Gweithredu diwydiannol

Mae ein gwasanaethau yn rhedeg fel arfer.

Fe fyddwn mewn cysylltiad os cawn wybod am unrhyw weithredu diwydiannol arfaethedig all effeithio ar ein gwasanaethau. Fe roddwn gymaint o rybudd i chi â phosibl fel y gallwch wneud trefniadau teithio amgen, os bydd angen am hynny.

 

Gwaith trawsnewid y Metro

I gael gwybod am y gwaith trawsnewid y Metro a all effeithio ar yr amserlen, ewch i’r dudalen hon.

Gwaith trawsnewid y Metro