyaf. Rydyn ni’n gyffrous i allu gweithio gyda rhanddeiliaid a chymunedau ar draws yr holl ardaloedd rydyn ni’n gwasanaethu, gan weithio gyda’n gilydd i adeiladu’r rheilffordd gorau ym Mhrydain. Gan adeiladu ar sylfaenu arbennig, rydyn ni eisiau llunio rheilffordd well ar gyfer ein cwsmeriaid a’n cymunedau.

Gyda’n Partneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol a’n Cynllun Mabwysiadu Gorsaf rydyn ni’n ymrwymedig i arddangos y gorau sydd gan rwydwaith Cymru a'r Gororau i’w gynnig drwy ddigwyddiadau, hyrwyddo ac ymgysylltiadau cymunedol.

Rydyn ni’n falch o allu gweithio gyda’r Partneriaid Rheilffyrdd Cymunedol canlynol:

Yn ystod y 15 mlynedd nesaf byddwn yn sefydlu partneriaethau newydd er mwyn sicrhau bod ein rhwydwaith gyfan yn rhan o Bartneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol.

Byddwn ni hefyd yn parhau i weithio’n agos gyda grwpiau defnyddwyr rheilffordd a chymdeithasau teithwyr yn ogystal ag elusennau, grwpiau hygyrchedd a’n panel hygyrchedd ni i sicrhau ein bod yn datblygu rheilffordd sydd yn gweithio i bawb.

Mae’r Cynllun Mabwysiadu Gorsaf wedi mynd o nerth i nerth yng Nghymru a’r Gororau. Mae gennym ystod eang o fabwysiadwyr o bob cwr sydd eisiau gwella eu gorsafoedd cymunedol. A gwell fyth, mae rhai gorsafoedd ar ôl sydd angen mabwysiadwyr!

Am fwy o wybodaeth e-bostiwch community@tfw.wales