Mae prifddinas Cymru, Caerdydd, yn gyrchfan wyliau boblogaidd, gan groesawu bron i 22 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn o bedwar ban byd. Mae’n cynnig digon o bethau i’w gwneud i gadw’r teulu i gyd yn hapus.

Mae’r hanes cyfoethog, y diwylliant lliwgar a’r atyniadau sy’n cynnwys y castell, y gadeirlan, cerddoriaeth fyw a chwaraeon, yn sicrhau bod rhywbeth y bydd pawb yn ei garu, ac nid oes rhaid iddo fod yn rhy gostus ychwaith.

Child on train

 

1. Ewch yn Wyllt yn y Jyngl yn Treetop Adventure Golf

Yng nghanol Caerdydd mae jyngl gyfrin, byd o gerddwyr ysbryd Amasonaidd, bwystfilod gwyllt a pheli bach gwyn - Treetop Adventure Golf.

Bydd y cwrs deunaw twll yn eich arwain drwy ganopi deiliog y goedwig law, heibio twcaniaid llachar a llyffantod yn canu, tra bod taranau a mellt yn tanio o’ch amgylch. Os byddwch chi'n goroesi'r her hon, rhowch gynnig ar y cwrs 18 twll nesaf. Trwy wlad yr Asteciaid, ceisiwch dawelu'r ysbrydion hynafol, a chroesi'r Afon Gyfriniol.

Yn hwyl i chwaraewyr a gwylwyr fel ei gilydd, mae digon i gael eich dannedd i mewn iddo yn Treetop Adventure, o ddyddiau myfyrwyr a sesiynau tawel i fwynhau pryd o fwyd yn y bwyty ar y safle. Mae’n hwyl bendigedig p’un ai ydych wedi chwarae o’r blaen ai peidio, ac yn ffordd wych o dreulio diwrnod allan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Treetop Golf (@treetop_golf)

 

2. Mae Dysgu'n Hwyl yn Techniquest

Wedi’i leoli ym Mae Caerdydd, Techniquest yw canolfan wyddoniaeth hynaf y DU ac mae’n darparu anturiaethau rhyngweithiol manwl i blant ac oedolion. Wedi'u creu gan arbenigwyr blaenllaw ym meysydd cyfathrebu gwyddoniaeth, mae eu harddangosfeydd wedi ymddangos ledled y byd.

Wedi agor ym 1988 gyda 100 o arddangosion, mae’r ganolfan wedi gwneud twf trawiadol ac mae bellach yn byw yn ei hadeilad pwrpasol ei hun gyda lle i fwy o arddangosfeydd, mwy o ymwelwyr a mwy yn digwydd bob dydd.

Trwy annog ymgysylltu â gwyddoniaeth ac ysgogi meddyliau ifanc trwy arddangosfeydd a gweithgareddau rhyngweithiol, gall plant gael hwyl gyda phynciau gan gynnwys mathemateg, technoleg a pheirianneg heb sylweddoli eu bod yn dysgu ar yr un pryd.

Gan gynnig ystod eang o ddigwyddiadau, megis diwrnodau plant bach a sioeau planetariwm, gall y teulu cyfan fwynhau dysgu, ac mae'r caffi ar y safle yn darparu bwyd i’r ymennydd sy’n fawr ei angen - sglodion, a chacen yn y Coffee Mania Cafe.

 

3. Dewch i Fownsio ym Mharc Trampolîn Infinity

Os oeddech chi erioed eisiau hedfan fel aderyn, Parc Trampolîn Infinity yw'r lle i fynd. Gyda mwy na 70 o drampolinau rhyng-gysylltiedig, gwelyau perfformio, trawstiau cydbwysedd a lonydd pêl-fasged, mae hon yn baradwys i selogion parkour. Hyd yn oed os nad ydych erioed wedi clywed am parkour, mae'r offer yma yn gwahodd antur sboncio o’r iawn ryw.

Byddwch mor greadigol ag y dymunwch, ymarferwch driciau nes eu bod yn berffaith, cyn mynd i mewn i'r parth pêl osgoi a thaclo'ch gwrthwynebwyr. Curwch nhw gyda fflipiau, slam-dunks, llofneidiau kash a mwy; ceisiwch doggy drop neu fflip blaen 540, a'u gadael yn fud. Mae'r swyddogion diogelwch wrth law i helpu ac arwain pawb.

Gyda sesiynau yn benodol ar gyfer plant bach, sesiynau cynwysoldeb wythnosol, sy’n cynnwys cymhorthion gweledol, cerddoriaeth dawel a ‘mannau ymlacio’, a phartïon sy’n canolbwyntio ar fownsio, mae rhywbeth at ddant pawb, beth bynnag fo lefel eich sgil.

 

P’un ai ydych chi’n ymweld â Chaerdydd am benwythnos hir neu wyliau i’r teulu, mae yna gymaint yn digwydd, bydd gennych gyfoeth o ddewis.

 

Y ffordd hawsaf o deithio o amgylch y ddinas

Ydych chi eisiau crwydro’r ddinas ar ddwy olwyn? Defnyddiwch nextbike i ddod o hyd i feiciau i'w llogi yn eich ardal chi. Cliciwch eicon ar y map isod i ddod o hyd i’r beic agosaf sydd ar gael.