Amserlenni trenau Cymru a’r DU

Edrychwch ar ein hamserlenni trenau cyn i chi deithio er mwyn osgoi unrhyw beth annisgwyl.

Weithiau, bydd angen i ni gyflwyno amserlenni newydd neu dros dro pan fo gwaith gwella hanfodol ar y gweilch, neu os oes unrhyw broblemau’n codi ar y rhwydwaith. Gwiriwch a oes unrhyw newidiadau i amserau’ch trên a chysylltiadau â gwasanaethau gweithredu trenau eraill cyn ichi deithio.

Gallwch gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar ein ap trenau sy’n darparu gwybodaeth yn fyw ynglŷn ag amserau trên a’ch taith ddiweddaraf.

Ein cynllunydd teithiau

Ein ap trenau

 

 • Newid amserlen dydd Sul 10 Rhagfyr 2023

  • Timetable significant changes December 2023 newtwork map

  • O ddydd Sul 10 Rhagfyr, bydd ein hamserlenni trenau yn newid.

  • Bydd llyfrynnau amserlenni Rhagfyr 2023 ar gael ar-lein o 1 Rhagfyr 2023.

  • Gwiriwch eich cynlluniau cyn teithio am unrhyw newidiadau i amseroedd trenau, newidiadau i blatfformau a chysylltiadau â gwasanaethau gweithredwyr trenau eraill.

  • Dyma drosolwg o'r newidiadau mwyaf arwyddocaol ar draws ein rhwydwaith:

  • Gogledd

  • North Wales line key
  • Caer - Lerpwl (yn galw ym Maes Awyr Lerpwl) 

  • Ym mis Chwefror, bydd gwasanaeth pob awr Caer a Lerpwl Lime Street yn cael ei ailgyflwyno, gan ddychwelyd i amserlen lawn cyn Covid-19.

  • Wrecsam - Lein Bidston 

  • Bydd gwasanaeth amlach yn cael ei gyflwyno yn ystod y dydd (dydd Llun - Sadwrn) gyda threnau yn gadael bob 45 munud.

  • Bydd yr holl wasanaethau nawr yn galw yng Ngorsaf Pontarddulais ar sail gorsaf ar alw.

  • Caergybi - Caer - Caerdydd

  • Bydd y gwasanaethau dydd Llun i ddydd Gwener canlynol yn newid er mwyn gwella amlder y gwasanaeth rhwng Amwythig a Chaer

   • Gwasanaeth 06:48 Caerdydd Canolog - Caergybi nawr yn gadael Caerdydd Canolog am 07:17

   • Gwasanaeth 11:33 Caergybi - Canol Canolog nawr yn gadael Caergybi am 12:33 

  • Bydd gwasanaeth newydd 11:45 Caergybi - Caer yn cael ei gyflwyno i lenwi bwlch yn yr amserlen oherwydd amserlen Avanti ddiwygiedig.

  • Caer - Crewe

  • Bydd rhai gwasanaethau’n gadael ychydig yn ddiweddarach i wella cysylltiadau â gwasanaethau o Landudno.
    

  • Canolbarth

  • Mid Wales line key
  • Llinell Calon Cymru

  • Bydd rhai gwasanaethau yn cael eu gohirio ychydig am resymau gweithredol.

  • Lein y Cambrian

  • Bydd gwasanaeth trên yn ailddechrau rhwng Machynlleth a Phwllheli (o 02 Rhagfyr) yn dilyn cwblhau gwaith ar Bont Abermaw.

  • Bydd rhai gwasanaethau’n cael eu haildrefnu rhywfaint i wella cysylltiadau rhwng gwasanaeth Aberystwyth a gwasanaethau arfordir y Cambrian yng Nghyffordd Dyfi.
    

  • De

  • South Wales line key
  • Lein Glynebwy

  • Ym mis Ionawr, bydd gwasanaeth newydd pob awr yn cael ei redeg rhwng Glynebwy a Chasnewydd. Bydd gwasanaethau pob awr Glynebwy - Caerdydd yn cael eu haildrefnu o 10 Rhagfyr er mwyn paratoi ar gyfer lansio'r gwasanaethau newydd rhwng Glyn Ebwy - Casnewydd.

  • Maesteg - Caerloyw / Cheltenham

  • Bydd rhai gwasanaethau yn cael eu haildrefnu rhywfaint i wella perfformiad y gwasanaeth.

  • Pontypridd - Caerdydd

  • Ni fydd gwasanaethau gwennol yn rhedeg mwyach gan fod trenau’n cael eu defnyddio i gefnogi gwasanaethau eraill.

 • Llyfrynnau Amserlenni 2023/2024

 

 

Newidiadau i amserlenni’r Metro

Gall amserlenni newid hefyd oherwydd gwaith o drawsnewid y metro ar draws ein rhwydwaith. Ewch i’n tudalen am y gwaith o drawsnewid y metro i gael rhagor o wybodaeth.

Gwaith trawsnewid y Metro

 

Newidiadau i’r amserlen yn sgil gweithredu diwydiannol

Gall streiciau a gweithredu diwydiannol effeithio ar amserlenni trenau. I gael y manylion diweddaraf am streiciau trafnidiaeth, ewch i’n tudalen gweithredu diwydiannol.

 

Ad-daliadau yn sgil newidiadau i amserlenni

Os ydych chi eisoes wedi prynu tocynnau ar gyfer gwasanaethau sy’n cael eu heffeithio gan newidiadau, byddwch chi’n gallu defnyddio eich tocynnau ar wasanaethau trên eraill TrC. Fel arall, gallwch chi wneud cais am ad-daliad drwy fynd i’n tudalen ad-daliadau.

Ad-daliadau

 

Gwnewch yn siŵr bod gennych chi’r wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau i amseroedd trenau, addasiadau a theithiau sydd wedi cael eu canslo gan ddefnyddio ein cynllunydd teithiau.