Y diweddaraf yn fyw am deithiau

Wedi’i ddiweddaru: 2021/09/19 21:30

Prif linellau

 • Aberystwyth - Amwythig Gwasanaeth da
 • Cardiff - Cheltenham Gwasanaeth da
 • Caerdydd - Amwythig Gwasanaeth da
 • Caerdydd - Abertawe Oedi mawr
 • Chester - Crewe Gwasanaeth da
 • Chester - Holyhead Gwasanaeth da
 • Chester - Liverpool Lime Street Gwasanaeth da
 • Chester - Manchester Gwasanaeth da
 • Llandudno - Blaenau Ffestiniog Gwasanaeth da
 • Pwllheli - Machynlleth Bus replacement
 • Amwythig - Birmingham Gwasanaeth da
 • Amwythig - Caer Gwasanaeth da
 • Amwythig - Crewe/Manceinion Gwasanaeth da
 • Abertawe - Amwythig Gwasanaeth da
 • Abertawe/Caerfyrddin - Sir Benfro Mân oedi
 • Wrexham - Bidston Gwasanaeth da

Llinellau lleol y Cymoedd a Chaerdydd

 • Barry - Bridgend Gwasanaeth da
 • Cardiff - Barry Island Gwasanaeth da
 • Cardiff - Ebbw Vale Oedi mawr
 • Cardiff - Maesteg Gwasanaeth da
 • Cardiff - Penarth Gwasanaeth da
 • Cardiff - Pontypridd Gwasanaeth da
 • Cardiff - Rhymney Gwasanaeth da
 • Cardiff Bay Gwasanaeth da
 • Pontypridd - Aberdare Gwasanaeth da
 • Pontypridd - Merthyr Tydfil Gwasanaeth da
 • Pontypridd - Treherbert Gwasanaeth da
 • Radyr - Coryton (Cityline) Gwasanaeth da

Fferïau i Iwerddon

 • Fishguard to Rosslare Gwiriwch cyn teithio
 • Holyhead to Dublin Gwiriwch cyn teithio

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i JourneyCheck

Sylwer bod hyn ar gyfer gwasanaethau yn ystod y 2 awr nesaf

Rydyn ni’n gweithio’n galed i’ch helpu i deithio’n saffach. Rhowch gynnig ar ein Gwiriwr Capasiti.

 

Hygyrchedd trenau

Dysgwch ragor am y canlynol: cyfleusterau ar y trên gwybodaeth i’ch helpu i drefnu eich taith. Rhagor o wybodaeth am ein cyfleusterau ar y trên.

Cofiwch fod mathau o drenau heb gyfleusterau hollol hygyrch, gan gynnwys toiledau, yn rhedeg ar rai llwybrau.

Rydyn ni’n ymddiheuro am yr anghyfleustra hwn ac yn gwneud popeth a allwn i wella'r sefyllfa. Bydd manylion y llwybrau ac amseroedd y gwasanaethau y mae hyn yn effeithio arnynt yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon yn fuan.