Help gyda'ch taith trên

Gallwn helpu gyda phob cam o'ch taith, o ddod o hyd i'r llwybr gorau i newid tocynnau neu hawlio iawndal os
cafodd eich taith ei gohirio.

Cynllunio eich taith

Ar eich taith

Yn dilyn y daith

Mwy am iawndal

Angen siarad â ni? Rydyn ni yma i helpu

Cysylltu â ni

Angen help? Gall ein tîm cysylltiadau cwsmeriaid helpu gyda phopeth o drefnu taith i wybodaeth am docynnau.

Cwynion

Anhapus gyda rhywbeth?
Gallwch wneud cwyn yma.

Canmoliaeth

A wnaeth un o'n cydweithwyr argraff arnoch chi? Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.