Prynwch docynnau trên o Lynebwy i orsaf Caerdydd Canolog gyda ni heddiw. Prynwch ar ein gwefan neu ap i ddod o hyd i’n tocynnau rhataf heb ffioedd archebu.

 

Faint o amser mae’r trên o Lynebwy i Gaerdydd yn ei gymryd?

Mae’n cymryd tuag awr, digon o amser i ddal i fyny â gwaith gan ddefnyddio ein gwasanaeth Wi-Fi am ddim neu sgwrsio â ffrindiau. Mae ein tocynnau Unrhyw Bryd yn cynnig hyblygrwydd - teithiwch ar drên i Gaerdydd ac yn ôl ar adegau sy’n gyfleus i chi.

Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Pam teithio o Lynebwy i Gaerdydd ar y trên?

Mae Caerdydd yn gyrchfan berffaith ar gyfer taith undydd, gyda'i chastell syfrdanol, mewn ardal sy’n gyfoethog, yn fywiog ac yn llawn bwrlwm. Gyda mwy o fannau gwyrdd y pen nag unrhyw ddinas arall yn y DU, mae’n lle poblogaidd i ymweld ag ef.

Pa un ai gwaith ynteu pleser sy’n dod â chi yma, mae mynd ar y trên o Lynebwy i Gaerdydd yn ffordd wych o deithio. Cadwch olwg ar ein ap hawdd ei ddefnyddio a chael yr wybodaeth ddiweddaraf am deithio.

 

Trenau o Dref Glynebwy

Glynebwy i Gasnewydd

 

Trenau i orsaf Caerdydd Canolog

Abertawe i orsaf Caerdydd Canolog

Casnewydd i orsaf Caerdydd Canolog

Castell-nedd i orsaf Caerdydd Canolog