Y diweddaraf yn fyw am deithiau

Updated: 2023/03/22 03:26

Prif linellau

 • Aberystwyth - Amwythig Gwiriwch cyn teithio
 • Caerdydd - Cheltenham Gwasanaeth da
 • Caerdydd - Amwythig Gwasanaeth da
 • Caerdydd - Abertawe Gwasanaeth da
 • Caer - Crewe Gwasanaeth da
 • Caer - Caergybi Gwasanaeth da
 • Caer - Lerpwl Lime Street No Planned Service
 • Caer - Manceinion Gwasanaeth da
 • Llandudno - Blaenau Ffestiniog Bws yn lle trên
 • Pwllheli - Machynlleth Gwasanaeth da
 • Amwythig - Birmingham Gwiriwch cyn teithio
 • Amwythig - Caer Gwasanaeth da
 • Amwythig - Crewe/Manceinion Gwasanaeth da
 • Abertawe - Amwythig Gwasanaeth da
 • Abertawe/Caerfyrddin - Sir Benfro Gwiriwch cyn teithio
 • Wrecsam - Bidston Bws yn lle trên

Llinellau lleol y Cymoedd a Chaerdydd

 • Y Barri - Pen-y-bont ar Ogwr Gwasanaeth da
 • Caerdydd - Ynys Y Barri Gwasanaeth da
 • Caerdydd - Glynebwy Gwasanaeth da
 • Caerdydd - Maesteg Gwasanaeth da
 • Caerdydd - Penarth Gwasanaeth da
 • Caerdydd - Pontypridd Gwasanaeth da
 • Caerdydd - Rhymni Gwasanaeth da
 • Bae Caerdydd Gwasanaeth da
 • Pontypridd - Aberdâr Gwasanaeth da
 • Pontypridd - Merthyr Tudful Bws yn lle trên
 • Pontypridd - Treherbert Gwasanaeth da
 • Radur - Coryton Gwiriwch cyn teithio

Fferïau i Iwerddon

 • Abergwaun - Rosslare Gwiriwch cyn teithio
 • Caergybi - Dublin Gwiriwch cyn teithio

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i JourneyCheck

Sylwer bod hyn ar gyfer gwasanaethau yn ystod y 2 awr nesaf

Chwilio am gyrraedd ac ymadawiadau byw?

Rydyn ni’n gweithio’n galed i’ch helpu i deithio’n saffach. Rhowch gynnig ar ein Gwiriwr Capasiti.

 

Hygyrchedd trenau

Rhagor o wybodaeth am ein cyfleusterau ar y trên.

Cofiwch fod mathau o drenau heb gyfleusterau hollol hygyrch, gan gynnwys toiledau, yn rhedeg ar rai llwybrau.

Rydyn ni’n ymddiheuro am yr anghyfleustra hwn ac yn gwneud popeth a allwn i wella'r sefyllfa. Bydd manylion y llwybrau ac amseroedd y gwasanaethau y mae hyn yn effeithio arnynt yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon yn fuan.