Gall teithio ar y trên fod yn anodd i famau beichiog

Ond mae ein bathodyn Babi ar Daith yn ei gwneud hi'n haws gadael i deithwyr eraill wybod bod gennych reswm da iawn am angen sedd.

Mae'r bathodynnau yn rhad ac am ddim a gellir eu danfon i chi naill ai yn Saesneg neu Cymraeg, llenwch y ffurflen ar-lein isod.

Babi ar y Daith

Sylwch nad yw'r bathodynnau i'w hailwerthu.

Mae meysydd gorfodol wedi'u marcio *