Byddwn yn cyflawni polisi Llywodraeth Cymru trwy ddatgarboneiddio ein rhwydweithiau trafnidiaeth a gwella ansawdd aer y cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu

Byddwn yn cyflawni polisi Llywodraeth Cymru trwy ddatgarboneiddio ein rhwydweithiau trafnidiaeth a gwella ansawdd aer y cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu, gan geisio atal yr effaith negyddol ar iechyd.

Fel rhan o’r ymrwymiad hwn, bydd cerbydau newydd yn cael eu cyflwyno’n raddol dros y blynyddoedd nesaf a fydd yn llawer mwy ystyriol o’r amgylchedd na’r fflyd gyfredol. 

Yn nes ymlaen yn y flwyddyn byddwn yn cyflwyno’r trenau hybrid cyntaf yn y DU, sef y trenau dosbarth 230 i’r gwasanaeth Wrecsam i Bidston. Byddant yn cyfuno’r defnydd o fatris modern gyda pheiriannau disel ysgafn sy’n cydymffurfio â’r safonau allyriant Ewropeaidd diweddaraf.

O 2022 ymlaen, yn sgil trydaneiddio bydd trenau deufodd a thrimiodd yn cael eu cyflwyno ar Gledrau’r Cymoedd a fydd yn gweithredu’n llwyr o bŵer trydanol oddi uchod ynghyd â batris ategol. Bydd y trenau trydanol hyn yn llawer mwy effeithlon na’r trenau disel a bydd y trydaneiddio’n cael ei bweru 100% gan ynni adnewyddadwy, gydag o leiaf 50% yn tarddu o Gymru, felly bydd Cledrau’r Cymoedd yn gwbl rydd o allyriadau.

Bydd trenau sy’n rhedeg ar ddisel yn parhau ar lawer o lwybrau, ond bydd y mwyafrif yn fflyd cwbl newydd o drenau, gyda llawer ohonyn nhw wedi’u cydosod yng Nghymru. Bydd gan y trenau hyn beiriannau disel sy’n cydymffurfio â’r safonau Ewropeaidd diweddaraf felly bydd llawer llai o allyriadau sy’n cynnwys gronynnau NOx a CO2.