Diweddariadau ynglŷn â statws llwybrau

Edrychwch i weld a oes unrhyw darfu neu newidiadau a ddisgwylir ar ein rhwydwaith o fewn y ddwy awr nesaf, gan gynnwys oedi neu wasanaethau bws yn lle trenau. Os ydych chi’n meddwl y gallai tarfu effeithio ar y llinell rydych chi’n teithio arni, defnyddiwch ein hadnodd gwirio taith i gael rhagor o ddiweddariadau.

Gall ein tudalen ar drenau sy’n cyrraedd ac yn gadael roi gwybod i chi faint o’r gloch mae disgwyl i drên gyrraedd a gadael gorsaf. Gall ein Gwiriwr Capasiti hefyd ddweud wrthych chi pa mor brysur mae trên penodol yn debygol o fod, gan eich helpu i gynllunio eich taith ac osgoi’r gwasanaethau prysuraf.

Y diweddaraf yn fyw am deithiau

Diweddaredig: 2024/07/25 07:59

Prif linellau

 • Aberystwyth - Amwythig Gwasanaeth da
 • Caerdydd - Cheltenham Bws yn lle trên
 • Caerdydd - Amwythig Gwasanaeth da
 • Caerdydd - Abertawe Gwasanaeth da
 • Caer - Crewe Mân oedi
 • Caer - Caergybi Gwasanaeth da
 • Caer - Lerpwl Lime Street Gwasanaeth da
 • Caer - Manceinion Gwasanaeth da
 • Llandudno - Blaenau Ffestiniog Gwasanaeth da
 • Pwllheli - Machynlleth Gwasanaeth da
 • Amwythig - Birmingham Gwasanaeth da
 • Amwythig - Caer Mân oedi
 • Amwythig - Crewe/Manceinion Gwasanaeth da
 • Abertawe - Amwythig Gwasanaeth da
 • Abertawe/Caerfyrddin - Sir Benfro Gwasanaeth da
 • Wrecsam - Bidston Gwasanaeth da

Llinellau lleol y Cymoedd a Chaerdydd

 • Y Barri - Pen-y-bont ar Ogwr Gwasanaeth da
 • Caerdydd - Ynys Y Barri Gwasanaeth da
 • Caerdydd - Glynebwy Gwasanaeth da
 • Caerdydd - Maesteg Mân oedi
 • Caerdydd - Penarth Gwasanaeth da
 • Caerdydd - Pontypridd Gwasanaeth da
 • Caerdydd - Rhymni Gwasanaeth da
 • Bae Caerdydd Oedi mawr
 • Caerdydd Canolog - Coryton Gwasanaeth da
 • Pontypridd - Aberdâr Gwasanaeth da
 • Pontypridd - Merthyr Tudful Gwasanaeth da
 • Pontypridd - Treherbert Gwasanaeth da

Fferïau i Iwerddon

 • Abergwaun - Rosslare Gwasanaeth da
 • Caergybi - Dulyn Gwasanaeth da

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i JourneyCheck

Sylwer bod hyn ar gyfer gwasanaethau yn ystod y 2 awr nesaf.

 

Hygyrchedd trenau

Dysgwch ragor am y canlynol: cyfleusterau ar y trên gwybodaeth i’ch helpu i drefnu eich taith. Rhagor o wybodaeth am ein cyfleusterau ar y trên.

Cofiwch fod mathau o drenau heb gyfleusterau hollol hygyrch, gan gynnwys toiledau, yn rhedeg ar rai llwybrau.

Rydyn ni’n ymddiheuro am yr anghyfleustra hwn ac yn gwneud popeth a allwn i wella'r sefyllfa. Bydd manylion y llwybrau ac amseroedd y gwasanaethau y mae hyn yn effeithio arnynt yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon yn fuan.