12 tocyn am bris 10

Os ydych chi'n gweithio gartref mwy a dim ond yn cymudo'n achlysurol, gallwch arbed arian gyda thocynnau trên Multiflex.

Pan fyddwch chi'n prynu Multiflex, fe gewch 12 tocyn taith sengl am bris 10, gan arbed yr un faint a chost un daith ddwyffordd*.

Nid oes gofyniad 'yno ac yn ôl' (yn wahanol i docynnau dwyffordd) a gellir defnyddio tocynnau i'r naill gyfeiriad neu'r llall rhwng y gorsafoedd gwreiddiol a chyrchfan o'ch dewis, ar unrhyw adeg ac i unrhyw gyfeiriad.

Mae'r tocynnau'n ddilys am 3 mis o'u prynu ac yn barod i'w rhoi ar waith pryd bynnag y bydd eu hangen arnoch. 

Toglo Multiflex unwaith y byddwch wedi dewis eich llwybr dewisol a dechrau teithio pan fydd yn gyfleus.

Mae angen ap TrC a meddalwedd diweddaraf y ddyfais i brynu tocynnau Multiflex.

*Yn seiliedig ar gymhariaeth â Dychweliad Unrhyw Bryd. Mae tocyn taith sengl Multiflex 12 yn costio'r un faint â phum thocyn Dychwelyd Unrhyw Bryd (10 siwrnai) a brynwyd ar y diwrnod teithio ar gyfer y daith gyfatebol. Ni ellir ad-dalu tocynnau aml-fflecs.

Paypal Pay mewn 3

Rydym wedi ychwanegu’r gallu i chi ledaenu taliadau dros 3 rhandaliad gan ddefnyddio Paypal Pay mewn 3 os yw eich pryniant dros £30. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am yr opsiwn hwn pan fyddwch chi'n dod i'r sgrin talu.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y Tocynnau Tymor rydym yn eu cynnig.

 

 • Telerau ac Amodau
   • Mae Multiflex ar gael ar unrhyw lwybr o dan 50 milltir lle mae tocyn tymor 7 diwrnod sefydledig.
   • 12 taith sengl pwynt-i-bwynt union yr un fath ar gyfer teithio i'r ddau gyfeiriad.
   • Rhaid gweithredu pob tocyn i'w wneud yn ddilys ar gyfer teithio.
   • Mae gan Multiflex ddilysrwydd cyffredinol am dri mis calendr o'r dyddiad prynu.
   • Gellir gwneud pob un o'r deuddeg taith unigol ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod dilysrwydd.
   • Dim ond ar gyfer un siwrnai sengl y gellir actifadu a defnyddio pob tocyn y mae'n rhaid ei chwblhau o fewn 3 awr ar ôl ei actifadu.
   • Dim ond unwaith y bydd cwsmeriaid yn cael yr opsiwn i actifadu Multiflex tra all-lein.
   • Rhaid i gwsmeriaid deithio o darddiad i gyrchfan, ni chaniateir arosfannau rhyngddynt.
   • Ni ellir ad-dalu tocynnau aml-fflecs.