Newid amserlen o ddydd Llun 13 Medi 2021 ymlaen – gwiriwch cyn teithio

Byddwn yn cyflwyno amserlenni newydd ar draws ein rhwydwaith o ddydd Llun 13 Medi 2021.
Gwiriwch eich cynlluniau teithio ar-lein

Cynllunio Taith Trên

Ap Rheilffordd

 

 • Newidiadau sylweddol i'r amserlen ym mis Medi 2021

  • Gwasanaethau’r Cymoedd: Cynnydd i ddau wasanaeth (bob war) Treherbert, Merthyr ac Aberdâr a gwasanaethau ychwanegol i Ystrad Mynach a Bargoed.
  • Ynys y Barri / Penarth: Cynnydd i dri gwasanaeth Ynys y Barri bob awr a phedwar gwasanaeth Penarth bob awr.
  • Rheilffordd y Ddinas / Rheilffordd Coryton: Cynnydd i ddau wasanaeth yr awr. Fodd bynnag, oherwydd gwaith adfer hanfodol i bont reilffordd yng nghanol y dref, ni fydd gwasanaethau uniongyrchol ar gael rhwng Coryton a Radur*. Bydd y gwasanaethau’n rhedeg rhwng Coryton a Bae Caerdydd a rhwng Radur a Chaerdydd Canolog. Defnyddiwch wasanaethau eraill i gysylltu rhwng Caerdydd Heol y Frenhines a Chaerdydd Canolog.
   ac eithrio gwasanaethau 0745 Coryton i Radur a 1459 Radur i Coryton (dydd Llun i ddydd Gwener)
  • Bws Gwennol Bae Caerdydd: Bydd bysiau yn cymryd lle trenau 0807 Caerdydd Heol y Frenhines i Fae Caerdydd a 0814 Bae Caerdydd i Caerdydd Heol y Frenhines (dydd Llun i ddydd Gwener)
  • Rheilffordd y Cambrian: bydd bysiau yn rhedeg yn lle’r trenau rhwng Pwllheli a Machynlleth oherwydd gwaith adfer hanfodol i Draphont y Bermo. Bydd lleoliadau’r safleoedd bysiau yn newid mewn gorsafoedd penodol er mwyn gwella amseroedd teithio a bydd amserlenni bysiau’n amrywio drwy gydol y cyfnod hwn oherwydd gwaith ffordd yn yr ardal. Ewch i’r orsaf neu ar-lein i gael rhagor o fanylion.
  • Caergybi – Caerdydd: Bydd gwasanaethau uniongyrchol rhwng Caergybi a Chaerdydd yn cael eu hailgyflwyno gan gynyddu gwasanaethau ar hyd y Gororau rhwng Caerdydd ac Amwythig. Bydd y 1650 o Gaergybi – Caerdydd Canolog yn galw hefyd ym Mae Colwyn, y Rhyl, Abergele and Pensarn, Prestatyn a’r Fflint.
  • Wrecsam – Bidston: Bydd bysiau yn rhedeg yn lle’r trenau ar wasanaethau 1234 Wrecsam Cyffredinol – Bidston, 1334 Bidston – Wrecsam Cyffredinol o ddydd Mawrth i ddydd Iau oherwydd hyfforddiant i yrwyr.
  • Arosfannau gwasanaeth ychwanegol: Bydd mwy o wasanaethau’n stopio yn Prees a Yorton a bydd gwasanaethau dydd Sul yn galw eto mewn gorsafoedd lleol rhwng Amwythig a Birmingham.
 • Llyfrynnau amserlenni

  • Medi 2021 Llyfrynnau amserlenni 
   Oherwydd newidiadau hwyr i amseroedd trenau, rydyn ni wedi dal yn ôl am y tro rhag cyhoeddi llyfrynnau amserlen a phosteri mewn gorsafoedd.

   Gallwch lawrlwytho amserlen ddyddiol, wythnosol neu am gyfnod hirach ar gyfer eich taith yma
   I gael yr amseroedd teithio diweddaraf, defnyddiwch y cynllunydd teithiau neu ar ap TrC

   Dewch o hyd i fanylion am welliannau a gynlluniwyd ar ein rhwydwaith, nad yw wedi'i gynnwys yn yr amserlenni poced.

   Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar ein trenau oni bai eich bod wedi'ch eithrio. Canllawiau ar wisgo gorchuddion wyneb ar gael yma.

   Gallwch ddarganfod cyn i chi deithio pa rai o'n trenau sydd fel arfer â digon o le ar gyfer pellter cymdeithasol, a pha rai a allai fod yn llawn gyda'n Gwiriwr Capasiti.