Gweithredu diwydiannol - 21, 23, 25 Mehefin 2022

Rydym yn cynghori cwsmeriaid i beidio â theithio ar y trên ar 21, 23 a 25 Mehefin, pryd bydd y rhan fwyaf o wasanaethau rheilffordd wedi'u hatal o ganlyniad i weithredu diwydiannol yn sgil anghydfod rhwng RMT a Network Rail.

Oherwydd y tarfu pellach a achosir, rydyn ni hefyd yn cynghori cwsmeriaid i deithio ar y trên dim ond os yw eu taith yn hanfodol ar 20, 22, 24 a 26 Mehefin.

Nid oes anghydfod rhwng Trafnidiaeth Cymru a’r RMT, ond mae’r gweithredu diwydiannol yn golygu na allwn ni weithredu gwasanaethau rheilffordd ar seilwaith Network Rail.

I gael gwybod mwy am y gweithredu diwydiannol, ewch i wefan National Rail.

 

Ein gwasanaethau

   
Dydd Sul 19 Mehefin Gwasanaethau trên yn brysur
Dydd Llun 20 Mehefin Dim ond teithio ar drên os oes angen, disgwylir tarfu
Dydd Mawth 21 Mehefin Dim gwasanaethau* - peidiwch â defnyddio’r trên
Dydd Mercher 22 Mehefin Dim ond teithio ar drên os oes angen, disgwylir tarfu
Dydd Iau 23 Mehefin Dim gwasanaethau* - peidiwch â defnyddio’r trên
Dydd Gwener 24 Mehefin Dim ond teithio ar drên os oes angen, disgwylir tarfu
Dydd Sadwrn 25 Mehefin Dim gwasanaethau* - peidiwch â defnyddio’r trên
Dydd Sul 26 Mehefin Dim ond teithio ar drên os oes angen, disgwylir tarfu
Dydd Llun 27 Mehefin Gwasanaethau trên yn brysur

Dyma’r unig wasanaethau fydd yn rhedeg:

  • ar 21 a 23 Mehefin, bydd gwasanaeth llai rhwng Radur a Threherbert, Aberdâr a Merthyr Tudful, gyda gwasanaethau bws yn lle trên rhwng Radur a Chaerdydd Canolog.
  • ar 25 Mehefin, bydd gwasanaeth llai rhwng Radur a Threherbert, Aberdâr a Phontypridd, gyda bysiau yn lle trên yn gweithredu rhwng Radur a Chaerdydd Canolog a rhwng Pontypridd a Merthyr Tudful oherwydd y gwaith trawsnewid parhaus ar gyfer Metro De Cymru.

Bydd yr holl wasanaethau eraill yn cael eu hatal, gan y rheolir gwaith signalau a seilweithiau eraill gan Network Rail - cwmni y mae'r gweithredu diwydiannol yn effeithio arno.

Mae disgwyl hefyd y bydd tarfu ar y dyddiau cyn ac ar ôl y gweithredu diwydiannol, gyda disgwyl yr effeithir yn arbennig ar wasanaethau ben bore.  Mae disgwyl hefyd i drenau fod yn hynod o brysur drwy gydol yr wythnos.

O ganlyniad, rydyn ni’n cynghori cwsmeriaid i ddim ond defnyddio’r trên at ddibenion hanfodol yn unig ar 20, 22, 24 a 26 Mehefin ac i osgoi teithio ar y trên yn llwyr ar 21, 23 a 25 Mehefin.

Mae manylion llawn yr amserlen ddiwygiedig, Llun 20 - Gwener 24 Mehefin, bellach mewn cynllunwyr taith ar-lein.

Bydd amserlenni diwygiedig ar gyfer Sad 25 a Sul 26 mewn cynllunwyr taith ar-lein o 22 Mehefin.

Gall cwsmeriaid ddod o hyd i’r wybodaeth a gwirio eich taith cyflawn ar wefannau TrC, Traveline a National Rail gan ddefnyddio’r cynlluniwr taith.

 

Tocynnau cyfredol

Gall cwsmeriaid sydd â thocynnau presennol nad ydynt yn rhai tymor sy’n ddilys ar gyfer teithio o ddydd Mawrth 21 Mehefin i ddydd Sadwrn 25 Mehefin ddefnyddio’r tocynnau hyn unrhyw bryd rhwng dydd Llun 20 Mehefin a dydd Mawrth 28 Mehefin. Fel arall, gall cwsmeriaid hawlio ad-daliad llawn ar gyfer tocynnau i deithio ar y dyddiadau hyn, heb unrhyw ffi weinyddol.  Gall deiliaid tocyn tymor wneud cais am iawndal drwy Ad-daliad am Oedi (Delay Repay).

Yn y cyfamser, ni fyddwn yn gwerthu tocynnau Ymlaen Llaw (Advance) ar gyfer y tri dyddiad streic cyntaf er mwyn lleihau nifer y bobl yr amharir arnynt.  Rydym yn cynghori cwsmeriaid i barhau i wirio gwefannau TrC neu Traveline, a gwefannau gweithredwyr eraill, am ddiweddariadau.