Newidiadau i amserlenni 12 Rhagfyr 2021 – 14 Mai 2022

Mae ein hamserlenni’n newid o ddydd Sul 12 Rhagfyr 2021 ymlaen. Cofiwch fwrw golwg ar eich taith cyn teithio i weld a oes unrhyw newidiadau i amseroedd trenau a chysylltiadau â gwasanaethau gweithredwyr trenau eraill.

Dyma rai o’r newidiadau mwyaf ar draws ein rhwydwaith

De Cymru

Llwybr newydd

 • Crosskeys – Casnewydd (dydd Llun i ddydd Sadwrn) gwasanaeth bob awr tan 2120
 • Crosskeys – Casnewydd (dydd Sul) un gwasanaeth bob dwy awr

Gwasanaethau ychwanegol cynharach a hwyrach yn ystod yr wythnos

 • 2237 Caerdydd Canolog – Maesteg (dydd Llun i ddydd Iau)
 • 2236 Caerdydd Canolog – Maesteg (dydd Gwener)
 • 2320 Caerdydd Canolog – Caerloyw (dydd Llun i ddydd Gwener)
 • 0537 Cheltenham Spa – Caerdydd Canolog (dydd Llun i ddydd Gwener)
 • 2234* Caerdydd Canolog – Tref Glynebwy (dydd Llun i ddydd Gwener)
 • 2302 Caerdydd Canolog – Tref Glynebwy (dydd Sadwrn)
 • 2307** Canol Caerdydd – Tref Glynebwy (dydd Llun i ddydd Iau)
 • 2302** Caerdydd Canolog – Tref Glynebwy (dydd Gwener)

*tan 31 Rhagfyr 2021 ** o 3 Ionawr 2022 ymlaen Sylwch y gall amseroedd gadael gwasanaethau hwyr y nos o Lynebwy, Maesteg a Chaerloyw amrywio ychydig oherwydd gwaith peirianyddol parhaus yn ystod y nos.

Pont-y-pŵl a’r Dafarn Newydd

Bydd nifer y gwasanaethau yn dychwelyd i’r lefelau cyn Covid

Caerdydd Canolog - Merthyr/Aberdâr/Treherbert

Tan ddydd Iau 24 Mawrth, bydd bysiau yn rhedeg yn lle trenau rhwng Radur a Merthyr/Aberdâr/Treherbert (dydd Sul – dydd Iau) o tua 1930 ymlaen O ddydd Iau 28 Mawrth ymlaen, bydd bysiau yn rhedeg yn lle trenau rhwng Radur a Merthyr/Aberdâr/Treherbert (dydd Sul – dydd Iau) o tua 1930 ymlaen Bydd gwaith trawsnewid y Metro yn effeithio ar wasanaethau dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd – gwiriwch cyn teithio

Llinell y Ddinas

1510 Y Tyllgoed – Coryton. Gwasanaeth wedi’i newid i adael yn gynt am 1508

Gorllewin Cymru

Gwasanaethau ychwanegol gyda’r nos

 • 2110 Caerfyrddin – Doc Penfro (dydd Llun i ddydd Gwener)
 • 2227 Doc Penfro – Caerfyrddin (dydd Llun i ddydd Gwener)
 • 2100 Caerfyrddin – Doc Penfro (dydd Llun i ddydd Gwener)
 • 2218 Doc Penfro – Caerfyrddin (dydd Sadwrn)
 •  
 • 1805 Caerfyrddin – Harbwr Abergwaun (dydd Llun i ddydd Gwener)
 • 1905 Harbwr Abergwaun – Caerfyrddin (dydd Llun i ddydd Gwener)
 • 1802 Caerfyrddin – Harbwr Abergwaun (dydd Sadwrn)
 • 1900 Harbwr Abergwaun – Caerfyrddin (dydd Sadwrn)
 • 2227 Caerdydd Canolog – Abertawe – yn mynd ymlaen i Gaerfyrddin gan alw ym mhob gorsaf (dydd Sadwrn)

Rheilffordd Calon Cymru

O 3 Ionawr ymlaen, bydd gwasanaethau bore Calon Cymru yn cael eu hymestyn i ac o Abertawe

 • 0928 Abertawe - Amwythig ar Lein Calon Cymru (dydd Llun i ddydd Gwener)
 • 0556 Amwythig – Abertawe ar Lein Calon Cymru (dydd Llun i ddydd Gwener)
 • 0912 Abertawe – Amwythig (Dydd Sadwrn)

Gogledd Cymru

Rheilffordd Arfordir y Cambrian

Bydd gwasanaethau trên yn ailddechrau ar Reilffordd Arfordir y Cambrian o ganol bore ddydd Sul 12 Rhagfyr.

