Person yn edrych ar docynnau Multiflex ar eu ffôn

Mynnwch ryddid Multiflex a gadael y car gatref

Arbedwch arian a mwynhewch fwy o hyblygrwydd gyda thocynnau trên Multiflex.

Mae tocynnau multiflex yn opsiwn perffaith os ydych chi'n rhannu'ch wythnos waith rhwng y cartref a'r swyddfa. Pan fyddwch yn prynu bwndel Multiflex, byddwch yn cael 12 tocyn taith sengl am bris o 10, gan arbed yr hyn sy’n cyfateb i un daith gron gyflawn*.

Nid oes angen teithio ‘yno ac yn ôl’ (yn wahanol i docynnau Dychwelyd), sy’n golygu eich bod yn rhydd i deithio i’r naill gyfeiriad neu’r llall rhwng y gorsafoedd o’ch dewis darddiad a chyrchfan unrhyw adeg o’r dydd. Felly, gallwch arbed ar y straen car tra'n cadw'r hyblygrwydd mawr sydd ei angen.

Mae tocynnau’n ddilys am 3 mis ar ôl eu prynu a rhaid eu rhoi ar waith ar ap TrC cyn i chi eu defnyddio.

 

Arbed mwy gyda Multiflex 

Gyda 12 tocyn am bris 10 gallwch wneud arbedion enfawr ar gyfanswm y gost o'ch teithiau. Er enghraifft:

Teithiau i'r ddau gyfeiriad rhwng Cost fesul taith
Caerdydd Canolog <> Radur £2.00
Caerdydd Canolog <> Caerffili £3.63
Caerdydd Canolog <> Pontypridd £3.63

 

Multiflex ar yr ap TrC

Mae tocynnau trên Multiflex yn gyfyngedig i ap TrC a gellir eu prynu heb unrhyw ffioedd archebu. Toglo Multiflex unwaith y byddwch wedi dewis eich llwybr dewisol pan fyddwch yn yr ap.

App StoreGoogle Play

 

PayPal Talu yn 3

Gallwch ledaenu cost eich tocynnau trên gyda talu mewn 3 gan PayPal pan fyddwch yn gwario £30 neu fwy. Dewiswch ‘Talu gyda PayPal’ pan ddewch i’r sgrin dalu a dilynwch y cyfarwyddiadau.

 

 • Telerau ac amodau
   • Mae Multiflex ar gael ar unrhyw lwybr o dan 50 milltir lle mae tocyn tymor 7 diwrnod sefydledig.

   • 12 taith sengl pwynt-i-bwynt union yr un fath ar gyfer teithio i'r ddau gyfeiriad.

   • Rhaid gweithredu pob tocyn i'w wneud yn ddilys ar gyfer teithio.

   • Mae gan Multiflex ddilysrwydd cyffredinol am dri mis calendr o'r dyddiad prynu.

   • Gellir gwneud pob un o'r deuddeg taith unigol ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod dilysrwydd.

   • Dim ond ar gyfer un siwrnai sengl y gellir actifadu a defnyddio pob tocyn y mae'n rhaid ei chwblhau o fewn 4 awr i'w actifadu.

   • Rhaid i gwsmeriaid deithio o darddiad i gyrchfan, ni chaniateir toriad taith, oni bai eu bod yn gadael y trên cyn yr orsaf ar ben y daith.

   • Ni ellir ad-dalu tocynnau multiflex.

   • Prisiau'n ddilys o 07/06/2024.