Gwasanaethau

Dyffryn Conwy

Dyffryn Conwy

Mae’r gwasanaeth fflecsi hwn yn gweithredu yn Nyffryn Conwy hardd ac yn cysylltu trefi prysur Betws-y-coed a Llanrwst â’r pentrefi cyfagos. Mae digon i’w weld a’i wneud yn yr ardal hon, gan gynnwys ymweld â Choedwig Gwydir a’i llwybrau cerdded niferus neu Tu Hwnt I'r Bont fyd-enwog, sef ystafell de restredig gradd II hanesyddol o’r 15fed ganrif ar lannau Afon Conwy.

 

Pethau i’w gwneud 

 

Cyfleusterau lleol yn y parth hwn

 • Canolfan Hamdden Llanrwst 
 • Llyfrgell Llanrwst 
 • Meddygfa Gwydir 
 • Meddygfa Betws-y-coed

 

Cysylltiadau teithio pellach 

 

Prisiau

Teithio ym Metws-y-coed a Llanrwst yn unig:

 • Tocyn unffordd drwy’r dydd i oedolion - £1.00

Teithio yn ardal fflecsi ehangach Conwy:

 • Tocyn unffordd drwy’r dydd i oedolion - £2.00

 

Mae tocynnau 1bws hefyd yn ddilys ar y gwasanaeth hwn a gellir eu prynu am £6.50.

Mae’r rheini sydd â cherdyn bws rhatach yn teithio am ddim gyda fflecsi.

 

Map

Oriau gwasanaeth

 • Dydd Llun
  06:30 - 19:00
 • Dydd Mawrth
  06:30 - 19:00
 • Dydd Mercher
  06:30 - 19:00
 • Dydd Iau
  06:30 - 19:00
 • Dydd Gwener
  06:30 - 19:00
 • Dydd Sadwrn
  06:30 - 19:00

Archebwch i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Lawrlwythwch ein ap

Ffoniwch ni ar 03002 340 300

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 07:00 - 19:00
Dydd Sul 09:00 - 17:00

Lleoliadau fflecsi

Mae fflecsi wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion lleol - edrychwch ar y lleoliadau isod i weld sut mae'n gweithio ym mhob ardal