Gwasanaethau

Dolgellau

fflecsi vehicle

Mae fflecsi’n gweithredu yn nhref hanesyddol, Dolgellau, yn ogystal ag o’i chwmpas hi. Mae Dolgellau wedi’i leoli yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri sy’n enwog ledled y byd am ei olygfeydd anhygoel. Mae’r dref ei hun yn boblogaidd gyda cherddwyr sy’n aros yma cyn cychwyn ar yr her o ddringo Cadair Idris - yr ail frig uchaf yng Nghymru. Mae hefyd yn bosib teithio i bentrefi Llanfachreth, Brithdir a Dinas Mawddwy yn y parth hwn.

 

Pethau i’w gwneud

 • Os ydych am fod yn yr awyr agored, ewch i foryd Mawddach lle y gallwch wneud ystod o weithgareddau gwych megis cerdded, seiclo, pysgota neu geufadu.
 • Dysgwch am hanes Dolgellau drwy ymweld ag Abaty Cymer o’r 16eg ganrif, tŷ cwrdd y Crynwyr o’r 17eg ganrif a’r melinau gwlân o’r 18fed ganrif.
 • Mae Dolgellau yn lle gwych i aros er mwyn archwilio prydferthwch digymar Parc Cenedlaethol Eryri.

 

Amwynderau lleol yn y parth hwn

 • Llyfrgell Dolgellau
 • Ysbyty Dolgellau ac Abermo
 • Coleg Meirion
 • Parc gwyliau Tan Y Fron
 • Parc Carafanau’r Vanner

 

Cysylltiadau pellach

 • Cysylltwch â gwasanaeth TrawsCymru T2 er mwyn teithio tuag at Fangor ac Aberystwyth
 • Cysylltwch â gwasanaeth TrawsCymru T3 er mwyn teithio tuag at Abermo a Wrecsam

 

Map

Oriau gwasanaeth

 • Dydd Llun (ac eithrio Gwyliau Banc)
  09:00 - 18:00
 • Dydd Mawrth (ac eithrio Gwyliau Banc)
  09:00 - 18:00
 • Dydd Mercher (ac eithrio Gwyliau Banc)
  09:00 - 18:00
 • Dydd Iau (ac eithrio Gwyliau Banc)
  09:00 - 18:00
 • Dydd Gwener (ac eithrio Gwyliau Banc)
  09:00 - 18:00
 • Dydd Sadwrn
  08:00 - 18:00
 • Bydd dwy daith amser penodol yn rhedeg bob dydd ac un siwrnai amser sefydlog ychwanegol yn rhedeg ar ddiwrnodau ysgol yn unig.
 • Sylwch na fydd fflecsi ar gael i'w harchebu yn ystod y daith amser a roddir.

Archebwch i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Lawrlwythwch ein ap

Ffoniwch ni ar 03002 340 300

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 07:00 - 19:00
Dydd Sul 09:00 - 17:00

Lleoliadau fflecsi

Mae fflecsi wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion lleol - edrychwch ar y lleoliadau isod i weld sut mae'n gweithio ym mhob ardal