Amserlenni trenau Cymru a’r DU

Newidiadau i’r amserlen Dydd Sul 02 Mehefin 2024

Timetable significant changes network map (June 2024)

O ddydd Sul 02 Mehefin, mae ein hamserlenni trenau yn newid.

Gwiriwch eich cynlluniau cyn teithio am unrhyw newidiadau i amseroedd trenau, newidiadau i blatfformau a chysylltiadau â gwasanaethau cwmnïau trenau eraill. 

Dyma drosolwg o'r newidiadau mwyaf arwyddocaol ar draws ein rhwydwaith:

 

Gwasanaeth Caerdydd a’r Cymoedd

Cardiff and Valleys line key

Bydd amseroedd a llwybrau trenau yn newid wrth i gam nesaf Metro De Cymru gael ei gyflawni.

 

Gogledd

North Wales line key

Lein Wrecsam - Bidston (02 Mehefin - 07 Medi)

Bydd y gwasanaeth 06:26 newydd Bidston - Wrecsam Canolog (dydd Llun i ddydd Sadwrn) yn darparu gwasanaeth bore cynharach.

Arfordir Gogledd Cymru

Bydd gwasanaeth boreau Sul yr haf yn dychwelyd i’r drefn a fodolai cyn Covid rhwng 02 Mehefin - 08 Medi.

  • 06:21 Caer i Gaergybi

  • 07:19 Caergybi i Crewe

 

Canolbarth

Mid Wales line key

Amwythig - Crewe

Bydd y gwasanaeth 21:55 Caerdydd - Crewe (dydd Gwener yn unig) nawr yn terfynu yn Amwythig. Gyda gwasanaeth 00:17 ychwanegol Amwythig - Crewe.

Lein y Cambrian

Bydd gwasanaeth boreau Sul yr haf yn dychwelyd i’r drefn a fodolai cyn Covid rhwng 02 Mehefin - 08 Medi.

  • 08:31 Amwythig i Fachynlleth

 

De

South line key

Caerdydd - Pencoed, Pontyclun a Llanharan

22:15/22:18 Ni fydd gwasanaeth Caerdydd - Caerfyrddin (dydd Llun i ddydd Gwener) bellach yn galw ym Mhencoed, Pontyclun a Llanharan.

22:37 Bydd gwasanaeth Caerdydd Canolog i Faesteg (dydd Llun i ddydd Gwener) yn galw yn y gorsafoedd hyn yn lle.

Caerdydd - Caerloyw - Cheltenham

Bydd gwasanaethau ychwanegol yn cael eu hadio i'w wneud yn wasanaeth sy’n rhedeg bob awr yn ystod y dydd (dydd Llun i ddydd Sadwrn).

Caerdydd - Amwythig

Bydd gwasanaeth 07:17 Caerdydd - Caergybi (dydd Llun i ddydd Gwener) nawr yn galw ym mhob gorsaf rhwng Caerdydd ac Amwythig, sy’n golygu y bydd gwasanaeth ychwanegol ar gyfer Leominster, Craven Arms a Church Stretton.

 

De-orllewin Cymru

South West Wales line key

Bydd gwasanaeth boreau Sul yr haf yn dychwelyd i’r drefn a fodolai cyn Covid rhwng 02 Mehefin - 08 Medi.

  • 08:14 Abertawe i Benfro

  • 08:20 Caerfyrddin i Aberdaugleddau

  • 09:30 Aberdaugleddau i Gaerfyrddin

  • 08:36 Caerfyrddin i Abertawe

 

 

Edrychwch ar ein hamserlenni trenau cyn i chi deithio er mwyn osgoi unrhyw beth annisgwyl.

Weithiau, bydd angen i ni gyflwyno amserlenni newydd neu dros dro pan fo gwaith gwella hanfodol ar y gweilch, neu os oes unrhyw broblemau’n codi ar y rhwydwaith. Gwiriwch a oes unrhyw newidiadau i amserau’ch trên a chysylltiadau â gwasanaethau gweithredu trenau eraill cyn ichi deithio.

Gallwch gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar ein ap trenau sy’n darparu gwybodaeth yn fyw ynglŷn ag amserau trên a’ch taith ddiweddaraf.

Ein cynllunydd teithiau

Ein ap trenau

 

 

Newidiadau i amserlenni’r Metro

Gall amserlenni newid hefyd oherwydd gwaith o drawsnewid y metro ar draws ein rhwydwaith. Ewch i’n tudalen am y gwaith o drawsnewid y metro i gael rhagor o wybodaeth.

Gwaith trawsnewid y Metro

 

Newidiadau i’r amserlen yn sgil gweithredu diwydiannol

Gall streiciau a gweithredu diwydiannol effeithio ar amserlenni trenau. I gael y manylion diweddaraf am streiciau trafnidiaeth, ewch i’n tudalen gweithredu diwydiannol.

 

Ad-daliadau yn sgil newidiadau i amserlenni

Os ydych chi eisoes wedi prynu tocynnau ar gyfer gwasanaethau sy’n cael eu heffeithio gan newidiadau, byddwch chi’n gallu defnyddio eich tocynnau ar wasanaethau trên eraill TrC. Fel arall, gallwch chi wneud cais am ad-daliad drwy fynd i’n tudalen ad-daliadau.

Ad-daliadau

 

Gwnewch yn siŵr bod gennych chi’r wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau i amseroedd trenau, addasiadau a theithiau sydd wedi cael eu canslo gan ddefnyddio ein cynllunydd teithiau.