Gwasanaeth ychwanegol yn y bore

0645 Y Bermo – Machynlleth (dydd Llun i ddydd Sadwrn)

Wrecsam Canolog i Bidston.

Bydd yr holl wasanaethau trên ar hyd y llinell hon yn galw yng ngorsaf Wrecsam Canolog.

Cynllunio Taith Trên

 

Ap Rheilffordd

 

 • Newidiadau sylweddol i'r amserlen ym mis Medi 2021

  • Gwasanaethau’r Cymoedd: Cynnydd i ddau wasanaeth (bob war) Treherbert, Merthyr ac Aberdâr a gwasanaethau ychwanegol i Ystrad Mynach a Bargoed.
  • Ynys y Barri / Penarth: Cynnydd i dri gwasanaeth Ynys y Barri bob awr a phedwar gwasanaeth Penarth bob awr.
  • Rheilffordd y Ddinas / Rheilffordd Coryton: Cynnydd i ddau wasanaeth yr awr. Fodd bynnag, oherwydd gwaith adfer hanfodol i bont reilffordd yng nghanol y dref, ni fydd gwasanaethau uniongyrchol ar gael rhwng Coryton a Radur*. Bydd y gwasanaethau’n rhedeg rhwng Coryton a Bae Caerdydd a rhwng Radur a Chaerdydd Canolog. Defnyddiwch wasanaethau eraill i gysylltu rhwng Caerdydd Heol y Frenhines a Chaerdydd Canolog.
   ac eithrio gwasanaethau 0745 Coryton i Radur a 1459 Radur i Coryton (dydd Llun i ddydd Gwener)
  • Bws Gwennol Bae Caerdydd: Bydd bysiau yn cymryd lle trenau 0807 Caerdydd Heol y Frenhines i Fae Caerdydd a 0814 Bae Caerdydd i Caerdydd Heol y Frenhines (dydd Llun i ddydd Gwener)
  • Rheilffordd y Cambrian: bydd bysiau yn rhedeg yn lle’r trenau rhwng Pwllheli a Machynlleth oherwydd gwaith adfer hanfodol i Draphont y Bermo. Bydd lleoliadau’r safleoedd bysiau yn newid mewn gorsafoedd penodol er mwyn gwella amseroedd teithio a bydd amserlenni bysiau’n amrywio drwy gydol y cyfnod hwn oherwydd gwaith ffordd yn yr ardal. Ewch i’r orsaf neu ar-lein i gael rhagor o fanylion.
  • Caergybi – Caerdydd: Bydd gwasanaethau uniongyrchol rhwng Caergybi a Chaerdydd yn cael eu hailgyflwyno gan gynyddu gwasanaethau ar hyd y Gororau rhwng Caerdydd ac Amwythig. Bydd y 1650 o Gaergybi – Caerdydd Canolog yn galw hefyd ym Mae Colwyn, y Rhyl, Abergele and Pensarn, Prestatyn a’r Fflint.
  • Wrecsam – Bidston: Bydd bysiau yn rhedeg yn lle’r trenau ar wasanaethau 1234 Wrecsam Cyffredinol – Bidston, 1334 Bidston – Wrecsam Cyffredinol o ddydd Mawrth i ddydd Iau oherwydd hyfforddiant i yrwyr.
  • Arosfannau gwasanaeth ychwanegol: Bydd mwy o wasanaethau’n stopio yn Prees a Yorton a bydd gwasanaethau dydd Sul yn galw eto mewn gorsafoedd lleol rhwng Amwythig a Birmingham.

Oherwydd gwelliannau munud olaf, dyw llyfrynnau amserlen pdf Rhagfyr 2021 y mae modd eu lawrlwytho heb gael eu cwblhau.