Teithio llai? Arbedwch fwy gyda Multiflex.

Os ydych chi’n gweithio gartref ac yn teithio i’r gwaith yn llai aml, gallwch arbed arian gyda thocynnau trên Multiflex. 
 
Pan fyddwch chi’n prynu Multiflex, byddwch chi’n cael 12 tocyn unffordd am bris 10, gan arbed cyfwerth ag un daith gron gyflawn*.    
 
Gan nad oes gofyniad i ‘fynd a dod’ (yn wahanol i docynnau Dwyffordd), gallwch chi ddefnyddio tocynnau Multiflex i’r naill gyfeiriad rhwng y gorsafoedd o un pen y daith i’r llall, unrhyw bryd ac i unrhyw gyfeiriad ar gyfer y daith o’ch dewis. 
 
Mae hyn yn rhoi hyblygrwydd anhygoel a phrisiau isel ar gael i chi eu prynu ar ap TrC
 
Bydd eich tocynnau’n cael eu llwytho i lawr yn awtomatig i’ch cyfrif. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dilysu eich tocyn cyn pob taith.
 
Mae’r tocyn yn ddilys am dri mis ar ôl ei brynu. Ni cheir ad-daliad am docynnau Multiflex. Mae 12 tocyn unffordd Multiflex yn costio'r un faint â phum Tocyn Diwrnod Dwyffordd Unrhyw Bryd (sef 10 taith unffordd) gan arbed yr un faint ag un taith gron gyflawn i chi.

 

*Dyma rai enghreifftiau o arbedion ar deithiau poblogaidd:

Pontypridd - Caerdydd

12 x Tocyn Unffordd = £60.00

1 x Multiflex (12 taith unffordd) = £39.50; arbediad o 34% o gymharu â'r 12 tocyn unffordd Safonol

Y Barri - Caerdydd

12 x Tocyn Unffordd = £48.00

1 x Multiflex (12 taith unffordd) = £29.00 - arbediad o 40% o gymharu â'r 12 tocyn unffordd Safono

 

 • Telerau ac amodau
   • 12 taith unffordd pwynt-i-bwynt union yr un fath i depth yn y naill gyfeiriad neu’r llall.

   • Rhaid actifadu pob tocyn cyn myned ar y trên i'w wneud yn ddilys ar gyfer teithio.

   • Dilysrwydd Tocynnau: Mae Multiflex yn ddilys am dri mis calendr o ddyddiad cychwyn y cynnyrch.

   • Ceir mynd ar bob un o’r deuddeg taith unigol unrhyw bryd yn ystod y cyfnod dilys.

   • Dim ond unwaith y ceir gwneud pob tocyn yn weithredol.

   • Ni cheir ad-daliad am docynnau Multiflex