Newid amserlen o ddydd Sul 15 Mai 2022 ymlaen - gwiriwch cyn teithio

Byddwn yn cyflwyno amserlenni newydd ar draws ein rhwydwaith o ddydd Sul 15 Mai 2022. Gwiriwch eich cynlluniau cyn teithio ar gyfer unrhyw newidiadau i amseroedd trenau a chysylltiadau gyda gwasanaethau gweithredwyr trenau eraill.

Cynllunio Taith Trên

Ap Rheilffordd

 • Newidiadau sylweddol i'r amserlen ym mis Mai 2022

  • Timetable Changes Map
  • O ddydd Sul 15 Mai ymlaen, mae ein hamserlenni’n newid. 
   Gwnewch eich gwaith cartref cyn teithio. 
   Dyma drosolwg o’r newidiadau mwyaf ar draws ein rhwydwaith.

  •  
  • Gogledd Cymru

  • ​​North Wales line key colour green
  • • Naw gwasanaeth dwyffordd ychwanegol rhwng Caer a Chyffordd Llandudno 
   • Bydd gwasanaethau uniongyrchol yn ailddechrau rhwng Llandudno - Maes Awyr Manceinion
   • Dau wasanaeth dwyffordd ychwanegol rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog, gan 
   gynyddu o bedwar i chwech
   • Bydd gwasanaeth 13:09 o Birmingham Rhyngwladol i Gaergybi yn galw yn y Fali a Llanfairpwll 
   (dydd Llun i ddydd Gwener).

  •  

  • Canolbarth a Gorllewin Cymru

  • Mid and West Wales line key colour red
  • • Dau wasanaeth dwyffordd ychwanegol rhwng Aberystwyth a’r Amwythig, gan gynyddu o 10 i 12
   • Bydd chwech o’r gwasanaethau dwyffordd presennol rhwng Doc Penfro a Chaerfyrddin yn 
   cael eu hymestyn i Abertawe
   • Gwasanaeth dwyffordd ychwanegol rhwng Doc Penfro a Dinbych-y-pysgod
   • Tri gwasanaeth dwyffordd ychwanegol i/o Harbwr Abergwaun, gan gynyddu o dri i chwech
   • Ar Reilffordd Calon Cymru, gwasanaeth ychwanegol yn gynnar yn y bore rhwng Amwythig a 
   Llandrindod a gwasanaeth ychwanegol yn y bore rhwng Abertawe a Llanymddyfri.

  •  

  • De Cymru

  • South Wales line key colour orange
  • • Ailgyflwyno gwasanaethau uniongyrchol rhwng Coryton a Radur ar Linell y Ddinas
   • Ailgyflwyno pum gwasanaeth yr awr rhwng Heol y Frenhines Caerdydd a Bae Caerdydd
   (yn amodol ar gwblhau gwaith hanfodol i bont Stryd Adam)

  •  

  • Y Gororau

  • Borders line key colour purple
  • • Bydd pedwar gwasanaeth rhwng De Cymru a Chaerloyw yn cael eu hymestyn i Cheltenham Spa 
   • Ni fydd gwasanaethau TrC yn galw yn Stafford mwyach, gan effeithio ar wasanaethau 
   cyfyngedig a oedd yn rhedeg drwy Stafford
   • Ni fydd rhai gwasanaethau ar y Sul rhwng Amwythig a Wolverhampton bellach yn galw 
   mewn gorsafoedd yn y cano

 • Llyfrynnau Amserlenni mis Mai 2022

Ad-daliadau

Bydd cwsmeriaid sydd eisoes wedi prynu tocynnau ar gyfer gwasanaethau y mae'r newid hwn yn effeithio arnynt yn gallu defnyddio eu tocynnau ar wasanaethau rheilffordd TrC eraill. 

Ad-daliadau