Gall gyrru o un brifddinas i’r llall fod yn flinedig, ond pan fyddwch yn mynd o Lundain Euston i orsaf Caerdydd Canolog ar y trên, mae’n eich galluogi i gyrraedd yn teimlo’n llawn egni ac yn barod am antur.

Mae Caerdydd yn lle gwych i ymweld ag ef ac mae gennym amrywiaeth o opsiynau ichi gan gynnwys tocynnau Unrhyw Bryd hyblyg neu docynnau Advance a all arbed arian i chi. Llwythwch ein ap i lawr i weld y cynigion diweddaraf.

 

Faint o amser mae’r trên o Lundain i Gaerdydd yn ei gymryd?

Mae’r daith o Lundain i Gaerdydd yn cymryd tua dwy awr, felly gallwch eistedd yn ôl ac ymlacio neu wneud dipyn o waith wrth i chi fwynhau’r daith.

Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Pam teithio o Lundain i Gaerdydd ar y trên?

Mae Caerdydd, prifddinas fywiog Cymru, yn lle gwych i fynd o Lundain gyda chymaint o bethau i’w gweld a’u gwneud. Mae’r ddinas yn llawn bwrlwm gyda’r nos ac mae hefyd yn gyforiog o hanes. Gallwch ymweld â’r castell neu fwynhau’r amrywiaeth eang o fwytai sydd gan y ddinas i’w cynnig, sydd â rhywbeth at ddant a phoced pawb.

 

Llwybrau trên eraill o Lundain Euston

Llundain Euston i Amwythig

Llundain Euston i Gaergybi

Llundain Euston i Henffordd

 

Llwybrau trên eraill i Gaerdydd Canolog

Abertawe i orsaf Caerdydd Canolog

Trenau Casnewydd i Gaerdydd Canolog

Trenau Castell-nedd i orsaf Caerdydd Canolog