P’un ai ar gyfer busnes neu bleser, mae mynd ar y trên o Henffordd i Gaerdydd yn golygu y byddwch chi’n cyrraedd yn teimlo’n braf ac yn barod i grwydro prifddinas Cymru.

 

Faint o amser mae’r trên o Henffordd i Gaerdydd yn ei gymryd?

Mae’r trên o Henffordd i orsaf Caerdydd Canolog yn cymryd ychydig dros awr, sy’n golygu ei fod yn ddelfrydol ar gyfer taith undydd. Mae hyblygrwydd ein Tocynnau unrhyw bryd hefyd yn golygu y gallwch chi newid eich meddwl os penderfynwch aros yn hirach.

Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Pam teithio o Henffordd i Gaerdydd ar y trên?

Mae Caerdydd yn lle cyfoethog a bywiog o safbwynt diwylliannol, gydag amrywiaeth lliwgar yn deillio o fyfyrwyr prifysgol rhyngwladol, y busnesau lewyrchus a'r siopau prysur. Mae orielau celf, amgueddfeydd a theatrau yn arddangos treftadaeth ddiwylliannol ochr yn ochr â syniadau arloesol newydd. Gallwch chi fwynhau pob un ohonyn nhw mewn un lle. Dewch i ddarganfod yr holl bethau sy’n cael eu hargymell yng Nghanol Dinas Caerdydd a gwneud diwrnod llawn o’r daith fer hon.

Pa un ai gwaith ynteu pleser sy’n dod â chi yma, mae mynd ar y trên o Henffordd i Gaerdydd yn ffordd wych o deithio. Cadwch olwg ar ein ap hawdd ei ddefnyddio a chael yr wybodaeth ddiweddaraf am deithio.

 

Trenau o Henffordd

Henffordd i Fanceinion

Henffordd i Birmingham

Henffordd i Fryste

 

Trenau i orsaf Caerdydd Canolog

Abertawe i orsaf Caerdydd Canolog

Casnewydd i orsaf Caerdydd Canolog

Castell-nedd i orsaf Caerdydd Canolog