Y diweddaraf yn fyw am deithiau

Updated: 2023/12/08 18:55

Prif linellau

 • Aberystwyth - Amwythig Gwasanaeth da
 • Caerdydd - Cheltenham Gwasanaeth da
 • Caerdydd - Amwythig Mân oedi
 • Caerdydd - Abertawe Mân oedi
 • Caer - Crewe Gwasanaeth da
 • Caer - Caergybi Gwasanaeth da
 • Caer - Lerpwl Lime Street Bws yn lle trên
 • Caer - Manceinion Gwasanaeth da
 • Llandudno - Blaenau Ffestiniog Bws yn lle trên
 • Pwllheli - Machynlleth Gwasanaeth da
 • Amwythig - Birmingham Gwasanaeth da
 • Amwythig - Caer Gwasanaeth da
 • Amwythig - Crewe/Manceinion Gwasanaeth da
 • Abertawe - Amwythig Gwasanaeth da
 • Abertawe/Caerfyrddin - Sir Benfro Mân oedi
 • Wrecsam - Bidston Gwiriwch cyn teithio

Llinellau lleol y Cymoedd a Chaerdydd

 • Y Barri - Pen-y-bont ar Ogwr Mân oedi
 • Caerdydd - Ynys Y Barri Mân oedi
 • Caerdydd - Glynebwy Oedi mawr
 • Caerdydd - Maesteg Gwasanaeth da
 • Caerdydd - Penarth Mân oedi
 • Caerdydd - Pontypridd Mân oedi
 • Caerdydd - Rhymni Mân oedi
 • Bae Caerdydd Gwasanaeth da
 • Pontypridd - Aberdâr Mân oedi
 • Pontypridd - Merthyr Tudful Mân oedi
 • Pontypridd - Treherbert Bws yn lle trên
 • Radur - Coryton Gwasanaeth da

Fferïau i Iwerddon

 • Abergwaun - Rosslare Gwiriwch cyn teithio
 • Caergybi - Dublin Gwiriwch cyn teithio

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i JourneyCheck

Sylwer bod hyn ar gyfer gwasanaethau yn ystod y 2 awr nesaf

Rydyn ni’n gweithio’n galed i’ch helpu i deithio’n saffach. Rhowch gynnig ar ein Gwiriwr Capasiti.

 

Hygyrchedd trenau

Dysgwch ragor am y canlynol: cyfleusterau ar y trên gwybodaeth i’ch helpu i drefnu eich taith. Rhagor o wybodaeth am ein cyfleusterau ar y trên.

Cofiwch fod mathau o drenau heb gyfleusterau hollol hygyrch, gan gynnwys toiledau, yn rhedeg ar rai llwybrau.

Rydyn ni’n ymddiheuro am yr anghyfleustra hwn ac yn gwneud popeth a allwn i wella'r sefyllfa. Bydd manylion y llwybrau ac amseroedd y gwasanaethau y mae hyn yn effeithio arnynt yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon yn fuan.