Submitted by content-admin on

Er mwyn sicrhau amgylchedd diogel ac iach, rydym yn anelu at gyflawni'r amcanion canlynol;

  • Mae pob taith yn daith ddiogel
  • Sicrheir diogelwch ein cwsmeriaid a'n cydweithwyr
  • Cartref yn ddiogel ac yn iach bob dydd 
  • Rydym yn ymrwymedig i atal llygredd a niwsans 
  • Rydym yn gynhwysol ac yn hygyrch i bob cwsmer a chyd-aelod
  • Rydyn ni'n gefnogol i unrhyw un sy'n codi pryderon am iechyd, diogelwch neu les