Gwasanaethau

Prestatyn

Prestatyn

Mae fflecsi Prestatyn yn wasanaeth delfrydol i unrhyw un sy’n dymuno gwneud taith fer i ganol y dref o’r ardaloedd preswyl. Mae mannau gwych i ymweld â nhw gan ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, gan gynnwys glannau tywodlyd hir Traeth Barkby neu adfeilion hanesyddol Baddonau Rhufeinig y dref. I’r cerddwyr yn eich plith, Prestatyn ydy diwedd Llwybr Clawdd Offa (neu’r dechrau, yn dibynnu sut rydych chi’n edrych arno).

 

Pethau i’w gwneud

 • Crwydrwch ar hyd Traeth Barkby helaeth - gyda’i dwyni tywod gwyllt a mannau picnic hyfryd mae’n lle delfrydol i dreulio diwrnod gyda’r teulu. 
 • Dilynwch ôl troed y Rhufeiniaid ac ymweld ag adfeilion Baddonau Prestatyn - nid nepell o Melyd Avenue; bydd ein gwasanaeth fflecsi yn eich helpu i gyrraedd yno. 
 • Gwisgwch eich esgidiau cerdded ac ewch ar hyd Llwybr Clawdd Offa - gan ddilyn y gwrthgloddiau hynafol a orchmynnwyd gan y Brenin Offa i nodi'r ffin rhwng Cymru a Lloegr.

 

Cysylltiadau pellach

 • Mae gorsaf drenau Prestatyn ar brif linell Gogledd Cymru, gyda chysylltiadau i Landudno a’r gogledd-orllewin, yn ogystal â chysylltiadau i Gaer, Manceinion, Birmingham, Caerdydd, a Llundain Euston.
 • Cysylltu â gwasanaethau bysiau lleol.

 

Map

Oriau gwasanaeth

 • Dydd Llun
  09:30 - 14:30
 • Dydd Mawrth
  09:30 - 14:30
 • Dydd Mercher
  09:30 - 14:30
 • Dydd Iau
  09:30 - 14:30
 • Dydd Gwener
  09:30 - 14:30

Archebwch i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Lawrlwythwch ein ap

Ffoniwch ni ar 03002 340 300

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 07:00 - 19:00
Dydd Sul 09:00 - 17:00

Lleoliadau fflecsi

Mae fflecsi wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion lleol - edrychwch ar y lleoliadau isod i weld sut mae'n gweithio ym mhob ardal