Newid amserlen - gwiriwch cyn teithio

Byddwn yn cyflwyno amserlenni newydd ar draws ein rhwydwaith. Gwiriwch eich cynlluniau cyn teithio ar gyfer unrhyw newidiadau i amseroedd trenau a chysylltiadau gyda gwasanaethau gweithredwyr trenau eraill.

Cynllunio Taith Trên

Ap Rheilffordd

 

 • Newidiadau Sylweddol I'r Amserlen Rhagfyr 2022

  • Newidiadau sylweddol i'r amserlen 2022
  • O ddydd Sul 11 Rhagfyr, bydd ein hamserlenni trenau yn newid.

  •  
  • Gwiriwch eich cynlluniau cyn teithio am unrhyw newidiadau i amseroedd trenau, newidiadau i blatfformau a chysylltiadau â gwasanaethau gweithredwyr trenau eraill.
  •  
  • Dyma drosolwg o'r newidiadau mwyaf arwyddocaol ar draws ein rhwydwaith:
  • Y Gororau

  • North Wales line key colour green
  • Caerdydd – Amwythig – Crewe – Manceinion Piccadilly

  • Er mwyn paratoi ar gyfer defnyddio trenau Intercity Dosbarth 4 ar hyd y llwybr hwn dros yr ychydig fisoedd nesaf, bydd newidiadau sylweddol i amseroedd a phatrymau galw rhai gwasanaethau rhwng Caerdydd - Amwythig - Crewe - Manceinion Piccadilly. Nid yw rhai platfformau gorsaf yn addas ar gyfer y math hwn o drên ac mae'n rhaid iddyn nhw hefyd oedi am fwy o amser ym mhob gorsaf. Mae'r trenau Intercity yn cynnwys cerbyd Dosbarth Cyntaf gyda gwasanaeth arlwyo.
  •  
  • Birmingham International – Amwythig – Aberystwyth / Pwllheli / Caergybi / Caer

  • Bydd gwasanaethau i ac o Birmingham yn galw yng ngorsaf Sandwell a Dudley ond ni fyddant bellach yn galw yn Smethwick Galton Bridge.
  • Penderfynwyd ar y newidiadau hyn ar y cyd â West Midlands Railway er mwyn gwella perfformiad cyffredinol a dibynadwyedd y llwybr, trwy ddiwygio patrymau galw er mwyn rhoi mwy o amser rhwng pob gorsaf. Dylai teithwyr i Smethwick Galton Bridge ddefnyddio gwasanaethau WMR.
  •  
  • Canolbarth a Gorllewin Cymru

  • Mid and West Wales line key colour red
  • Rheilffordd Calon Cymru

  • Bydd gwasanaeth dwyffordd ychwanegol (Llun-Sadwrn) ar Reilffordd Calon Cymru rhwng Abertawe a’r Amwythig drwy Ganolbarth Cymru, yn ogystal â gwasanaethau dwyffordd ychwanegol o’r naill ben a’r llall (Abertawe-Llanymddyfri ac Amwythig-Llandrindod), yn darparu mwy o opsiynau teithio i bobl leol, cymunedau a chreu cyfleoedd newydd i dwristiaeth ar hyd y llinell wledig. O ganlyniad, bydd newidiadau sylweddol i amseroedd yr holl wasanaethau ar hyd y llinell hon.
  •  
  • Gorsafoedd Glanyfferi a Chydweli

  • Ni fydd gorsafoedd Glanyfferi a Chydweli bellach yn orsafoedd ar gais yn unig a bydd yr holl wasanaethau ar yr amserlen nawr yn galw yn y gorsafoedd hyn.
  •  
  • De Cymru

  • South Wales line key colour orange
  • Llinell Rhymni

  • Er mwyn paratoi ar gyfer dyfodiad y trenau newydd ar hyd y llinell hon dros y misoedd nesaf, bydd y gwasanaethau canlynol yn cael eu hadfer (Llun-Sadwrn).
   • 06.02 Penarth – Bargoed 

   • 06.32 Penarth – Bargoed

   • 07.02 Bargoed – Penarth

   • 07.32 Bargoed – Penarth

   • 16.01 Caerdydd Canolog – Bargoed 

   • 16.46 Caerdydd Canolog – Bargoed

   • 17.16 Caerdydd Canolog – Bargoed

   • 17.00 Bargoed – Caerdydd Canolog

   • 17.32 Bargoed – Caerdydd Canolog

   • 18.15 Bargoed – Caerdydd Canolog

  • Bydd gwasanaethau bws yn lle trên gyda’r hwyr (dydd Sul i ddydd Iau) bellach yn ymestyn i redeg rhwng Caerdydd Canolog – Caerffili – Bargoed – Rhymni o tua 20.00. Mae hyn er mwyn i ni allu gwneud y gwaith trawsnewid sydd ei angen i gyflawni Metro De Cymru.
  •  
  • Llinell Treherbert

  • 10.16 Treherbert – Caerdydd Canolog – yn rhedeg drwy Cathays yn hytrach nag ar hyd Llinell y Ddinas
  • 14.57 Bydd Caerdydd Canolog – Treherbert bellach yn newid i 15.05 Caerdydd Canolog – Treherbert a bydd yn rhedeg drwy Cathays yn hytrach nag ar hyd Llinell y Ddinas.
  •  
  • Llinell Merthyr

  • 10.04 Bydd Merthyr Tudful – Pontypridd nawr yn 10.08 Merthyr Tudful – Ynys y Barri
  • Bydd 09.26 Ynys y Barri – Pontypridd nawr yn 09.26 Ynys y Barri – Merthyr Tudful
  •  
  • Caerdydd – Maesteg

  • Bydd gwasanaeth hwyr y nos wythnosol 22.37 Caerdydd Canolog – Maesteg nawr hefyd yn rhedeg ar nos Sadwrn oherwydd y galw gan gwsmeriaid.
  •  
  • Gogledd Cymru

  • Borders line key colour purple
  • Llwybr Arfordir Gogledd Cymru

  • Prynhawn / nos Sul Caergybi – Caer – Manceinion Bydd gwasanaethau Piccadilly yn ymestyn i Faes Awyr Manceinion.
  •  
  • Gorsaf Deganwy

  • Ni fydd gorsaf Deganwy bellach yn orsaf galw ar gais a bydd yr holl wasanaethau ar yr amserlen yn galw yn yr orsaf hon. 
 • Llyfrynnau Amserlenni 2022/23

 

Gwaith trawsnewid y Metro

I gael gwybod am y gwaith trawsnewid y Metro a all effeithio ar yr amserlen, ewch i’r dudalen hon.

Gwaith trawsnewid y Metro

 

Ad-daliadau

Bydd cwsmeriaid sydd eisoes wedi prynu tocynnau ar gyfer gwasanaethau y mae'r newid hwn yn effeithio arnynt yn gallu defnyddio eu tocynnau ar wasanaethau rheilffordd TrC eraill. 

Ad-daliadau