Os ydych chi'n bwriadu teithio o Leeds i Gaerdydd, naill ai i weithio neu am egwyl fach dros y penwythnos, y trên yw'r ffordd hawsaf o gyrraedd yno. Nid yn unig y mae’n ecogyfeillgar, ond gallwch ymlacio ar y daith, defnyddio ein Wi-fi am ddim i ddal i fyny â’r opera sebon ddiweddaraf neu gynllunio eich amser ym mhrifddinas Cymru.

 

Faint o amser mae’r trên o Leeds i Gaerdydd yn ei gymryd?

Mae fel arfer rhwng 4 a 5 awr yn dibynnu ar ba lwybr rydych chi arno. Mae’r daith yn cynnwys teithio drwy dirweddau hardd a dinasoedd prysur, gan gynnig cyfle i chi ymlacio a mwynhau’r golygfeydd wrth fynd ar y trên.

Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Pam teithio o Leeds i Gaerdydd?

Mae Caerdydd yn fwy na chalon Cymru, mae hefyd yn borth i weddill y byd. Gyda gwasanaethau trên rheolaidd yn rhedeg yn ôl ac ymlaen, Maes Awyr Caerdydd yw’r unig faes awyr rhyngwladol yng Nghymru,a gyda bron i 2 filiwn o deithwyr bob blwyddyn, y prysuraf. Mae’r llwybrau hedfan poblogaidd yn cynnwys Alicante, Málaga, Paris, Dulyn a Tenerife yn Sbaen.

Bae Caerdydd yw datblygiad ar y glannau mwyaf Ewrop, ac efallai un o’r goreuon. Mae’n gartref i nifer o gaffis a bariau ffasiynol, bwytai gwych ac, wrth gwrs, Canolfan eiconig y Mileniwm. Yn cynnwys elfennau sy’n nodweddiadol o Gymru, sef llechi, pren a dur, mae’r adeilad adnabyddus hwn yn ganolbwynt y celfyddydau perfformio. Mae rhaglen gydol y flwyddyn yn arddangos doniau lleol a rhyngwladol mewn perfformiadau byw, sy’n cynnwys bale, opera, comedi stand-yp ac amrywiaeth o berfformiadau ecsentrig un-tro.

Mae mynd ar y trên adref i Leeds yn rhoi cyfle i chi ymlacio ar ôl eich antur yng Nghaerdydd. Beth am lwytho i lawr ein ap symudol am ddim sy’n rhoi gwybod i chi am ein holl fargeinion diweddaraf ar deithiau trên?

Mae’r bargeinion hyn yn cynnwys ein tocynnau Unrhyw Bryd hyblyg sy’n rhoi dewis o amseroedd teithio i chi. Eisiau prynu ymlaen llaw? Mae gostyngiadau ymlaen llaw ar gael. Archebwch eich tocynnau arbed arian nawr.